Terug naar overzicht

Natuurwetenschappelijk onderzoek van een veertiende-eeuwse waterput te Schilde-De Reep

Rapportnummer 1349 | Publicatiedatum 30 november 2020
Auteur Verbruggen, F.

Download rapport  Download rapport


Tijdens een archeologische opgraving aan De Reep te Schilde (gemeente Schilde, provincie Antwerpen) zijn sporen van een laat-middeleeuws erf aangetroffen. De vondst van diverse afgebakende zones bestaande uit verspitte vlakken, die als akkertjes zijn geïnterpreteerd, laat zien dat de hoeve een agrarisch karakter had. Nabij de akkertjes bevond zich tevens een waterput. Deze is aangelegd na het voorbereiden van de akkertjes, aangezien de aanlegkuil van waterput de ontginningslaag die geassocieerd wordt met de aanleg van de akkertjes, doorsnijdt. De ruimte rond de waterput is uitgespaard in de verspitte zone. De waterput hoorde dan ook tot het oorspronkelijke plan voor de ontgonnen zone. De waterput is bemonsterd voor natuurwetenschappelijk onderzoek, waarbij de onderste vulling is onderzocht op botanische macroresten (zaden) en pollen (stuifmeel). Bovendien is een 14C-datering uitgevoerd aan zaden uit de onderste vulling.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >