Terug naar overzicht


Bemonstering van plaggenlaag


20 september 2012

Tijdens rioolwerkzaamheden in de gemeente Heiloo kwam onverwacht op 2,40 m onder het huidige maaiveld een middeleeuwse plaggenlaag ter voorschijn. Uit de laag zijn kogelpotfragmenten met bezemstreek-decoratie geborgen. Deze dateren de laag in de 13e eeuw. Heiloo ligt op een strandwal. Weinig herinnert vandaag de dag nog aan het oorspronkelijke reliëf op de zandrug. In de rioolsleuf is te zien dat hier een droog gevallen oud vennetje of duinvalleitje heeft gelegen. Oorspronkelijk waren de lager gelegen duinvalleitjes vaak te nat voor akkerbouw. In de loop van der tijd heeft men de dellen opgevuld met plaggen. " Ieder stukje grond waar en wat men kon beakkeren werd benut ", weet Menno Dijkstra van Diachron BV te vertellen. Wouter van der Meer is als specialist betrokken bij het lopende onderzoek in Heiloo naar het middeleeuwse landschap en de voedseleconomie. Hij heeft ter plaatse het bodemprofiel beschreven en de plaggenlaag voor archeobotanisch onderzoek bemonsterd.