Onderzoeksdisciplines

De specialismen van BIAX vinden hun toepassing in meerdere onderzoeksdisciplines. Voornamelijk zijn dit de archeobotanie en paleo-ecologie, maar ook in forensisch onderzoek kunnen ze een rol spelen.