Terug naar overzicht

Botanisch onderzoek aan een achtererf uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd van vindplaats Soest-Korte Brinkweg

Rapportnummer 1226 | Publicatiedatum 31 december 2019
Auteur Beurden, L. van & C. Vermeeren

Download rapport  Download rapport


In het plangebied van de Korte Brinkweg te Soest heeft in verband met de bouw
van woningen een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden in 2017. Hierbij
bleken sporen uit de late Middeleeuwen en nieuwe tijd te worden verstoord door
de geplande bebouwing en infrastructuur. Daarom werd in 2018 een opgraving
uitgevoerd onder leiding van J. van Kampen van de VUhbs.
De sporen en vondsten behoren vermoedelijk tot het achtererf van de nog
aanwezige historische boerderij die op grond van historische bronnen een
aanvangsdatering in de 16e eeuw heeft. Het vondstmateriaal suggereert echter
een aanvangsdatering in de late middeleeuwen. De sporen bestaan vooral uit
perceleringsgreppels, erfgreppels, paalkuilen, kuilen, een waterkuil en een
plaggenwaterput. 
Tijdens de opgraving zijn houtvondsten geborgen en is de kern van de waterput bemonsterd voor botanisch onderzoek. De monsters zijn aan BIAX aangeboden voor botanisch onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden in deze rapportage behandeld.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >