Terug naar overzicht


Dr. Henk van Haaster

Henk van Haaster is bioloog en studeerde in 1985 af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In het doctoraalgedeelte van zijn studie specialiseerde hij zich in paleoecologie, fysische geografie en ecologische prehistorie.

Tegenwoordig gaat Henk’s belangstelling vooral uit naar archeobotanie, palynologie, paleoecologie en forensische botanie. De materiaalgroepen die hij beheerst zijn botanische macroresten, pollen (en andere microfossielen) en dierlijke haren.

Van 1985 tot 1991 was Henk als Honorair Wetenschappelijk Medewerker verbonden aan het toenmalige Instituut voor Pre- en Protohistorische Archeologie (IPP) in Amsterdam. In deze periode verrichte hij voornamelijk archeobotanisch onderzoek aan twee (post)middeleeuwse steden: Lübeck en ’s-Hertogenbosch.

Vanaf 1991 kon het onderzoek in 's-Hertogenbosch dankzij een subsidie van NWO op grootschalige wijze worden voortgezet. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Henk in 2003 promoveerde op de voedingseconomie van (post)middeleeuws ’s-Hertogenbosch.

Van 1993 tot 1997 was Henk bestuurslid van de Association for Environmental Archaeology (AEA). Vanaf 2002 heeft hij de functies van secretaris en penningmeester van Palynologische Kring, onderdeel van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG) bekleed.

Henk is sinds de oprichting in 1994 een partner in BIAX Consult.
Zijn KNA actorstatus is Senior Specialist Archeobotanie (registratienummer 629029)

Publicaties van Henk van Haaster (exclusief forensische rapportages):

1. Bohncke, S.J.P., H. van Haaster & J. Wiegers, 1984: Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. in a Late Subboreal Holland Peat Sequence, Journal of Bryology 24(13), 219-226.
2. Brinkkemper, O., & H. van Haaster, 1995: RADAR, de relationele archeobotanische database voor Nederland. Handleiding bij versie 1.0, Amsterdam (BIAXiaal 20).
3. Brinkkemper, O., H. van Haaster, K. Hänninen, P. van Rijn, & C. Vermeeren 2001: Archeobotanie, in: P.F.B. Jongste & G.J. van Wijngaarden (red.), Archeologie in de Betuweroute: Nederzettingsterreinen uit de bronstijd te Rumpt (gemeente Geldermalsen), Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 86).
4. Dijk, J. van & H. van Haaster 1997: Achttiende-eeuws voedsel. Dierlijke en plantaardige resten uit een beerput, Delft (Intern Rapport Archeoplan).
5. Haaster, H. van, 1985: Palaeobotanisch onderzoek aan een kuilinhoud uit twaalfde-eeuws Haarlem, Haarlems Bodemonderzoek 19, 19-24.
6. Haaster, H. van, 1989: Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Pflanzenreste aus der Grabung in der Hundestrasse 9-17 in Lübeck, Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 16, 271-290.
7. Haaster, H. van, 1989: Weeds, a Comparative Study of Recent Vegetation relevés and Archaeobotanical Information, Acta Botanica Neerlandica 38(1), 222
8. Haaster, H. van, 1991: Umwelt und Nahrungswirtschaft in der Hansestadt Lübeck vom 12. Jahrhundert bis in die Neuzeit, Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 21, 203-222.
9. Haaster, H. van, 1992: Phyto-archeologie en middeleeuwse tuincultuur, in: Tuinen in de middeleeuwen, Hilversum (Utrechtse bijdragen tot de Mediëvistiek IX), 103-113.
10. Haaster, H. van, 1995: Plant resources and environment in late medieval Lübeck, in: A.R. Hall & H.K. Kenward (Eds.), Urban-Rural Connexions: Perspectives from Environmental Archaeology, 79-83.
11. Haaster, H. van, 1996: Op het spoor van Rotta. Archeobotanisch onderzoek aan monsters uit de Spoortunnel in Rotterdam, vindplaatsen 05-27, 05-33, 13-27 en 13-28, Amsterdam (BIAXiaal 29).
12. Haaster, H. van, 1996: Archeobotanisch onderzoek (bijlage 3), in P.F.B. Jongste, Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute (AAO 8), Geldermalsen-Eigenblok oost, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 5), 29-30.
13. Haaster, H. van, 1997: Archeobotanisch onderzoek (bijlage 1), in J. van der Roest, Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute (AAO 9), Geldermalsen-Lage blok (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 9), Amersfoort, 21-2.
14. Haaster, H. van, 1997: Archeobotanisch onderzoek (bijlage 3), in P.F.B. Jongste, Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute (AAO 11), Buren, Huis Malburg (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 10), Amersfoort, 38.
15. Haaster, H. van, 1997: Plantaardige en dierlijke resten uit de middeleeuwen. De resultaten van het oecologisch onderzoek op het Sint Janskerkhof, in: H.L. Janssen & H.W. Boekwijt (red.), Kroniek van Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 2, 's-Hertogenbosch, 140-162.
16. Haaster, H. van, 1997: De introductie van cultuurgewassen in de Nederlanden tijdens de middeleeuwen, in: A.C. Zeven (red.), De introductie van onze cultuurplanten en hun begeleiders van het neolithicum tot 1500 AD, Wageningen, 53-104.
17. Haaster, H. van, 1997: Heteren-Melkweide ecologisch bezien. Plantaardige en dierlijke resten uit een geulvulling in de omgeving van een prehistorische nederzetting, Amsterdam (BIAXiaal 39).
18. Haaster, H. van, 1997. Palaeo-ecologisch onderzoek aan enkele grondmonsters van vindplaats 10 in het plangebied 'Schuytgraaf' (Gem. Arnhem), Amsterdam (BIAXiaal 56).
19. Haaster, H. van, 1998: Archeobotanisch onderzoek (bijlage 3), in: M.M. Sier & J. Schotten, Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute, vindplaats 12 westelijk deel, Buren/Stenen Kamer (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 25), Amersfoort, 29-31.
20. Haaster, H. van, 1998: Archeobotanisch onderzoek (bijlage 4), in M.M. Sier & J. Schotten, Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute vindplaats 33, Kerk-Avezaath/Linge (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 27), Amersfoort, 45-8.
21. Haaster, H. van, 1998: De ecologie van de middeleeuwse stad, Amsterdam (BIAXiaal 58).
22. Haaster, H. van, 1998: De Ecologie van de middeleeuwse Stad. Deel 2: Bemonsteringsmethodiek en overzicht van grondsporen met ecologische informatie, Amsterdam (BIAXiaal 58).
23. Haaster, H. van, 1998. Plantaardige en Dierlijke resten uit de beerputten van de 18e-eeuwse buitenplaats De Vrieswijk in Heiloo, Amsterdam (BIAXiaal 63).
24. Haaster, H. van, 1999: Archeobotanisch onderzoek (bijlage 3), in H.-A.R. Siemons & M.M. Sier, Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute, vindplaats 16, Kesteren/De Woerd (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 38), Amersfoort, 41-2.
25. Haaster, H. van, 2000: Guidelines for Forensic Botany, Amsterdam (BIAX-rapport).
26. Haaster, H. van, 2000: Een palynologisch onderzoek naar de maximale afplagdikte van een ven in het natuurgebied de Stippelberg bij Milheeze (N.-Br.), Amsterdam (BIAXiaal 91).
27. Haaster H. van, 2000: Plantaardige en dierlijke resten uit de Roersingel te Roermond, Amsterdam (BIAXiaal 97).
28. Haaster, H. van, 2000: Plantaardige resten uit de gracht rond kasteel de Hof van den Houte te Etten-Leur, Amsterdam (BIAXiaal 102).
29. Haaster, H. van, 2000: Palynologisch onderzoek naar de landschapsontwikkeling in de Harnaschpolder bij Delft tijdens de middeleeuwen, Zaandam (BIAXiaal 103)
30. Haaster, H. van, 2001: Botanische resten uit de gracht rond de Loher Schans te Belfeld, Amsterdam (BIAXiaal 105).
31. Haaster, H. van, 2001: Botanische resten uit twee ijzertijd-waterputten op de Zeelbergsche Akkers te Valkenswaard, Zaandam (BIAXiaal 112).
32. Haaster, H. van, 2001: Botanisch en chemisch onderzoek aan een 17e-eeuwse lakenververij in Gouda, Zaandam (BIAXiaal 115).
33. Haaster, H. van, 2001: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondmonsters uit een 11e/12e-eeuwse nederzetting bij Apeldoorn, Zaandam (BIAXiaal 117).
34. Haaster, H. van, 2001: Archeobotanisch onderzoek naar de neolithische bewoning op de vindplaats Rijswijk-Ypenburg, Zaandam (BIAXiaal 118).
35. Haaster, H. van, 2001: Archeobotanisch onderzoek aan een profiel door de Romeinse weg bij Vleuten-De Meern, Zaandam (BIAXiaal 120).
36. Haaster, H. van, 2001: Palaeo-ecologisch onderzoek aan de inhoud van een kringgreppel uit de Romeinse tijd bij Limmen (NH), Zaandam (BIAXiaal 121).
37. Haaster, H. van, 2001: Botanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten in de herberg van het Karthuizerklooster te Amsterdam (1600-1750), Zaandam (BIAXiaal 128).
38. Haaster, H. van, 2001: Botanisch onderzoek aan een tweetal middeleeuwse mestmonsters uit de Sint Jansstraat te Amsterdam (1350-1475), Zaandam (BIAXiaal 129).
39. Haaster, H. van, 2002: Botanisch onderzoek aan de inhoud van een paardenmaag uit de 17e eeuw, Zaandam (BIAXiaal 134).
40. Haaster, H. van, 2002: Pollen- en macrorestenonderzoek op de vindplaats Vleuterweide-Wilhelminalaan (VINEX-locatie Leidsche Rijn), Zaandam (BIAXiaal 135).
41. Haaster, H. van, 2002: Pollen- en macrorestenonderzoek op de locatie De Balije (VINEX locatie Leidsche Rijn), Zaandam (BIAXiaal 136).
42. Haaster, H. van & M. van Bommel 2002: Botanisch en chemisch onderzoek aan een 17e-eeuwse lakenververij in Gouda, Textielhistorische Bijdragen 42, 43-58.
43. Haaster, H. van, D.C. Brinkhuizen & J.T. Zeiler 2001: Archeobotanisch en archeozoölogisch onderzoek aan twee beerputten uit de Voorstraat in Kampen, Zaandam (BIAXiaal 125).
44. Haaster, H. van, D. Brinkhuizen en J.T. Zeiler 2002: Archeobotanisch en -zoölogisch onderzoek aan een beerput uit de Hofstraat in IJsselstein (1480-1525), Zaandam (BIAXiaal 133).
45. Haaster, H. van & O. Brinkkemper, 1995: RADAR, a Relational Archaeobotanical Database for Advanced Research, Vegetation History and Archaeobotany 4, 117-125.
46. Haaster, H. van & C. Cavallo, 1997: Plantaardige en dierlijke resten uit de opgraving Blijenhoek te Gorinchem, Zaandam (BIAXiaal 45).
47. Haaster, H. van & J. van Dijk, 1997: Palaeo-ecologisch onderzoek aan een drinkplaats uit de late bronstijd aan de Vlooiendijk in Heiloo, Amsterdam (BIAXiaal 47).
48. Haaster, H. van & K. Hänninen 1998: Archeobotanisch onderzoek (bijlage 4), in P.F.B. Jongste & E. Smits, Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute, vindplaats 29-31 en 45, Geldermalsen/De Bogen, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 35), 107-114.
49. Haaster, H. van & K. Hänninen 1998: Archeobotanisch onderzoek aan enkele afvalkuilen en beerputten van de locatie Korte Begijnestraat 10 te Haarlem, Amsterdam (BIAXiaal 57).
