Terug naar overzicht


Houtvondsten van Zuiderloo


29 juli 2014

 Op de open dag 23 juli was er veel aandacht voor het archeologische onderzoek in de nieuwe wijk Zuiderloo in Heiloo. Naast stukjes aardewerk en bot was er hout van middeleeuwse waterputten te zien. De waterputten hebben ooit deel uitgemaakt van erven uit de 8e en 9e eeuw (en mogelijk ook uit 7e eeuw) die op de strandwal hebben gelegen. 
Het bouwhout van de waterputten bleek van uitstekende kwaliteit. Zelf de bewerkingssporen van een bijl waren goed zichtbaar bewaard gebleven. Het is dan ook nauwelijks te geloven dat het hout bijna 1200 jaar in de grond heeft gelegen, terwijl de bewerking eruit zag alsof de palen en planken onlangs zijn bekapt. Het veldonderzoek is afgerond en de uitwerking is van start gegaan. De houtvondsten worden door Biax Consult op bewerkingssporen onderzocht en bemonsterd voor dendrochronologisch onderzoek. De resultaten zullen straks meer inzicht geven over het houtgebruik en de exploitatie van bossen op de strandwal en over de ouderdom van de waterputten. Ook komen we door het houtspecialistische onderzoek meer te weten over de timmermanstradities en het kennisniveau van de toenmalige bewoners op de strandwal.