Terug naar overzicht

Palynologisch onderzoek aan Celtic field akkerlagen in Westeinde-Noormansveld

Rapportnummer 1106 | Publicatiedatum 31 december 2018
Auteur Linden, M. van der

Download rapport  Download rapport


In 2012, 2013 en 2014 is door het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in samenwerking met de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (RCE) een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een
terrein aangeduid als Westeinde-Noormansveld, in het kader van het Celtic Field
project onder leiding van S. Arnoldussen. Twee van de profielen van een Celtic
field wal uit een raatakkercomplex zijn uitvoerig onderzocht. Het gaat om
werkput 3/19 en werkput 9/17. Hiervan zijn de
aangetroffen lagen tevens palynologisch onderzocht. Daarnaast is de vulling van
een waterkuil uit wp 24 onderzocht. Dit onderzoek had tot doel een
vegetatiereconstructie te maken om onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden
over de vegetatieontwikkeling in de omgeving van de wallen en het gebruik
daarvan.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >