Terug naar overzicht


Vikingonderzoek gepubliceerd in Nature!


28 oktober 2021

Twee van onze maten hebben in het diepste geheim meegewerkt aan een prachtig onderzoek naar een nieuwe dateringsmethode. De eer komt toe aan de eerste en laatste auteur van het artikel, Margot Kuitems en Michael Dee, beiden RUG, die een methode uitwerkten waarbij bepaalde door zonnestormen veroorzaakte 14C piekjaren worden gecombineerd met dendrochronologisch onderzoek waarna een kapdatum tot op het jaar nauwkeurig kan worden toegewezen. In dit geval is het toegepast op een opgraving uit de Vikingnederzetting L’anse aux Meadows in Newfoundland, waar het ‘piekjaar’ 992 bleek voor te komen in verschillende stukken hout. Door de jaarringen vanaf daar door te tellen bleken allen als kapdatum 1021 te hebben. Belangrijk daarbij was dat het geen drijfhout is, dat het hout bewerkt is met metalen bijlen (die de oorspronkelijke bewoners niet kenden en die dus wijzen op Vikingen), dat het hout niet meegenomen was uit Scandinavië en dat het niet om stukken van een enkele boom gaat maar van tenminste twee. Dit laatste kon worden aangetoond doordat er twee verschillende taxa werden gedetermineerd door Caroline Vermeeren; Abies (mogelijk de lokaal voorkomende balsemzilverspar) en het Juniperus/Thuja-type. Van de preparaten zijn door Mark van Waijjen mooie foto’s gemaakt die ook in het Nature artikel staan.

Het artikel vind je hier:
www.nature.com/articles/s41586-021-03972-8.pdf


Microscopiefoto's van drie bestudeerde stukken hout. Van links naar rechts: radiaal-, tangentiaal- and dwarsdoorsneden van de verschillende stukjes hout. Voor respectivelijk boven: 4A 68 J4-6 (Juniperus/Thuja-type); midden, 4A 68 E2-2; onder, 4A 59 E3-1, beide Abies cf balsamea, alle met 10 x10 lens.