50. Haaster, H. van & K. Hänninen 1998: Plantaardigheden onder het Kazerneplein. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek aan de beerkelder van het Huis van Paffenrode in Gorinchem, Amsterdam (BIAXiaal 68).
51. Haaster, H. van & K. Hänninen 1999: Hout, pollen en zaden uit het 15e eeuwse kasteel Purmerstein te Purmerend, BIAXiaal 79, Amsterdam
52. Haaster, H. van, K. Hänninen, L.I. Kooistra, J. Schelvis & C. Vermeeren 1997: Ontginningsboeren op het veen. Zaden, vruchten, hout en ongewervelden van een 12e-eeuwse boerderij te Gouda Oostpolder, Amsterdam (BIAXIaal 37).
53. Haaster, H. van, L.I. Kooistra & C. Vermeeren 2000: Archeobotanie, in: J.W. Oudhof, J. Dijkstra & A. Verhoeven (red.), Archeologie in de Betuweroute: Huis Malburg, Een middeleeuwse nederzetting in Kerk-Avezaath, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 81), 279-328.
54. Haaster, H. van, L. Kubiak-Martens & P. van Rijn, 2001; Archeobotanie, in A.A.A. Verhoeven & O. Brinkkemper (red.), Archeologie in de Betuweroute: Twaalf eeuwen bewoning langs de Linge bij De Stenen Kamer in Kerk-Avezaath, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 85, Amersfoort, 519-608.
55. Haaster, H. van & P. van Rijn 2000: Onderzoek van hout en botanische macroresten van de middeleeuwse opgravingen Korte Minderbroedersstraat, Utrecht, Amsterdam (BIAXiaal 92).
56. Haaster, H. van & D. van Smeerdijk 2000: Een palynologisch onderzoek naar de beplanting rond het 18e-eeuwse buitenhuis Frankendael in Amsterdam, Amsterdam (BIAXiaal 94).
57. Haaster, H. van & C. Vermeeren 2000: Archeobotanisch onderzoek naar de balseming van de Bredase Nassau’s, Amsterdam (BIAXiaal 74).
58. Haaster, H. van & C. Vermeeren 2000: Botanische macroresten, pollen en artropoden uit de Romeinse weg bij Vleuten-de Meern, Amsterdam (BIAXiaal 93).
59. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2001: Archeobotanisch onderzoek aan twee vindplaatsen uit de ijzertijd en Romeinse tijd aan de Lage Dijk te IJsselstein, Zaandam (BIAXiaal 113).
60. Hänninen, K. & H. van Haaster 1998: Een 16e-eeuwse beerput uit Oldenzaal-Stadhuis/Ganzenmarkt met veel boekweit, Amsterdam (BIAXiaal 69).
61. Hänninen, K. & H. van Haaster 2000: Archeobotanisch onderzoek aan twee waterputten uit de 2e tot 4e eeuw te Wehl, Amsterdam (BIAXiaal 99).
62. Hänninen, K. & H. van Haaster 2001: Archeobotanie, in: B.H.F.M. Meijlink & P. Kranendonk (red.), Archeologie in de Betuweroute: De boerengemeenschap van De Bogen bij Meteren (2450-1250 v. Chr.), Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg) 87, 689-752.
63. Hunter, J. R., M.B. Brickley, J. Bourgeois, W. Bouts, L. Bourguignon, J. Dewinne, H. van Haaster, T. Hakbijl, H. de Jong, M. Luschen, L. Smits, & L. H. van Wijngaarden, 2001: Forensic Archaeology, Forensic Anthropology and Human Rights in Europe, Science and Justice 41, 173-178.
64. Kooistra, L.K. & H. van Haaster 2001: Archeobotanie, in: M. Sier & C.W. Koot (red.), Archeologie in de Betuweroute: Kesteren-De Woerd, Bewoningssporen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 82), 293-360.
65. Kooistra, L.I., K. Hänninen, H. van Haaster & C. Vermeeren 1998: Voedselresten in beer en afval. Botanisch onderzoek aan beerputten, afvalkuilen en ophogingslagen van de steden Dordrecht en Nijmegen uit de 12e-20e eeuw, Amsterdam (BIAXiaal 52).
66. Smeerdijk, D.G. van & H. van Haaster 1997: Palaeo-ecologisch onderzoek aan een drietal profielen uit het dal van de Reest, Amsterdam (BIAXiaal 48).
67. Velde, H. van der, H. van Haaster, Th. Spek & E. Taayke 1999: Archeologisch onderzoek langs de snelweg, opgravingen in het kader van de aanleg van de Rijksweg 37: de essen van Wachtum en Zwinderen (Drenthe), Zaandam (BIAXiaal 101).
68. Vermeeren, C., O. Brinkkemper, H. van Haaster & J. Schelvis, 1997: Zeventiende-eeuwse zomerkonin¬kjes. Onderzoek aan botanische macroresten, pollen, endoparasieten en geleedpotigen aan monsters van de opgraving "Den Haag-Rekenkamer", Zaandam (BIAXiaal 41).
69. Vermeeren, C.E. & H. van Haaster 2002: The embalming of the ancestors of the Dutch royal family, Vegetation History and Archaeobotany 11, 121-126.
70. Vermeeren, C., H. van Haaster & W.J. Kuijper, 1996: Vlaardings verleden verkend. Archeobotanisch en malacologisch onderzoek aan monsters uit het centrum van Vlaardingen, Amsterdam (BIAXiaal 31).
71. Haaster, H. van, 2002: Botanisch onderzoek op de vindplaats Nederweert-Strateris, in: M. Bink & M. Wesdorp (red.), Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het plangebied Nederweert-Strateris, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 9), 16-17.
72. Haaster, H. van, 2002: Palaeo-ecologisch onderzoek aan enkele grondmonsters uit de midden-ijzertijd van de locatie Dedemsvaartweg in Den Haag, Zaandam (BIAXiaal 147).
73. Haaster, H. van, 2002: Botanisch onderzoek aan de inhoud van het maagdarmkanaal van een rund uit de 17e eeuw, Zaandam (BIAXiaal 145).
74. Haaster, H. van & D.G. van Smeerdijk 2002: Gierst met krenten en toverkoek. Resultaten van het botanisch onderzoek aan een 18e-eeuwse beerput in Zaandam, Zaandam (BIAXiaal 142).
75. Haaster, H. van, 2002: Botanische macroresten uit de Proto-Villa bij Beneden Leeuwen, Zaandam (BIAXiaal 149).
76. Hänninen, K. & H. van Haaster 2002: Archeobotanisch onderzoek op de locaties Heesterakkers, Meerhoven, Admirant en Smallle Haven in de gemeente Eindhoven (ijzertijd-16e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 150).
77. Haaster, H. van, 2002: Archeobotanisch onderzoek, in: P. van den Broeke (red.), Van mesolithicum tot Romeinse tijd in Nijmegen-Ressen, Archeologisch onderzoek in een persleidingtracé door het monument Zuiderveld-west, Nijmegen, 61-62.
78. Haaster, H. van, 2007: Macrobotanische resten uit vroeg-middeleeuwse sporen, in: E.A.G. Ball & P.W. van den Broeke (red.), Opgravingen op ’t Klumke te Nijmegen-Oosterhout – Boeren uit het midden-neolithicum, de ijzertijd en de Merovingische periode op een zandrug in de oostelijke Betuwe, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 6), 106-116.
79. Haaster, H. van, 2010: Botanische resten, in: P.W. van den Broeke, J.A. den Braven & E.A.G. Ball (red.), midden-neolithicum tot en met vroeg-Romeinse tijd in het Zuiderveld. Onderzoek van Nederzettingssporen te Nijmegen-Ressen, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 15), 111-114
80. Haaster, H. van, 2002: Archeobotanisch onderzoek, in: P.F.J. Franzen & A. Tol, Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute, vindplaats 51 Elst / Reethese Straat, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 42).
81. Haaster, H. van, 2003: Archeobotanisch onderzoek, in: E.M.P. Verhelst & J.G. Aarts, Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute, vindplaats 52 Geldermalsen / Rijs en Ooyen, (Amersfoort Rapportage Archeologische Monumentenzorg 43), 67-70.
82. Haaster, H. van, 2003: Archeobotanica uit ’s-Hertogenbosch. Milieuomstandigheden, bewoningsgeschiedenis en economische ontwikkelingen in en rond een (post)middeleeuwse groeistad, academisch proefschrift, Amsterdam.
83. Haaster, H. van, 2003: Waardering van botanisch materiaal uit enkele grondsporen van de vindplaats Nijmegen-Ressen, Zuiderveld-west, Zaandam (BIAX Rapport 104).
84. Haaster, H. van, 2003: Archeobotanisch onderzoek, in: H. Hiddink & E. de Boer, Archeologische opgravingen tussen Schinnen en Bocholtz in het tracé van de 36 inch gastransportleiding van NV Nederlandse Gasunie, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 10), 37-40.
85. Haaster, H. van, 2003: Slofferbonen in hamelensop. Een botanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten aan het Keizershof in 's-Hertogenbosch 1500-1800, Zaandam (BIAXiaal 169).
86. Haaster, H. van, 2003: Paleobotanisch onderzoek naar de vegetatieontwikkeling aan de oostrand van de strandwal bij Heiloo tussen ca. 1500 en 1300 v.Chr., Zaandam (BIAXiaal 171).
87. Velde, H.M., H. van Haaster, E.A.K. Kars, M.C. Kenemans, P. van Rijn, Th. Spek, L. Smits & E. Taayke 2003: Archeologisch onderzoek langs de snelweg. Opgravingen in het kader van de aanleg van de Rijksweg 37: Het Hoolingerveld bij Knooppunt Holsloot, Bunschoten (ADC Rapport 156).
88. Haaster, H. van, 2003: Milieuomstandigheden en agrarische activiteit op en rond drie nederzettingen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en Volle middeleeuwen aan de Beekseweg in Lieshout (N.B), Zaandam (BIAXiaal 172).
89. Haaster, H. van, 2003: Archeobotanisch onderzoek aan de grachtvulling van het 16e-eeuwse fort Peyrera in Antwerpen, Zaandam (BIAXiaal 173).
90. Haaster, H. van, 2003: Op zoek naar de voedingsgewoonten van de familie Van Arkel. Een botanisch onderzoek aan de inhoud van enkele mestkuilen en beerputten uit de 14e - 17e eeuw aan de Krijtstraat in Gorinchem, Zaandam (BIAXiaal 177).
91. Haaster, H. van, 2003: Milieuomstandigheden en agrarische activiteit op en rond een aantal nederzettingen uit de ijzertijd en middeleeuwen op de vindplaats Houten-Loerik, Zaandam (BIAXiaal 178).
92. Haaster, H. van, 2003: De smaak van het verleden. Bossche voedingsgewoonten vanaf de middeleeuwen, Bossche Bladen, Jaargang 5, 4, ’s-Hertogenbosch, 135-138.
93. Haaster, H. van, 2004: Botanisch onderzoek aan enkele grondsporen bij de Romeinse wachttoren aan de Zandweg op de VINEX locatie Leidsche Rijn (LR31), Zaandam (BIAXiaal 182).
94. Rijn, P. van, H. van Haaster, L. Kubiak & M. van Waijjen 2003: Botanisch onderzoek (hout, houtskool, zaden en pollen) van de Gallo-Romeinse tempel van Elst-Westeraam, Zaandam (BIAXiaal 180).
95. Hänninen, K., H. van Haaster & P. van Rijn 2003: Botanisch onderzoek aan kisten van de Grote Kerk te Vlaardingen, Zaandam (BIAXiaal 168).
96. Haaster, H. van, 2004: ’Niet onaangenaam en sonder smaak’. Een botanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten in de Nieuwezijds Armsteeg, Dirk van Hasseltssteeg, Zeedijk, Prins Hendrikkade en Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam (1400-1700), Zaandam (BIAXiaal 193).
