Terug naar overzicht


Workshop 'Omgaan met archeologisch hout' voor archeologen


13 maart 2023

Wat moet je eigenlijk doen als je archeologisch hout tegen komt? Hoe graaf je het op, wat ga je documenteren en hoe neem je je monsters? Twee dagen lang hebben we het bij het archeologische bedrijf LAReS in Zandhoven (vlak bij Antwerpen) alleen maar over hout gehad. Over bouwhout en voorwerpen van hout, over bomen, gereedschappen, houtbewerking, boerengeriefbosjes, experimentele archeologie en het maken van replica's, noem maar op. Naast alle interessante verhalen rondom hout hebben we samen houtvondsten van recente opgravingen beschreven, gefotografeerd en voor dendrochronologie en houtsoortbepaling bemonsterd. Tot de workshop behoorde ook een stukje houtanatomie. Dat betekent zelf preparaten van houtvondsten maken; met een mesje dunne plakjes van de houtvondsten snijden en met behulp van een doorvallend-lichtmicroscoop en met vergrotingen tot wel 500maal op houtanatomische eigenschappen bekijken. Elke houtsoort heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Archeologisch hout is in de meeste gevallen alleen met de microscoop te determineren. Er zijn wel enkele soorten, zoals eik, die al met het blote oog te herkennen zijn. Tijdens de workshop hebben de archeologen van LAReS onder meer  geleerd hoe je eik kunt herkennen en hoe je het beste een dendro-monster kunt nemen. Dit soort kennis helpt om het houtonderzoek zo efficient mogelijk te laten verlopen.