Pollen (palynologie)

Pollen (palynologie), de determinatie van stuifmeel (pollen), sporen en andere microfossielen, ook wel non-pollen palynomorfen (NPP) genoemd. Binnen deze laatste categorie vallen de resten van onder andere mestschimmels, algen, darmparasieten en thecamoeben. Deze techniek wordt gebruikt om informatie te verkrijgen over vegetatie en landschap.