97. Haaster, H. van & K. Hänninen 2004: Tiepels, Boberellen, Stekelbesien en Struyskoeck, Resultaten van het archeobotanisch onderzoek op het terrein van de Berghuijskazerne in Middelburg (1375-1725), Zaandam (BIAXiaal 197).
98. Haaster, H. van, 2004: Een 18e-eeuwse maag-drank, ofwel de oudste Beerenburg van Nederland? Resultaten van het pollen- en macrorestenonderzoek aan de inhoud van een wijnfles uit Westzaan, Zaandam (BIAXiaal 198).
99. Haaster, H. van & P. van Rijn 2004: Botanisch onderzoek aan de vulling van een 17e-eeuwse schaapskooi uit Nuland (NB), Zaandam (BIAXiaal 201).
100. Haaster H. van, 2004: Botanisch onderzoek op en rond de Romeinse wachttoren op de gemeentewerf op de VINEX locatie Leidsche Rijn (LR36), Zaandam (BIAXiaal 203).
101. Haaster, H. van & K. Hänninen 2004: Carnisse bovenwater? Archeobotanisch onderzoek aan grondmonsters van een laat-middeleeuwse bewoningsplaats in de Stadse Rechthoek bij Barendrecht, Zaandam (BIAXiaal 202).
102. Haaster, H. van, 2004: Botanische resten, in: A.A.A. Verhoeven & A.H. Schutte (red.), Lomm, hoogwatergeul IVO, Amersfoort (ADC rapport 233), 80-81.
103. Haaster, H. van, 2004: Archeobotanisch onderzoek aan een middeleeuwse terp in Warmenhuizen, Zaandam (BIAXiaal 207).
104. Haaster, H. van, 2004: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een middeleeuwse nederzetting onder de Noordachteres te Markelo (1000-1250), Zaandam (BIAXiaal 210).
105. Haaster, H. van, 2004: Archeobotanisch onderzoek op een vindplaats aan de Zutphense weg te Laren (gem. Lochem) (ijzertijd-vroege middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 211).
106. Haaster, H. van, 2004: De onderkant van de Diefdijk. Resultaten van een palynologisch onderzoek aan het voormalige oppervlak onder de Diefdijk bij Everdingen, Zaandam (BIAXiaal 212).
107. Haaster, H. van, 2004: Paleoecologisch onderzoek aan een Laat-Holoceen veenprofiel uit Gorinchem, Zaandam (BIAXiaal 205).
108. Haaster, H. van, 2003: Lieshout-Beekse weg: voorlopige resultaten pollenonderzoek, Zaandam (BIAX-rapport 105).
109. Haaster, H. van, 2004: Waardering van botanisch materiaal op twee vindplaatsen in het tracé van de Rondweg bij Est, Zaandam (BIAX Rapport 106).
110. Haaster, H. van, 2004: Waardering van botanisch materiaal uit twee grondboringen in Moordrecht (Sportlaan), Zaandam (BIAX-rapport 112).
111. Haaster, H. van, 2004: Arnhem-Schuytgraaf, vindplaats 7-west: resultaten van de botanische waardering, Zaandam (BIAX-rapport 111).
112. Haaster, H. van, 2004: Waardering van botanisch materiaal uit een tweetal grondboringen in de Hoge Zuidplaspolder (gem. Zevenhuizen-Moerkapelle), Zaandam (BIAX-rapport 110).
113. Haaster, H. van, 2003: De resultaten van het botanisch onderzoek op de vindplaats Nuth-Terstraten, Zaandam (BIAX-rapport 109).
114. Haaster, H. van, 2003: Borgharen, vindplaats 6: resultaten van de botanische waardering, Zaandam (BIAX-rapport 108).
115. Haaster, H. van, 2003: Archeobotanisch onderzoek in ’s-Hertogenbosch: stand van zaken en perspectief, Zaandam (BIAX-rapport 117).
116. Haaster, H. van, 2004: Borgharen-Itteren: resultaten malacologisch onderzoek, Zaandam (BIAX-rapport 113).
117. Haaster, H. van, 2004: Alblasserdam-Lange Steeg: resultaten van de botanische waardering, Zaandam (BIAX-rapport 114).
118. Haaster, H. van, 2004: Waardering van botanisch materiaal op een viertal vindplaatsen in het tracé van de A73 tussen Maasbracht en Roermond, Zaandam (BIAX-rapport 115).
119. Haaster, H. van, 2002: Waardering van botanisch materiaal uit een proefopgraving te Maasbree, Zaandam (BIAX-rapport 116).
120. Haaster, H. van, 2002: Palynologisch onderzoek op het Burgemeester Loeffplein in ’s-Hertogenbosch, Zaandam (BIAX-rapport 118).
121. Haaster, H. van, 2004: Culemborg, Wethouder Schoutenweg: resultaten van de botanische waardering, Zaandam (BIAX-rapport 119).
122. Haaster, H. van, 2000: Waardering van botanisch materiaal uit de opgraving Born-Langereweg, Zaandam (BIAX-rapport 120).
123. Haaster, H. van, 2002: Waardering van botanisch materiaal uit de opgraving Ede-De Vallei, Zaandam (BIAX-rapport 121).
124. Haaster, H. van, 2003: Waardering van botanisch materiaal uit de opgraving ‘Welsrijperweg/terrein 5G-W en 5G-119’ in Lutjelollum, Zaandam (BIAX-rapport 122).
125. Haaster, H. van, 2003: Goes-Emergis: resultaten van de botanische waardering, Zaandam (BIAX-rapport 123).
126. Haaster, H. van, 2003: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondmonsters van de laat-Romeinse vindplaats Enter-De Akkers (gemeente Wierden), Zaandam (BIAX-rapport 124).
127. Haaster, H. van, 2003: Waardering van botanisch materiaal uit een proefopgraving te Terneuzen-Zaamslag, Zaandam (BIAX-rapport 125).
128. Haaster, H. van, 1995: Morbide Monsters. Plantaardige en dierlijke resten uit 19e-eeuwse begravingen op het kerkhof van de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch, Zaandam (BIAX-rapport 126).
129. Haaster, H. van, 2004: Kladders, fruyten, wermoesen, mostaert en amelcoren. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek op de Groenmarkt in Gorinchem (1300-1775), Zaandam (BIAXiaal 216).
130. Haaster, H. van, 2004: Itteren, resultaten van de botanische waardering, Zaandam (BIAX-rapport 107).
131. Haaster, H. van, 2004: Speuren naar eeuwenoude plantenresten, Groenten & Fruit 39, 12-13.
132. Haaster, H. van, 2005: De onderkant van de Huzarenwei. Resultaten van het Archeobotanisch onderzoek op de Huzarenwei te Goirle, Zaandam (BIAXiaal 214).
133. Haaster, H. van, 2005: Waardering van botanisch materiaal van een middeleeuwse vindplaats op de Schapenweide in Erichem, Zaandam (BIAX-rapport 127).
134. Haaster, H. van, 2005: Waardering van botanisch materiaal uit drie 11e/12e-eeuwse waterputten bij Oldenzaal, Zaandam (BIAXiaal 129).
135. Haaster, H. van, 2005: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond de bronstijdnederzetting Hoogwoud-Oost. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek, Zaandam (BIAXiaal 217).
136. Haaster, H. van, 2005: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een aantal ijzertijdvindplaatsen bij Heel-Haelen (L), Zaandam (BIAXiaal 222).
137. Haaster, H. van & P. van Rijn 2005: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een aantal vindplaatsen uit de periode mesolithicum-Romeinse tijd bij Well-Aijen (L), Zaandam (BIAXiaal 221).
138. Dijkstra, J., P. Kleij & H. van Haaster 2000: De Rococo-tuin van kasteel Terworm, Historisch Tijdschrift voor oostelijk Zuid-Limburg 50 (2), 56-66.
139. Haaster, H. van & D.G. van Smeerdijk 2005: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond de Kuinderschans, Zaandam (BIAXiaal 218).
140. Haaster, H. van, 2005: Waardering van botanisch materiaal van de vindplaats Kerkakkers in Alphen-Chaam (NB), Zaandam (BIAX-rapport 130).
141. Haaster, H. van, 2005: Een verkoolde blik op een middeleeuwse boerderij bij Straat (gem. Roermond. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek, Zaandam (BIAXiaal 223).
142. Haaster, H. van, 2005: Roode marmelade, fegatellen en vennekoel. Resultaten van het archeobotanisch onderzoek aan een 17e-eeuwse beerput in Tiel, Zaandam (BIAXiaal 225).
143. Haaster, H. van, K. Hänninen & P. van Rijn 2005: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond Huis te Vleuten (12e-18e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 224).
144. Beurden, L. van, H. van Haaster & H. Hiddink 2005: Ecologisch onderzoek, in: H. Hiddink (red.), Archeologisch onderzoek aan de Beekseweg te Lieshout, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 18).
145. Haaster, H. van, 2005: Paleo-ecologisch onderzoek aan enkele Holocene afzettingen in Bokhoven (NB). Resultaten van het pollen-, zaden-, hout-, en molluskenonderzoek, Zaandam (BIAXiaal 228).
146. Haaster, H. van, 2005: Voedingsgewoonten en Milieuomstandigheden op en rond twee nederzettingen uit de 12e-13e eeuw bij Beetgumermolen (Fr.), Zaandam (BIAXiaal 229).
147. Haaster, H. van, 2005: Palynologisch onderzoek naar de vegetatieontwikkeling op de voormalige strandvlakte tussen Heiloo en Akersloot (NH), Zaandam (BIAXiaal 230).
148. Haaster, H. van, 2005: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een Frankische nederzetting in Alphen-Chaam (5e-6e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 231).
149. Haaster, H. van, 2005: Waardering van botanisch materiaal uit een tiental grondboringen in de Eendragtspolder bij Zevenhuizen, Zaandam (BIAX-rapport 134).
150. Haaster, H. van, 2005: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een tweetal nederzettingen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen op de locatie LR35 (VINEX locatie Leidse Rijn), Zaandam (BIAXiaal 236).
151. Haaster, H. van, 2005: Archeobotanisch onderzoek aan de 18e-eeuwse veestallen aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam, Zaandam (BIAXiaal 238).
152. Haaster, H. van, 2005: Verbrand graan en onkruiden, in: H. van Enckevort & J. Thijssen (red.), In de schaduw van het noorderlicht. De Gallo-Romeinse tempel van Elst-Westeraam, Abcoude, 87-89.
153. Haaster, H. van, 2005: Botanisch onderzoek aan een vroeg-middeleeuwse vindplaats in Blerick (L), Zaandam (BIAX-rapport 136).
154. Haaster, H. van, 2005: Pollenonderzoek aan vier monsters uit grondboringen in het tracé van de A2 bij Maastricht, Zaandam (BIAXiaal 246).
155. Haaster, H. van & P. van Rijn 2005: Archeobotanisch onderzoek aan een drietal vindplaatsen uit de ijzertijd-vroege-middeleeuwen in de omgeving van Raalte, Zaandam (BIAXiaal 243).
156. Haaster, H. van, 2005: Waardering van botanisch materiaal uit een grondboring in de gemeente Ronde Venen, Zaandam (BIAX-rapport 138).
157. Haaster, H. van, 2005: Waardering van botanisch materiaal uit een drietal grondmonsters van de locatie Houten-Vleugel (vindplaats 17-1), Zaandam (BIAX-rapport 139).
158. Haaster, H. van, 2005: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondmonsters uit de periode ijzertijd-Romeinse tijd van de Zuid Esch in Borne, Zaandam (BIAXiaal 248).
159. Haaster, H. van, 2005: Waardering van botanisch materiaal uit een drietal grondmonsters van de locatie Houten-Vleugel (vindplaats 20), Zaandam (BIAX-rapport 141).
160. Haaster, H. van, 2005: Waardering van botanisch materiaal uit een grondboring en een proefsleuf aan de Bierkaaistraat in Hulst, Zaandam (BIAX-rapport 144).
