Terug naar overzicht


Onderzoek aan bosbestanden


12 september 2014

Ook in de (zomer) vakantie werken we door aan interessant onderzoek!

De laatste paar jaar werken Kirsti en Caroline in hun zomer (EN winter) vakantie in de Nederlandse en Deense bossen aan een onderzoek naar bosbeheer. De achterliggende vraagstelling komt uit de archeologie: komt al dat hout dat we in de opgraving vinden nou gewoon uit het bos of van beheerde bosbestanden zoals knotbomen of grienden? De vraag wordt al lang gesteld, maar het antwoord verzandt snel in aannames en giswerk, vandaar dat we begonnen zijn om aan recente bomen waarvan we WETEN dat ze beheerd dan wel onbeheerd zijn metingen te verrichten.

Wat begon als een kleine test bij 1 beheerde en 1 onbeheerde wilg, is uitgelopen tot een groot onderzoeksproject waarbij verschillende boomsoorten en groeiplekken onderzocht worden, en waarbij zoveel data verzameld worden dat er ijkgrafieken uit gedestilleerd worden waarin we de archeologische data kunnen plotten. Het eerste artikel met veelbelovende resultaten is vorig jaar verschenen (Out, W.A., C. Vermeeren & K. Hänninen, 2013. Branch age and diameter: useful criteria for recognising woodland management in the present and past? Journal of Archaeological Science 40,  4083-4097, Elsevier). Daarin staan onder andere aanbevelingen voor het zodanig verzamelen van archeologisch hout dat het ook voor beheersonderzoek geschikt is. Punten van belang: grote steekproef per context, bemonstering van hele diameters met hart en buitenkant zodat jaarringen geteld kunnen worden, diameters groter dan 1 a 2 cm, plotten per houtsoort.

Ondertussen blijven we data verzamelen waarin we ook alle haken en ogen op een rijtje hopen te zetten. Deze zomer waren we weer te gast bij onze collega’s van Moesgaard Museum in de bossen bij Aarhus, waar we altijd fantastisch kunnen (samen)werken.  Voor het komend jaar staat een gezamenlijk artikel over hazelaar gepland!