Terug naar overzicht


Start uitwerking houten voorwerpen van Romeinse vlootbasis Velsen I


20 juni 2019

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werkt BIAX Consult het assemblage aan houten gebruiksvoorwerpen van de Romeinse vlootbasis Velsen I uit. De vlootbasis lag aan de monding van het Oer-IJ en heeft tussen omstreeks 15 tot 47 na Chr. bestaan. In de jaren 1972 tot 1984 is de vindplaats door vrijwilligers van de archeologische werkgroep Hoogovens & Velsen opgegraven. Met name uit het havenbekken is een grote hoeveelheid Romeinse voorwerpen geborgen. Dit zijn onder meer voorwerpen die direct aan het militaire karakter van de vindplaats gelinkt kunnen worden, zoals tentharingen en onderdelen van wapens. Daarnaast gaat het om voorwerpen die met scheepvaart te maken hebben, zoals spoelen, katrollen en teerkwasten. Bovendien zijn persoonlijke voorwerpen gevonden, waaronder badslippers en kammen. Opmerkelijk zijn fijn gedraaide houten elementen, veelal afkomstig van meubilair (poten van banken en stoelen bijvoorbeeld). In totaal betreft het circa 1500 voorwerpen waarvan circa 600 zijn geconserveerd. Die laatst genoemde bevinden zich nu in het depot van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
Het doel van het onderzoek is tweeledig. In eerste instantie gaat het om het maken van een volledig overzicht van de houten voorwerpen voor het opstellen van een catalogus, gevolgd door een analyse van de voorwerpen waarbij gekeken wordt naar houtgebruik, functie en herkomst. De analyse resulteert in een synthetiserende publicatie over deze specifieke materiaalgroep en dragen bij aan het beeld dat we hebben van de vlootbasis en de contacten met andere (militair) Romeinse plaatsen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het RCE-project ‘Pre-Malta-onderzoek’, dat als doel heeft datasets uit niet uitgewerkt veldonderzoek van voor 2007 te bestuderen om deze oude investeringen ‘te gelde te maken’ in de vorm van nieuwe kennis over het verleden, en om het gebruik van science-based archeologische methoden en technieken te bevorderen.


Velsen I houten voorwerpen