161. Haaster, H. van, 2006: Alblasserdam-Nieuw Kinderdijk, resultaten van de botanische waardering, Zaandam (BIAX-rapport 145).
162. Haaster, H. van, 2006: Waardering van botanisch materiaal ten behoeve van een inventariserend veldonderzoek in de Korte Nobelstraat in Zierikzee, Zaandam (BIAX-rapport 147).
163. Haaster, H. van, 2006: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondmonsters uit de periode Romeinse tijd-vroege middeleeuwen van de locatie Dommelsvoort bij Beers (gem Cuijk), Zaandam (BIAXiaal 255).
164. Haaster, H. van, 2006: Van slymsucht, vryster-siekte, hoofdsszwijmel, zijde-wee en rooden-loop, ofwel: De resultaten van het archeobotanisch onderzoek op het Entre-Deux terrein in Maastricht (13e-18e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 256).
165. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2006: Palynologisch onderzoek aan de ringwalburg van Middelburg (ca. 9e-10e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 257).
166. Haaster, H. van, 2006: Archeobotanisch onderzoek op twee vindplaatsen in het waterleidingtracé tussen Sweikhuizen en Geverik (Bandkeramiek en late middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 258).
167. Haaster, H. van, 2006: Archeobotanisch onderzoek aan een grachtvulling en een beerput op het terrein van het kapittel van St. Plechelmus in Oldenzaal (10e-15e eeuw), BIAXiaal 259, Zaandam.
168. Haaster, H. van, 2006: Waardering van botanisch materiaal uit een Mesolithische restgeul in de Zuidplaspolder (Gouda), Zaandam (BIAX-rapport 148).
169. Haaster, H. van, 2006: Archeobotanisch onderzoek aan een vroeg-middeleeuwse vlasverwerkende nederzetting bij Oosterhout (Gld), Zaandam (BIAXiaal 262).
170. Brinkkemper, O, L.I. Kooistra, H. van Haaster, L. van Beurden & F. Bunnik 2006: Archeobotanie, NOaA hoofdstuk 17, versie 1.0, Amersfoort (www.noaa.nl).
171. Haaster, H. van, 2006: Archeobotanische waardering van vijf grondmonsters uit Schagen-De Nes II, Zaandam (BIAX-rapport 154).
172. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2006: Archeobotanische inventarisatie van een monster uit een mogelijke ijzertijdakkerlaag op de rand van de strandwal bij Noordwijkerhout, Zaandam (BIAX-rapport 150).
173. Haaster, H. van, 2006: Tot yeders believen’, een botanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten op de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam tussen 1550 en 1900, Zaandam (BIAXiaal 263).
174. Haaster, H. van, 2006: Archeobotanisch onderzoek aan een middeleeuwse vlasverwerkingsnederzetting bij Alblasserdam, Zaandam (BIAXiaal 265).
175. Haaster, H. van, 2006: Archeobotanisch onderzoek in (post)middeleeuws Vlissingen, Zaandam (BIAXiaal 267).
176. Haaster, H. van, 2006: Waardering van botanisch materiaal van een vroeg-middeleeuwse vindplaats bij Kilder, Zaandam (BIAX-rapport 159).
177. Haaster, H. van, 2006: Archeobotanisch onderzoek in (post)middeleeuws Zierikzee, Zaandam (BIAXiaal 268).
178. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2006: Inventariserend onderzoek aan pollen en botanische macroresten van de vindplaats Breda-de Beijerd, Zaandam (BIAX-rapport 162).
179. Haaster, H. van, 2006: Waardering van botanisch materiaal van een ijzertijd-vindplaats op de locatie Thaal te Peij bij Echt (Susteren), Zaandam (BIAX-rapport 161).
180. Haaster, H. van, 2006: Waardering van botanisch materiaal van een bronstijd-vindplaats bij Reusel, Zaandam (BIAX-rapport 165).
181. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2006: Inventariserend onderzoek aan pollen en botanische macroresten van Den Bosch- Hinthamerstraat, Zaandam (BIAX-rapport 163).
182. Haaster, H. van, 2006: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden in en rond (post)middeleeuws Coevorden. Resultaten van het botanisch onderzoek op het BOGAS-terrein, Zaandam (BIAXiaal 272).
183. Haaster, H. van, 2006: Pollenonderzoek aan een 17e-eeuwse restgeulvulling in het IJsseldal bij Olst, Zaandam (BIAXiaal 276).
184. Haaster, H. van, 2006: Waardering van botanisch materiaal van een ijzertijd-vindplaats bij Venray, Zaandam (BIAX-rapport 170).
185. Haaster, H. van, 2006: Botanische waardering van botanisch materiaal uit een grondboring bij Schelluinen, Zaandam (BIAX-rapport 171).
186. Haaster, H. van, 2006: Waardering van botanisch materiaal van de Vindplaats Krommewei bij Tiel, Zaandam (BIAX-rapport 172).
187. Haaster, H. van, 2006: Waardering van botanisch materiaal van een bronstijd-vindplaats in Apeldoorn (NUON-locatie), Zaandam (BIAX-rapport 173).
188. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2006: Inventariserend onderzoek aan pollen en botanische macroresten van de Kruisbroedershof in ’s-Hertogenbosch, Zaandam (BIAX-rapport 166).
189. Haaster, H. van & Waijjen, M. van, 2006: Inventariserend onderzoek aan pollen en botanische macroresten van Den Bosch-Hinthamerstraat, Zaandam (BIAX-rapport 163).
190. Haaster, H. van, 2006: Waardering van botanisch materiaal van een laat-middeleeuwse vindplaats aan de Beverwaardseweg in Rotterdam, Zaandam (BIAX-rapport 174).
191. Haaster, H. van, 2006: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een vroeg-middeleeuwse nederzetting bij Tzummarum (Fr.), Zaandam (BIAXiaal 281).
192. Haaster, H. van, 2006: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een vroeg-middeleeuwse vindplaats bij Zürich (Fr.), Amsterdam (BIAXiaal 282).
193. Haaster, H. van, 2006: Waardering van botanisch materiaal van een ijzertijd vindplaats in Boxmeer, Zaandam (BIAX-rapport 177).
194. Haaster, H. van, 2006: Waardering van botanisch materiaal uit een middeleeuwse kuil in Rijnsaterwoude (gemeente Jacobswoude, Zuid-Holland), Zaandam (BIAX-rapport 180).
195. Haaster, H. van, 2006: Botanisch onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van het Oost-Nederlands dekzandlandschap in de periode ijzertijd-middeleeuwen, Zaandam (BIAXiaal 285).
196. Haaster, H. van, 2007: Archeobotanisch onderzoek aan de Maasboulevard in Venlo, Zaandam (BIAXiaal 270).
197. Haaster, H. van, 2006: Botanisch onderzoek aan een laat-middeleeuws mestmonster uit ’s-Hertogenbosch, Zaandam (BIAXiaal 277).
198. Haaster, H. van, 2006: Voedingsgewoonten aan de Prinsenhof te Brugge 13e-15e eeuw, Zaandam (BIAXiaal 288).
199. Haaster, H. van, 2007: Archeobotanisch onderzoek aan enkele laat-middeleeuwse monsters van de Grote Markt in Dordrecht, Zaandam (BIAXiaal 291).
200. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2007: Alblasserdam Hoogendijk Palynologisch onderzoek aan een middeleeuwse greppelvulling op de vindplaats Alblasserdam-Hoogendijk VI, Zaandam (BIAXiaal 293).
201. Haaster, H. van, 2007: Archeobotanisch onderzoek op de Groot Bottelsche Akker bij Deurne (Romeinse tijd-middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 296).
202. Hänninen, K., & H. van Haaster 2007: Onderzoek aan macroresten, houtskool en pollen van Romeinse en middeleeuwse contexten uit de Dr. Poelsstraat te Heerlen, Zaandam (BIAXiaal 302).
203. Haaster, H. van, 2007: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een inheems-Romeinse nederzetting bij Poeldijk, Zaandam (BIAXiaal 298).
204. Haaster, H. van, 2007: Archeobotanisch onderzoek aan enkele 18e-eeuwse beerputmonsters uit Amsterdam, Amsterdam (BIAXiaal 305).
205. Haaster, H. van, 2007: Palynologisch onderzoek aan een veenprofiel van de Butterlaan in Heiloo (NH), Zaandam (BIAXiaal 309).
206. Haaster, H. van, 2007: Archeobotanisch onderzoek aan een Karolingische waterput uit Limmen (NH), Zaandam (BIAXiaal 310).
207. Haaster, H. van, 2007: Pollenonderzoek aan een bodemprofiel van de locatie Kruisbroedershof in ’s-Hertogenbosch, Zaandam (BIAXiaal 315).
208. Haaster, H. van, 2007: Waardering van botanisch materiaal van een middeleeuwse vindplaats in Middelburg, Zaandam (BIAX-rapport 189).
209. Haaster, H. van, 2007: Palynologische waardering van twee monsters uit de Burghtstraat in Maastricht, Zaandam (BIAX-rapport 191).
210. Haaster, H. van, 2007: Waardering van botanisch materiaal van een middeleeuwse vindplaats in Domburg, Zaandam (BIAX-rapport 192).
211. Haaster, H. van, 2007: Waardering van botanische macroresten uit Aardenburg, Zaandam (BIAXiaal 312).
212. Haaster, H. van, 2007: Pollen- en macrorestenonderzoek op een bronstijd-vindplaats bij Hattemerbroek, Zaandam (BIAXiaal 316).
213. Haaster, H. van, 2007: Archeobotanisch onderzoek aan een ijzertijdnederzetting in Weert, Zaandam (BIAXiaal 319).
214. Haaster, H. van, 2007: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondmonsters van een middeleeuwse vindplaats bij Schoondijke (gem. Sluis), Zaandam (BIAXiaal 321).
215. Haaster, H. van, 2007: Waardering van botanisch materiaal van een middeleeuwse vindplaats in Alblasserdam, Zaandam (BIAX-rapport 201).
216. Haaster, H. van, 2007: Paleo-ecologisch onderzoek aan enkele grondmonsters van een mesolithische vindplaats bij Moordrecht, Zaandam (BIAXiaal 326).
217. Haaster, H. van & K. Hänninen 2007: Pollen, macroresten en hout uit Wateringen-Juliahof. Romeinse tijd en middeleeuwen, Zaandam (BIAXiaal 320).
218. Haaster, H. van & K. Hänninen 2007: Paleo-ecologisch onderzoek aan enkele grondmonsters uit het komgebied van de rivier de Dubbel in Dordrecht, Zaandam (BIAXiaal 334).
219. Haaster, H. van, 2007: Pollen- en macrorestenonderzoek aan enkele grondmonsters van een laat-middeleeuwse nederzetting in Sint-Anthonis (NB), Zaandam (BIAXiaal 328).
220. Haaster, H. van & P. van Rijn 2007: Hout, pollen en macroresten van een middeleeuwse voorde in de Hunze: vindplaatsen Plankensloot en Zuidlaardermeer, Drenthe, Zaandam (BIAXiaal 329).
221. Haaster, H. van, 2007: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond de middeleeuwse burcht van Sint-Oedenrode (NB), Zaandam (BIAXiaal 338).
222. Haaster, H. van, 2007: Archeobotanisch onderzoek aan enkele middeleeuwse grondmonsters van de Markt in Maastricht, Zaandam (BIAXiaal 336).
223. Haaster, H. van, 2007: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een inheems-Romeinse nederzetting in Den Haag-Hertenrade, Zaandam (BIAXiaal 339).
224. Haaster, H. van, 2008: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een aantal Romeinse nederzettingen bij Zaltbommel, Zaandam (BIAXiaal 342).
225. Haaster, H. van, 2008: Archeobotanisch onderzoek aan enkele (post)middeleeuwse grondmonsters van de locatie Elfhuizen in Dordrecht, Zaandam (BIAXiaal 330).
