Terug naar overzicht


Groen van Toen - Open Monumentendag 2012


07 september 2012

Dit jaar is het thema van de Open Monumentendag Groen van Toen. Het zal niemand verbazen dat het thema goed aansluit bij het onderzoek dat wij op BIAX Consult dagelijks uitvoeren! Op verzoek van de provincie Noord-Brabant gaan we dan ook graag een bijdrage leveren aan de Open Monumentendag op 8 september. Biax Consult heeft studiemateriaal ter beschikking gesteld voor een korte expositie in het archeologisch depot van de Provincie Noord-Brabant in ’s Hertogenbosch. Ook drie posters over het landschap en de voeding in de oertijd, Bronstijd en Middeleeuwen worden gepresenteerd. De posters zijn speciaal gemaakt voor de Open Monumentendag en maken het werk van de archeobotanische specialist inzichtelijk. Bijzonder aanschouwelijk is het landschap in de verschillende tijdsperioden gevisualiseerd, gebaseerd op de door archeobotanisch onderzoek verkregen kennis. De bezoeker ervaart welke voedselplanten zijn verbouwd in oertijd, Bronstijd en Middeleeuwen en kan een blik werpen op zaden uit archeologische sporen door een microscoop. Wie na aanleiding van het bezoek geïnteresseerd is geraakt in de verhalen achter het onderzoek naar zaden, stuifmeel en andere plantaardige resten van archeologische opgravingen, kan een kijkje nemen op onze website onder publicaties.
Locatie van de expositie op 8 september: Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant (pand voormalige Provinciale griffie, Erfgoed Brabant), Waterstraat 16, Den Bosch, op zaterdag 8 september 2012, vanaf 10 uur tot 17 uur. Gratis entree.
Meer informatie over de Open Monumentendag is te vinden op de website van de gemeente s'Hertogenbosch:
http://www.s-hertogenbosch.nl/omd/