Terug naar overzicht


Onderzoeksrapport Romeinse houtvondsten Velsen 1 gepubliceerd


17 juni 2021

Op 15 juni 2021 werd in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden het onderzoeksrapport over de houtvondsten van het Romeinse fort Velsen 1 gepresenteerd. Silke Lange, archeoloog en houtspecialist bij BIAX Consult, heeft in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed circa 2500 houten objecten onderzocht.

De resultaten zijn opmerkelijk. Zo zijn er sierlijk gedraaide meubelonderdelen gevonden, waaronder een beddenpoot, een stoelpoot en enkele tafelpoten afkomstig van chique, driepotige tafels. Dit soort meubilair is bekend uit de Romeinse stad Herculaneum, in 79 na Chr. bedolven onder een laag as tijdens de uitbraak van de Vesuvius. Bovendien zijn er Houten schoenzoelen gevonden, afkomstig van een soort sandalen die met leren riempjes werden gedragen. Hiertoe behoren enkele kleine maten die van vrouwen en kinderen zullen zijn geweest. De resultaten laten zien dat er in de militaire basis niet alleen soldaten hebben geleefd. Ook zijn er ambachtelijke werkzaamheden uitgevoerd, zoals houtbewerking en textielproductie. Spectaculair is de ontdekking van twee centurio-staven. Deze stokken, standaard gemaakt van druivenhout, zijn het symbool voor de rang van een centurio. Een centurio is de hoogste onderofficier die leiding geeft van een 80-man sterke eenheid. Deze stokken van druivenhout, een zogenaamde vitis, zijn tot nu toe alleen bekend uit historische bronnen en uit de iconografie. Het is voor het eerst dat er uit archeologische context een vitis (en dan meteen twee) zijn gevonden.

Het onderzoek is gepubliceerd in de reeks Nederlandse Archeologische Rapporten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het is een Engelstalige uitgave en verschijnt binnenkort op www.cultureelergoed.nl.

In NRC Next verscheen onlangs een mooi artikel over de vondsten van Velzen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/21/een-houten-bed-voor-de-centurio-a4048159