226. Haaster, H. van, 2012: Paleoecologisch onderzoek aan een meso-/neolithische vindplaats bij Alblasserdam-Nieuw Kinderdijk, Zaandam (BIAXiaal 620).
227. Haaster, H. van & K. Hänninen, 2008: Pollen en zaden uit een beerput behorend bij Kasteel Batestein te Vianen (15e-18e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 352).
228. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2008: Harderwijk – Sint Jurriëncomplex, inventarisatie van pollenmonsters uit een gracht rond een voormalige leprozerie, Zaandam (BIAX-rapport 210).
229. Haaster, H. van, 2008: Pollen- macroresten- en daterend houtonderzoek op de locatie Beursplein in Rotterdam, Zaandam (BIAXiaal 366).
230. Groenewoudt, B., H. van Haaster, R. van Beek & O. Brinkkemper 2008: Towards a Reverse Image. Botanical Research into the Landscape History of the Eastern Netherlands (1100 BC - AD 1500), Landscape History 29, 17-33.
231. Haaster, H. van, 2008: Palynologisch onderzoek en ouderdomsbepaling aan een restgeul van de rivier de Dubbel in Dordrecht, Zaandam (BIAXiaal 372).
232. Haaster, H. van, 2011: Palynologisch onderzoek, in: E. Lohof, T. Hamburg & J. Flamman (red.), Steentijd opgespoord, Leiden, 423-464.
233. Haaster, H. van, 2011: Palynologie, in T. Hamburg, E. Lohof & B. Quadflieg (red), bronstijd opgespoord, Leiden, 423-438.
234. Haaster, H. van, 2011: Macroresten, in T. Hamburg, E. Lohof & B. Quadflieg (red), bronstijd opgespoord, Leiden, 439-451.
235. Haaster, H. van & Y. Eijskoot 2009: Palynologisch onderzoek op de locatie Vlaardingen Vergulde Hand-West (neolithicum-middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 426).
236. Haaster, H. van & Y. Eijskoot 2009: Macrobotanisch onderzoek op de locatie Vlaardingen Vergulde Hand-West (bronstijd-middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 435).
237. Haaster, H. van, 2008: Analyse van enkele haar- en veermonsters van een middeleeuwse boerderij op de locatie Rotterdam RandstadRail-Station Blijdorp, Zaandam (BIAX-rapport 228).
238. Haaster, H. van, 2008: Archeobotanisch onderzoek aan een monster van een ijzertijd-vindplaats in het plangebied Groene Rivier bij Pannerden, Zaandam (BIAXiaal 381).
239. Haaster, H. van & K. Hänninen 2009: Voedingsgewoonten, milieuomstandigheden en menselijke activiteit in en rond het middeleeuwse dorp Wolbrandskerke, Zaandam (BIAXiaal 327).
240. Haaster, H. van, 2009: Archeobotanisch onderzoek aan twee rundermagen uit de 14e en 17e eeuw uit Eindhoven, Zaandam (BIAXiaal 397).
241. Haaster, H. van, 2009: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden in en rond een middeleeuwse nederzetting bij Sint-Oedenrode, Zaandam (BIAXiaal 400).
242. Haaster, H. van, 2009: Pollen aus Brunnen und Viehtränken, Archäologie in Deutschland, Heft 2/2009, 34-35.
243. Haaster, H. van, 2009: Een archeobotanisch kijkje op de vicus Coriovallum en de Romeinse weg bij Heerlen, Zaandam (BIAXiaal 403).
244. Haaster, H. van, 2009: Archeobotanisch onderzoek aan een 14e-eeuwse waterput uit Eindhoven-Putten, Zaandam (BIAXiaal 405).
245. Haaster, H. van, 2009: Archeobotanisch onderzoek aan enkele gondsporen uit de periode ijzertijd-middeleeuwen in Arensgenhout (gem. Nuth), Zaandam (BIAXiaal 407).
246. Haaster, H. van, 2009: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden in en rond een Germaanse nederzetting uit de 4e-5e eeuw bij Holtum (L.), Zaandam (BIAXiaal 408).
247. Haaster, H. van, 2009: Archeobotanisch onderzoek op de vindplaats Hattemerbroek-Zuid (bedrijventerrein), deelrapport palynologie, Zaandam (BIAXiaal 410).
248. Haaster, H. van, 2009: Archeobotanisch onderzoek op de vindplaats Hattemerbroek-Zuid (bedrijventerrein), deelrapport macroresten, Zaandam (BIAXiaal 416).
249. Haaster, H. van, 2009: Voedingseconomie en milieu-omstandigheden in en rond een bronstijdnederzetting bij Ekkersrijt (gem. Son en Breugel), Zaandam (BIAXiaal 427).
250. Vemeeren, C.E., & H. van Haaster 2009: Beplantingsvoorstel voor het Romeinse castellum Fectio (Gemeente Bunnik) op basis van historische en archeobotanische gegevens, Zaandam (BIAXiaal 422).
251. Haaster, H. van, 2009: Vlissingen-Dokkershaven, resultaten van het archeobotanisch onderzoek, Zaandam (BIAXiaal 421).
252. Linden, M. van der, & H. van Haaster 2009: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden in (vroeg)historisch Harderwijk, de resultaten van het palaeo-ecologisch onderzoek, Zaandam (BIAXiaal 429).
253. Haaster, H. van, 2009: Het voedsel van onze voorouders, in: L. Smits & H. Huizing (red.), Oerdis, ons menu was vroeger zo gek nog niet, Utrecht, 8-14.
254. Brinkkemper, O., & H. van Haaster 2009: Delfts groen. Archeobotanisch onderzoek aan Delft-Voordijkshoornsepolder, een nederzetting uit 1075-1150, Zaandam (BIAXiaal 430).
255. Haaster, H. van, 2009: Een archeobotanisch kijkje op een bronstijdvindplaats in Nijmegen-Ressen (Zuiderveld), Zaandam (BIAXiaal 437).
256. Haaster, H. van, J.T. Zeiler & D.C. Brinkhuizen 2012: De voedingseconomie van (post)middeleeuws Alkmaar, resultaten van het archeobotanisch en archeozoölogisch onderzoek, Zaandam (BIAXiaal 453).
257. Haaster, H. van, 2010: Waardering van botanische macroresten uit het centrum van Vlaardingen, Zaandam (BIAXiaal 454).
258. Haaster, H. van, 2010: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen van een ijzertijdvindplaats in Beuningen (Gld), Zaandam (BIAXiaal 455).
259. Haaster, H. van, 2010: Voedingsgewoonten en menselijke activiteit op het terrein van het Sint Ursulaklooster in Delft, Zaandam (BIAXiaal 463).
260. Meer, W. van der, & H. van Haaster 2010: À la Merovingienne? Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van Someren-Waterdael III (ijzertijd-middeleeuwen), BIAXiaal 461, Zaandam.
261. Meer, W. van der, H. van Haaster & K. Hänninen 2010: Eindhoven-Meerhoven, resultaten van het archeobotanisch onderzoek (pollen, macroresten, hout en houtskool), Zaandam (BIAXiaal 469).
262. Haaster, H. van, 2010: Archeobotanisch onderzoek aan de inhoud van een middeleeuwse bermsloot in Aardenburg, Zaandam (BIAXiaal 471).
263. Haaster, H. van, 2010: Op zoek naar het laat-middeleeuwse cultuurlandschap rond Dordrecht. De resultaten van het pollen- en macrorestenonderzoek in Plangebied Stevenshof, Zaandam (BIAXiaal 475).
264. Haaster, H. van, 2010: Archeobotanisch onderzoek naar de bemesting van (pre)historische akkers in Oost-Nederland, Zaandam (BIAXiaal 465).
265. Haaster, H. van & L.I. Kooistra 2010: Waardering van botanische macroresten en hout in het plangebied Nieuw Valkenburg-deelgebied 1 (gemeente Katwijk), Zaandam (BIAX-rapport 266).
266. Haaster, H. van, 2010: Een archeobotanisch kijkje op Boerderij Groenesteijn in Den Haag (15e-18e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 479).
267. Haaster, H. van, 2010: Voedingseconomie en milieuomstandigheden in en rond een Romeinse nederzetting bij Budel (NB), Zaandam (BIAXiaal 478).
268. Haaster, H. van & K. Hänninen 2010: Archeobotanisch onderzoek op de vindplaats Lent-Lentseveld (ijzertijd-middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 480).
269. Haaster, H. van, 2010: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden in en rond een middeleeuwse nederzetting bij Valkenswaard (NB), Zaandam (BIAXiaal 482).
270. Haaster, H. van, 2010: Pollen- en macrorestenonderzoek op twee ijzertijdvindplaatsen bij Itteren-Emmaus, Zaandam (BIAXiaal 483).
271. Haaster, H. van, 2010: Een archeobotanisch kijkje in de keuken van het pand “Mijnsherenherberg” in Dordrecht (1350-1500), Zaandam (BIAXiaal 486).
272. Haaster, H. van & L.I. Kooistra 2010: Paleo-ecologisch onderzoek aan een neolithische veenlaag aan de Generaal Spoorlaan te Rijswijk, Zaandam (BIAXiaal 490).
273. Haaster, H. van, 2010: Waardering van botanische macroresten van vier archeologische vindplaatsen bij Schokland, Zaandam (BIAXiaal 496).
274. Haaster, H. van, 2010: Palynologisch onderzoek aan enkele grondsporen van een vindplaats uit de ijzertijd-Romeinse tijd in Heeswijk-Dinther (NB), Zaandam (BIAXiaal 502).
275. Haaster, H. van, 2010: Palynologisch onderzoek aan het kanaal van Corbulo in Leidschendam, Zaandam (BIAXiaal 498).
276. Haaster, H. van, 2010: Archeobotanisch onderzoek aan enkele Romeinse en middeleeuwse grondsporen van de vindplaats Breda-Hoge Mosten, Zaandam (BIAXiaal 500).
277. Haaster, H. van, 2010: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden in en rond een middeleeuwse nederzetting bij Best (NB), Zaandam (BIAXiaal 497).
278. Haaster, H. van, 2011: Palynologisch onderzoek aan een bodemprofiel bij Lalleweer-Kobeetjedraai (gem. Delfzijl), Zaandam (BIAXiaal 507).
279. Berg, M. van den, H. Huisman, H. Kars, H. van Haaster & J. Kool 2010: Assessing in situ Preservation of Archaeological Wetland Sites by Chemical Analysis of Botanical Remains and Micromorphology, in: J.H.F. Bloemers, H. Kars, A. van der Valk & M. Wijnen (eds), The Cultural Heritage Paradox. Protection and Development of the Dutch Archaeological-Historical Landscape and its European Dimension, Amsterdam, 161-176.
280. Haaster, H. van, 2011: Archeobotanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten op het landgoed Te Werve in Rijswijk (15e-16e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 510).
281. Haaster, H. van, 2011: Pollen- en macrorestenonderzoek aan twee oude beekvullingen te Haarlo (Berkelland), Zaandam (BIAXiaal 515).
282. Haaster, H. van, 2011: Pollen- en macrorestenonderzoek aan de gracht rond het Genneperhuis bij Milsbeek (Gennep), Zaandam (BIAXiaal 517).
283. Haaster, H. van, 2011: Paleo-ecologisch onderzoek aan enkele middeleeuwse grondsporen bij Sluis-Marolleput, Zaandam (BIAXiaal 520).
284. Haaster, H. van, 2011: Paleo-ecologisch onderzoek op de vindplaats Duiven-De Humnel (neolithicum-middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 521).
285. Haaster, H. van, 2011: Waardering van botanisch materiaal van enkele vindplaatsen in het plangebied Meerssenhove in Maastricht, Zaandam (BIAX-rapport 290).
286. Haaster, H. van, 2011: Archeobotanisch onderzoek op de vindplaats Akersloot-Buurtweg (ijzertijd), Zaandam (BIAXiaal 522).
287. Haaster, H. van, 2011: Botanisch onderzoek aan een rituele (?) mosmat uit Heiloo (ijzertijd), Zaandam (BIAXiaal 523).
288. Haaster, H. van, 2011: Waardering van botanisch materiaal van enkele vindplaatsen in het tracé van de Zuidwillemsvaart, Zaandam (BIAX-rapport 291).
289. Haaster, H. van, 2011: Palynologisch onderzoek aan een waterkuil uit de Romeinse tijd van de vindplaats Sleidinge-Polenstraat (Oost-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 529).
290. Haaster, H. van, 2011: Palynologisch onderzoek aan een waterput uit de Romeinse tijd van de vindplaats Wevelgem-Ezelstraat (Oost-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 528).
291. Haaster, H. van & C.E. Vermeeren 2011: Archeobotanisch onderzoek op vindplaats Tradepark 58 in Tilburg (bronstijd, ijzertijd, Nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 527).
292. Haaster, H. van, 2011: Archeobotanisch onderzoek in het plangebied Beneden Molendijk in Oud-Beijerland (16e-19e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 530).
293. Haaster, H. van, 2011: Archeobotanisch onderzoek in de Academiestraat in Harderwijk (middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 531).
294. Haaster, H. van, 2011: Een archeobotanisch kijkje in de keuken van paleis Huys ter Nieuburch in Rijswijk (1635-1786), Zaandam (BIAXiaal 519).
295. Kooistra, L.I., K. Hänninen, H. van Haaster & C. Vermeeren 2011: Een middeleeuws boeket uit Dordrecht, in: C. Bakels, K. Fennema, W.A. Out & C. Vermeeren (red.), Van Planten en Slakken, Leiden, 127-144.
296. Haaster, H. van, 2011: Archeobotanisch onderzoek in het plangebied Moergestelseweg/Poirtersstraat in Oisterwijk (middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 534).
297. Haaster, H. van, 2011: Waardering van botanische macroresten van een archeologische vindplaats te Groningen-Piccardthof, Zaandam (BIAX-notitie 296).
298. Haaster, H. van, 2011: Archeobotanisch onderzoek in het plangebied Hoogstraat/ Sint Hubertusstraat in Eindhoven (19e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 535).
299. Haaster, H. van, 2011: Bureauonderzoek naar de te verwachten kwaliteit van botanisch materiaal in het plangebied Overasselt-Schoonenburg (gemeente Heumen), Zaandam (BIAX-notitie 298).
300. Haaster, H. van, 2011: Archeobotanisch onderzoek in het plangebied Well-Aijen Hoogwatergeul 1 A/B (neolithicum-Romeinse tijd), Zaandam (BIAXiaal 546).
301. Haaster, H. van, 2011: Archeobotanisch onderzoek op de vindplaats Sittard-Begijnenhofstraat (neolithicum-middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 540).
302. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2011: Waardering van botanische macroresten en pollen van de locatie Grote Staat 37-43 en Sporenstraat 1-3 in Maastricht, Zaandam (BIAX-notitie 307).
303. Kooistra, L.I., & H. van Haaster 2011: Inventarisatie van bio-archeologisch onderzoek in het kader van het Programma Kennisontwikkeling Archeologie Hanzelijn (PKAH), Zaandam (BIAXiaal 554).
304. Haaster, H. van & S. Lange 2012: Waardering van botanische macroresten, pollen en hout in het plangebied Nieuw Valkenburg (gemeente Katwijk), Zaandam (BIAXiaal 563).
305. Haaster, H. van & A. Fischer 2012: Archeobotanisch onderzoek op de locatie Best-Dijkstraten (ijzertijd & nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 564).
306. Haaster, H. van, 2012: Pollen- en macrorestenonderzoek aan een waterkuil uit de midden-bronstijd en een drenkkuil uit de vroege ijzertijd te Nijmegen-Oosterhout (Ngo6), Zaandam (BIAXiaal 567).
307. Haaster, H. van, 2012: Archeobotanisch onderzoek aan de oude stadsgracht van Aalst (Oost-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 572).
308. Haaster, H. van, 2012: Botanisch onderzoek op een archeologische vindplaats te Eindhoven-Blixembosch (ijzertijd en nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 577).
309. Haaster, H. van, 2012: Waardering van botanische macroresten uit een 14e-eeuwse kuil van De Boel (Nijmegen-Ressen), Zaandam (BIAX-notitie 316).
310. Haaster, H. van, 2012, Paleobotanisch onderzoek aan een venige laag in het centrum van Alkmaar, Zaandam (BIAXiaal 580).
311. Van der Linden, M., & H. van Haaster 2012: Archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan diverse grondsporen te Nieuwstadt (plangebied Elsenewal), Zaandam (BIAXiaal 582).
312. Haaster, H. van, 2012: Archeobotanisch onderzoek aan de Hondekensmolenstraat in Izegem (West-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 584).
313. Haaster, H. van, 2012: Archeobotanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten op de locatie Grote Staat 37-41 / Sporenstraat 1-3 in Maastricht (late middeleeuwen - 19e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 592).
314. Haaster, H. van, 2012: Palynologisch onderzoek aan een middeleeuwse waterput in Heiloo, Zaandam (BIAXiaal 594).
315. Haaster, H. van & S. Lange 2012: Archeobotanisch onderzoek in het plangebied Cuijk-De Nielt (bronstijd-nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 596).
316. Haaster, H. van, 2012: Palynologisch onderzoek aan een laatmerovingische waterput bij Zandoerle (NB), Zaandam (BIAXiaal 600).
317. Haaster, H. van, 2012: Botanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten in de herberg ‘Het Hof van Holland’ in Alkmaar (ca. 1605-1638), Zaandam (BIAXiaal 588).
318. Haaster, H. van, 2012: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen van een middeleeuwse vindplaats langs de Zuid-Willemsvaart (NB), Zaandam (BIAXiaal 603).
319. Haaster, H. van & S. Lange 2012: Archeobotanisch onderzoek op de Azeler Esch (mesolithicum-middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 599).
320. Haaster, H. van, 2012: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen van een ijzertijdvindplaats in het tracé van de A2 tussen Urmond en Maasbracht, Zaandam (BIAXiaal 604).
321. Haaster, H. van, 2012: Archeobotanisch, palynologisch en micromorfologisch onderzoek naar de geschiedenis van het landgebruik op en rond de locatie Tradepark 58 in Tilburg, een synthese, Zaandam (BIAXiaal 609)
322. Haaster, H. van, 2012: Waardering van botanische macroresten van een middeleeuwse vindplaats in Heesch (NB), Zaandam (BIAX-notitie 335).
323. Haaster, H. van & S. Lange 2012: Archeobotanisch onderzoek op het voormalige HaVeP-terrein in Tilburg (bronstijd en middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 613).
324. Haaster, H. van, P. Cleveringa & H. de Wolf 2012: Pollen en diatomeeënonderzoek aan de vulling van de Duivelsput te Oostduinkerke (Prov. West-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 622).
325. Haaster, H. van, 2012: Archeobotanisch onderzoek op een locatie aan de Putstraat in Eckelrade (ijzertijd-Romeinse tijd), Zaandam (BIAXiaal 624).
326. Haaster, H. van, 2012: Palynology, in: B.I. Smit, O. Brinkkemper, J.P. Kleijne, RC.G.M. Lauwerier & E.M. Theunissen (eds): Late Neolithic Behavioural Variability in a Dynamic Landscape: A Kaleidoscope of Gathering at Keinsmerbrug (the Netherlands), Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 43), 101-106.
327. Haaster, H. van, 2013: Palynologisch onderzoek aan enkele lagen onder een middeleeuwse huisterp bij Gouderak, Zaandam (BIAXiaal 633).
328. Haaster, H. van, 2013: Paleo-ecologisch onderzoek naar het milieu en het landgebruik tijdens de Romeinse tijd op een aantal percelen aan de Delftse Schie, Zaandam (BIAXiaal 636).
329. Haaster, H. van, 2012: Botanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten en milieuomstandigheden aan het Wilsonplein in Haarlem (late middeleeuwen – nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 614).
330. Haaster, H. van, 2013: Botanische macroresten, in B.C. Tunker & F. de Roode: Een opgraving in de landschapszone (1). Vindplaats 78 te Nijmegen-Ressen, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 45).
331. Haaster, H. van & S. Lange 2013: Pollen-, macroresten- en houtonderzoek op drie vindplaatsen te Vlaardingen-Vijfsluizen (ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 641).
332. Brinkkemper, O., & H. van Haaster 2012: Eggs of Intestinal Parasites Whipworm (Trichuris) and Mawworm (Ascaris): Non-Pollen Palynomorphs in Archaeological Samples, Review of Palaeobotany and Palynology 186 (2012) 16–21.
333. Haaster, H. van, 2013: Archeobotanisch onderzoek in het Museumkwartier in ’s-Hertogenbosch (late middeleeuwen-nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 642).
334. Brinkkemper, O., & H. van Haaster 2013: Archeobotanisch onderzoek op de locatie ASVZ-Vincentius in Udenhout (ijzertijd en middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 643).
335. Haaster, H. van, 2013: Archeobotanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten aan de marktstraat te ’s Heerenberg tijdens de late middeleeuwen, Zaandam (BIAXiaal 654).
336. Haaster, H. van, 2013: Archeobotanisch onderzoek in het waterleidingtracé tussen Tilburg en Berkel-Enschot (Prehistorie en middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 656).
337. Haaster, H. van, 2013: Waardering van botanische macroresten van drie opgravingslocaties bij Nijmegen (Nld6, Nld8 en Nld16), Zaandam (BIAX-notitie 343).
338. Haaster, H. van, 2013: Archeobotanisch onderzoek op de locatie Zwarte Molen in Nistelrode (ijzertijd en middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 668).
339. Haaster, H. van, 2013: Archeobotanisch onderzoek in het Dominicuskwartier in Tiel (middeleeuwen-nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 679).
340. Haaster, H. van, 2013: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen van de vindplaats Tilburg-Rauwbrakenweg (neolithicum en bronstijd), Zaandam (BIAXiaal 682).
341. Haaster, H. van, 2013: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen van vindplaats Blixembosch-noordoost te Eindhoven (bronstijd en middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 695).
342. Haaster, H. van, 2013: Archeobotanisch onderzoek aan een spieker en een verlatingsdepositie op de vindplaats Cuijk-Heeswijkse Kampen (bronstijd en Romeinse tijd), Zaandam (BIAXiaal 702).
343. Schepers, M., & H. van Haaster 2014: Dung Matters: An Experimental Study into the Effectiveness of Using Dung from Hay Fed Livestock to Reconstruct Local Vegetation, Environmental Archaeology 20 (1), 66-81.
344. Haaster, H. van, 2013: Archeobotanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten in de Mosselboomgaard te Zierikzee tijdens de late middeleeuwen/nieuwe tijd, Zaandam (BIAXiaal 704).
345. Haaster, H. van, 2013: Archeobotanisch onderzoek op de locatie Kampershoek-Noord (fase II) in Weert, Zaandam (BIAXiaal 703).
346. Haaster, H. van, 2013: Archeobotanisch onderzoek aan enkele waterputten van de vindplaats Lauwershof te Oudorp (late middeleeuwen – nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 709).
347. Haaster, H. van, 2014: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen van een middeleeuwse vindplaats aan de Hoogstraat te Heesch, Zaandam (BIAXiaal 717).
348. Haaster, H. van, 2014: Palynologisch onderzoek aan een prehistorisch bodemprofiel aan de Geest in Alkmaar, Zaandam (BIAXiaal 718).
349. Haaster, H. van, 2014: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen van een nederzetting aan de Bogardeind in Geldrop (late middeleeuwen – nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 724)
350. Haaster, H. van, 2014: Palynologisch onderzoek aan een bodemprofiel langs de Grecht bij Zegveld, Zaandam (BIAXiaal 729).
351. Haaster, H. van & K. Hänninen 2014: Archeobotanisch onderzoek aan twee waterputten van een ijzertijdnederzetting in Wehl, Zaandam (BIAXiaal 733).
352. Haaster, H. van, 2014: Archeobotanisch onderzoek van vier locaties in het tracé van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart (gem. ’s-Hertogenbosch), Zaandam (BIAXiaal 737).
353. Haaster, H. van, 2014: Palynologisch onderzoek aan een bodemprofiel in Schagen Nes-Noord 2, Zaandam (BIAXiaal 740).
354. Haaster, H. van, 2014: Archeobotanisch onderzoek aan een akkerlaag en een waterput van een Karolingische nederzetting in Uddel, Zaandam (BIAXiaal 745).
355. Haaster, H. van, 2014: Archeobotanisch onderzoek op een vindplaats uit de nieuwe tijd aan De Voert in Bergen, Zaandam (BIAXiaal 744).
356. Haaster, H. van, 2014: Archeobotanisch onderzoek in het tracé van de Verlengde Heerbaan-Oersebaan te Oerle (vroege middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 750).
357. Haaster, H. van, en L. Kubiak-Martens: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen van de vicus bij het Romeinse fort Fectio, Zaandam (BIAXiaal 754).
358. Haaster, H. van, 2014: Archeobotanisch onderzoek aan enkele begravingen uit de late middeleeuwen / vroeg-moderne tijd in Waalwijk, Zaandam (BIAXiaal 758).
359. Haaster, H. van, 2014: Archeobotanisch onderzoek aan de inhoud van de beerput van ’t Catgen in Amsterdam (18e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 752).
360. Haaster, H. van, 2014: Paleoecologisch onderzoek aan een oude beekloop van de Limbrichterbeek in Sittard, Zaandam (BIAXiaal 765).
361. Haaster, H. van, 2014: Palynologisch onderzoek en 14C-datering aan een veenprofiel op een Maasterras bij Schinveld, Zaandam (BIAXiaal 761).
362. Haaster, H. van, 2014: Archeobotanisch onderzoek aan een Romeinse nederzetting en enkele middeleeuwse grondsporen te Aalter (Provincie Oost-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 756).
363. Haaster, H. van & F. Verbruggen 2014: Archeobotanisch onderzoek aan twee middeleeuwse waterputten in Merendree (Oost-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 774).
364. Haaster, H. van, 2014: Archeobotanisch onderzoek op twee vindplaatsen (8 en 10) in het tracé van de Buitenring Parkstad Limburg, Zaandam (BIAXiaal 771).
365. Haaster, H. van, 2014: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond het Salvator-klooster in Susteren (vroege en volle middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 781).
366. Haaster, H. van, 2014: Archeobotanisch en palynologisch onderzoek op enkele vindplaatsen te Nijmegen, De Griftdijk-Noord (neolithicum-middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 787).
367. Haaster, H. van, 2014: Een haarlok uit een Romeinse waterput in Leuth (gemeente Ubbergen), Zaandam (BIAX-notitie 362).
368. Verbruggen, F., & H. van Haaster 2015: Botanische macroresten en haren uit een waterput van de laat-middeleeuwse vestingstad Hulst, Zaandam (BIAXiaal 808).
369. Haaster, H. van, 2015: Paleo-ecologisch onderzoek aan een restgeul van de Waal bij Nijmegen-Lent, Zaandam (BIAXiaal 823).
370. Haaster, H. van, 2016: Archeobotanisch en palynologisch onderzoek in het Kloosterpark te Valkenswaard (late middeleeuwen-nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 890).
371. Haaster, H. van, 2016: Archeobotanisch onderzoek van een Romeinse vindplaats aan de Kuilenstraat te Bree (Belgisch Limburg), Zaandam (BIAXiaal 891).
372. Haaster, H. van, 2016: Archeobotanisch onderzoek van een vindplaats uit de ijzertijd en Romeinse tijd aan de Broekstraat te Bree (Belgisch Limburg), Zaandam (BIAXiaal 900).
373. Haaster, H. van, 2015: Het botanische landschap, in: E.A.G. Ball & R. Jansen (red.): Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant . Synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v.Chr. en 1500 n.Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 61), 87-144.
374. Haaster, H. van, 2016: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen van de vindplaats Expo/Wegkoffer langs Veld 12-Oost te Sint-Denijs-Westrem (stad Gent), Zaandam (BIAXiaal 883).
375. Haaster, H. van, 2016: Archeobotanisch onderzoek van een vindplaats uit de ijzertijd en Romeinse tijd aan de Tapstraat te Kortessem (Belgisch Limburg), Zaandam (BIAXiaal 911).
376. Haaster, H. van, 2016: Archeobotanisch onderzoek aan enkele Romeinse en middeleeuwse grondsporen in Guigoven (Belgisch Limburg), Zaandam (BIAXiaal 910).
377. Haaster, H. van, 2016: Palynologisch onderzoek aan twee bodemprofielen van de Kerkstraat in Dendermonde, Zaandam (BIAXiaal 908).
378. Haaster, H. van, 2016: Palynologisch onderzoek van enkele middeleeuwse waterputten aan de Westerweg in Heiloo, Zaandam (BIAXiaal 789).
379. Haaster, H. van, 2016: Archeobotanisch onderzoek aan de vulling van een laat-middeleeuwse sloot in Rosmalen, Zaandam (BIAXiaal 863).
380. Haaster, H. van, 2016: Palynologisch onderzoek aan een bodemmonster uit Park Zypendaal in Arnhem, Zaandam (BIAXiaal 915).
381. Haaster, H. van & S. Lange 2016: Archeobotanisch onderzoek aan drie waterputten van de opgraving aan de Stessensstraat te Geel (ijzertijd-middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 859).
382. Haaster, H. van & S. Lange 2016: Botanisch onderzoek aan een middeleeuwse leerlooierij aan de Langestraat in Alkmaar, Zaandam (BIAXiaal 926).
383. Haaster, H. van, 2016: Palynologisch onderzoek naar de milieuomstandigheden en menselijke activiteit op en rond een rivierduin bij Wijchen, Zaandam (BIAXiaal 917).
384. Haaster, H. van, 2016: Palynologisch onderzoek aan een viertal middeleeuwse waterputten bij Zandoerle (NB), Zaandam (BIAXiaal 848).
385. Haaster, H. van, 2016: Archeobotanisch onderzoek aan een vindplaats uit de ijzertijd en Romeinse tijd aan de Boterbloemstraat te Scheldewindeke (Oost-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 931).
386. Vermeeren, C., & H. van Haaster 2017: Hout en haar uit de scheepswerf van de Hogendijk te Zaandam, Zaandam (BIAXiaal 938).
387. Haaster, H. van, 2017: Palynologisch en macrobotanisch onderzoek op de locatie Nieuw-Stappegoor in Tilburg (Allerød-late middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 913).
388. Haaster, H. van & K. Hänninen 2017: Archeobotanisch onderzoek op de vindplaats Hoogwatergeul Well-Aijen Vak 3 (late bronstijd – ijzertijd, middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 947).
389. Haaster, H. van & E. Esser 2016: Voedselconsumptie en landbouw in middeleeuws Lent, in: Koot, C.W., & E.N.A. Heirbaut (red.), Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 5. Kasteel Lent en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 62), 145-173.
390. Haaster, H. van, 2016: Archeobotanisch onderzoek,in: Koot, C.W., & E.N.A. Heirbaut (red.), Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 5. Kasteel Lent en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 62), 983-1022.
391. Haaster, H. van & J.T. Zeiler 2016: Verbouwd, gefokt, gevangen, gegeten en gedronken. Landbouweconomie en voedselconsumptie in de nieuwe tijd, in: Koot, C.W., & E.N.A. Heirbaut (red.), 2017: Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 6. Schans Knodsenburg, de nieuwtijdse bewoningsgeschiedenis, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 63), 215-241.
392. Haaster, H. van, 2016: Paleo-ecologisch onderzoek naar activiteiten, verblijf en bewoning, in: Koot, C.W., & E.N.A. Heirbaut (red.), 2017: Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 6. Schans Knodsenburg, de nieuwtijdse bewoningsgeschiedenis, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 63), 743-768.
393. Haaster, H. van, 2016: Archeobotanie, in: Koot, C.W., & E.N.A. Heirbaut (red.), Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 2. Zes opgravingen in het binnendijkse deel, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 59), 275-287.
394. Haaster, H. van, 2015: Paleo-ecologisch onderzoek naar de (post)middeleeuwse activiteiten, verblijf en bewoning op en rond Schans Knodsenburg bij Lent (gem. Nijmegen), Zaandam (BIAXiaal 819).
395. Haaster, H. van, 2015: Paleo-ecologisch onderzoek naar de (post)middeleeuwse bewoning op en rond Kasteel Lent, Zaandam (BIAXiaal 815).
396. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2017: Inventariserend pollen- en macrorestenonderzoek aan een geulvulling in Noordwijk Offem-Zuid, Zaandam (BIAX-notitie 404).
397. Haaster, H. van & K. Hänninen 2017: Archeobotanisch onderzoek op een vindplaats uit de ijzertijd en Gallo-Romeinse tijd te Bachte-Maria-Leerne (Oost-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 957).
398. Lange, S., W. van der Meer & H. van Haaster 2017: Archeobotanisch onderzoek aan materiaal van de vroeg-middeleeuwse vindplaats Hoogeweg in Zuiderloo, gemeente Heiloo, Zaandam (BIAXiaal 958)
399. Haaster, H. van, 2017: Palynologisch onderzoek aan een waterkuil uit de ijzertijd aan de Veerseweg in Oosterhout, Zaandam (BIAXiaal 969).
400. Haaster, H. van, 2017: Archeobotanisch onderzoek op een middeleeuwse vindplaats aan de Westluidensestraat in Tiel, Zaandam (BIAXiaal 968).
401. Vermeeren, C., & H. van Haaster 2016: Determinatie van hout, haar en vezels, steen, teer en turf uit de scheepswerf van de Hogendijk te Zaandam, Zaandam (BIAXiaal 938).
402. Hänninen, K., & H. van Haaster 2017: Duiven-De Nieuweling: pollen en macroresten uit greppels en een waterput uit de 14e/15e eeuw, Zaandam (BIAXiaal 970).
403. Lange, S., H. van Haaster & H. van Dam 2017: Archeobotanisch onderzoek aan een wan, een vlechtwerkmat en een bodemprofiel van de vindplaats Vlaardingen-Blankenburgtunnel, Zaandam (BIAXiaal 985).
404. Haaster, H. van, 2017: Archeobotanisch onderzoek aan een enkele grondsporen uit de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen van het Stationsplein te Aalter (Provincie Oost-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 987).
405. Haaster, H. van & S. Lange 2017: Botanische vondsten uit het scheepswrak Burgzand Noord 17 (BZN17), het ‘palmhoutwrak’, Zaandam (BIAXiaal 994).
406. Haaster, H. van & S. Lange 2017: Archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan een vindplaats op de voormalige strandvlakte bij Heiloo, Zaandam (BIAXiaal 1009).
407. Haaster, H. van, 2017: Archeobotanisch onderzoek aan een dijksloot uit middeleeuws Dordrecht (Dubbeldam), Zaandam (BIAX-notitie 406).
408. Haaster, H. van & L. Kubiak-Martens 2017: Archeobotanisch en palynologisch onderzoek op een vindplaats aan de Hoogstedelaan in Arnhem, Zaandam (BIAXiaal 1017).
409. Haaster, H. van, 2017: Palynologisch onderzoek aan twee vegetatiehorizonten op de flank van de Puttershoekse stroomrug, Zaandam (BIAXiaal 1018).
410. Haaster, H. van, 2018: Paleo-ecologisch onderzoek aan enkele grondboringen bij Santpoort-Zuid, Zaandam (BIAXiaal 1032).
411. Haaster, H. van, 2018: Archeobotanisch en palynologisch onderzoek in de Helstraat te Arnhem (middeleeuwen-nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1029).
412. Haaster, H. van, 2018: Palynologisch onderzoek aan een middeleeuwse greppel te Veldwezelt (Belgisch Limburg), Zaandam (BIAXiaal 1036).
413. Haaster, H. van, 2018: Pollen- en macrorestenonderzoek aan enkele grondsporen van een nederzetting uit de Romeinse tijd bij Haacht (Belgisch Limburg), Zaandam (BIAXiaal 1040).
414. Haaster, H. van, 2018: Archeobotanisch onderzoek aan een vroeg-middeleeuwse waterput aan de Poelstraat te Merelbeke (Provincie Oost-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 1053).
415. Haaster, H. van, 2018: Archeobotanisch onderzoek aan enkele middeleeuwse grondsporen bij Dussen (NB), Zaandam (BIAXiaal 1069).
416. Haaster, H. van, 2018: Archeobotanisch onderzoek aan een middeleeuwse waterput in Berkel-Enschot, Zaandam (BIAXiaal 1074).
417. Haaster, H. van, 2018: Waardering en analyse van macroresten en pollen van het proefsleuvenonderzoek te Lent-Zuiderveld (project Zv13), Zaandam (BIAX-notitie 410).
418. Haaster, H. van & C. Vermeeren 2019: Archeobotanisch onderzoek te Lent-Zuiderveld (projecten Zv13 en Zv14), Zaandam (BIAXiaal 1076).
419. Haaster, H. van & S. lange 2018: Pollen-, en macroresten- en houtonderzoek aan twee waterputten van een middeleeuwse nederzetting bij Weert (Kampershoek Noord 2.0, fase 4), Zaandam (BIAXiaal 1092).
420. Haaster, H. van & F. Verbruggen 2018: Archeobotanisch onderzoek in en rond de ringwalburg bij Oostburg, Resultaten van het project Rioleringswerken ’t Vestje, gemeente Sluis. Fase 2: Kroonwijksingel, Stadhouderlaan, Noordwal, Het Pompje, Schoolstraat, Prins Mauritsstraat, Zandstraat. Fase 3: Volderstraat, Oudestad, Sint-Michielstraat, Molenberg, Walstraat, Zaandam (BIAXiaal 943).
421. Deforce, K., O. Brinkkemper, H. van Haaster & M. van Waijjen 2018: Small things can make a big difference: a comparison of pollen and macrobotanical records of some food plants from medieval and post-medieval cesspits in the Netherlands and northern Belgium, Vegetation History and Archaeobotany, 28(4): 433-445.
422. Haaster, H. van, M. van der Linden & S. Lange 2019: Archeobotanisch onderzoek in de Eftelingsestraat te Kaatsheuvel (late middeleeuwen-nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1097).
423. Haaster, H. van, S. Lange & M. van der Linden 2018: Archeobotanisch onderzoek op de vindplaats Boxtel-Korenmolen (mesolithicum, Romeinse tijd en middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 1094).
424. Haaster, H. van & S. Lange 2019: Archeobotanisch en palynologisch onderzoek op het Kerkplein in Arnhem (middeleeuwen-nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1080).
425. Haaster, H. van, 2019: Pollen- en macrorestenonderzoek van de vindplaats Nijmegen-Zandse Plas (late middeleeuwen en nieuwe tijd, Zaandam (BIAXiaal 1141).
426. Haaster, H. van, 2019: Archeobotanisch onderzoek op de locatie Paradijs in Arnhem (middeleeuwen-nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1126).
427. Haaster, H. van, 2019: Archeobotanisch onderzoek aan twee looikuipen van een 18e-eeuwse leerlooierij in Amsterdam, Zaandam (BIAXiaal 1152).
428. Haaster, H. van, 2019: Archeobotanisch onderzoek aan een achttiende-eeuwse beerput in de Koningstraat te Haarlem, Zaandam (BIAXiaal 1161).
429. Haaster, H. van, 2019: Archeobotanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten in het ‘Stenen Huys’ te Stratum (gemeente Eindhoven) van ca. 1450-1583, Zaandam (BIAXiaal 1160).
430. Hänninen, K., & H. van Haaster 2019: Zele-Rotstraat: archeobotanisch onderzoek aan een waterput daterend in de late ijzertijd, Zaandam (BIAXiaal 1119).
431. Haaster, H. van & L. Kubiak-Martens 2019: Archeobotanisch onderzoek op de locatie Zwarte Molen in Nistelrode fase 3 (ijzertijd-middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 1065).
432. Haaster, H. van, 2019: Archeobotanisch onderzoek aan een middeleeuwse waterput te Alken (Belgisch Limburg), Zaandam (BIAXiaal 1185).
433. Haaster, H. van & K. Hánninen 2019: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen aan de Lange Akkerstraat in Meigem (Deinze), Zaandam (BIAXiaal 1184).
434. Haaster, H. van, 2019: Pollen- en macrorestenonderzoek op vier vindplaatsen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen in De Stelt-Noord (Nijmegen), Zaandam (BIAXiaal 1186).
435. Haaster, H. van & K. Hänninen 2019: Archeobotanisch onderzoek aan grondsporen uit de bronstijd aan de Kiekendreef te Bachte-Maria-Leerne, Zaandam (BIAXiaal 1196).
436. Haaster, H. van, 2019: Archeobotanisch onderzoek aan twee vroeg-middeleeuwse waterputten aan de Leernsesteenweg te Bachte-Maria-Leerne, Zaandam (BIAXiaal 1199).
437. Linden, M. van der, & H. van Haaster 2019: Archeobotanisch onderzoek aan natuurlijke en antropogene grondsporen van het Smakkelaarsveld in Utrecht, Zaandam (BIAXiaal 1212).
438. Haaster, H. van & K. Hänninen 2019: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen in de Hoogstraat te Lokeren (Oost-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 1202.
439. Haaster, H. van & C. Vermeeren 2019: Archeobotanisch onderzoek op de middeleeuwse vindplaats Pl7 (Lent-Pastoor van Laakstraat) in Nijmegen, Zaandam (BIAXiaal 1213).
440. Haaster, H. van, 2020: Archeobotanisch onderzoek op een perceel aan de Oude Schaapmarkt te Gent (13e-18e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 1219).
441. Haaster, H. van & E. Lammertsma 2020: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen van de vroeg-middeleeuwse ringwalburg in Den Burg, Zaandam (BIAXiaal 1237).
442. Haaster, H. van, 2020: Archeobotanisch onderzoek op de locatie Papenhulst-Choorstraat in ‘s-Hertogenbosch (middeleeuwen-nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1221).
443. Haaster, H. van, 2020: Archeobotanisch onderzoek aan enkele 16e-eeuwse kuilen en beerputten aan de Kronenburgstraat in Antwerpen, Zaandam (BIAXiaal 1261).
444. Haaster, H. van, 2020: Archeobotanisch onderzoek aan enkele paalkuilen en een vijver van de vindplaats Oirschot-Barcelona (middeleeuwen en nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1263).
445. Haaster, H. van, 2020: Palynologisch onderzoek aan een depressie en een waterput te Beveren-Leie (West-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 1266).
446. Haaster, H. van, 2020: Archeobotanisch onderzoek aan enkele middeleeuwse waterputten en een afvalkuil in Beuningen, Zaandam (BIAXiaal 1280).
447. Haaster, H. van & S. Lange 2020: Archeobotanisch onderzoek aan een beerput, een ton en enkele looikuipen uit de Knipsteeg in Gorinchem (late middeleeuwen-nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1287).
448. Assië, C., & H. van Haaster 2020: Archeobotanisch onderzoek aan monsters van de opgraving BAT-terrein te Zevenaar (11e-16e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 1294).
449. Haaster, H. van, 2020: Paradijskorrels uit de beerput: archeobotanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten op Vlooienburg, in: K. van Kempen & H. Berg, Waterlooplein, De Buurt binnenstebuiten, Amsterdam.
450. Haaster, H. van & S. Lange 2020: Archeobotanisch onderzoek aan enkele sporen uit de bronstijd, ijzertijd, middeleeuwen en nieuwe tijd aan de Eksterlaan in Haarlem, Zaandam (BIAXiaal 1290)
451. Haaster, H. van, 2020: Archeobotanisch onderzoek aan twee middeleeuwse waterputten van de Vuilputstraat in Meulebeke (West-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 1302).
452. Haaster, H. van, 2020: Archeobotanisch onderzoek aan enkele middeleeuwse grondsporen op het Industrieplein van Gullegem-Moorsele (West-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 1304)
453. Vermeeren, C., & H. van Haaster 2020: Botanisch onderzoek aan het Haarlemse kasteel Huis ter Kleef (late middeleeuwen-nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1251).
454. Haaster, H. van & S. Lange 2020: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen uit de nieuwe tijd aan de Veldweg in Best, Zaandam (BIAXiaal 1314)
455. Haaster, H. van & S. Lange 2020: Archeobotanisch onderzoek aan hout, macroresten en pollen van de vindplaats Beekse Akkers in Beek en Donk, Zaandam (BIAXiaal 1318)
456. Assië, C., & H. van Haaster 2020: Groenlo-Groot Hoornwerk: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen ter plaatse van de Circumvallatielinie (17e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 1317).
457. Haaster, H. van, 2020: Archeobotanisch onderzoek aan een middeleeuwse gracht bij het Dominicanenklooster in Huissen, Zaandam (BIAXiaal 1323).
458. Assië, C., & H. van Haaster 2020: Archeobotanisch onderzoek aan een vol-middeleeuwse waterput aan de Paardenstraat in Pittem (West-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 1300).
459. Haaster, H. van, 2020: Palynologisch onderzoek aan een veenlaagje en een waterkuil in de Meeuwenduinen bij Westenschouwen, Zaandam (BIAXiaal 1338).
460. Haaster, H. van, S. Lange & K. Hänninen 2020: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd te Zierikzee-Plan Buzee (Buijse fase 2), Zaandam (BIAXiaal 1326).
461. Haaster, H. van & S. Lange 2021: Archeobotanisch onderzoek aan hout, macroresten en pollen van de vindplaats Weert-Laarveld (fase 3), Zaandam (BIAXiaal 1343).
462. Haaster, H. van, 2021: Archeobotanisch onderzoek aan enkele vroeg-middeleeuwse waterputten in Het Kamp te Gentbrugge, Zaandam (BIAXiaal 1295).
463. Haaster, H. van & L. Kubiak-Martens 2021: Archeobotanisch onderzoek op de prehistorische vindplaats Medel-De Roeskamp (neolithicum-bronstijd), Zaandam (BIAXiaal 1372).
464. Haaster, H. van & L. Kubiak-Martens 2021: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen uit de Romeinse tijd op Sportpark De Zwaan in Vinkel, Zaandam, (BIAXiaal 1388).
465. Haaster, H. van & C. Vermeeren 2021: Archeobotanisch onderzoek aan twee leerlooierijen en een apothekerskuil aan de Westerdijk en Nieuwe Noord in Hoorn, Zaandam (BIAXiaal 1390).
466. Assié, C., E. Lammertsma & H. van Haaster 2021: Archeobotanisch onderzoek aan monsters van de opgraving Broekom-Lindestraat (ijzertijd en middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 1363).
467. Haaster, H. van, L. Hänninen & L. Kubiak-Martens 2021: Archeobotanisch onderzoek aan twee nederzettingen uit de ijzertijd en Romeinse te Helmond-Brandevoort-Hazenwinkel, Zaandam (BIAXiaal 1386).
468. Haaster, H. van 2021: Onderzoek aan verpakkingsmateriaal, breeuwsel, lading, etc. uit drie scheepswrakken bij Stavoren, Terschelling en de noordelijke Noordzee, Zaandam (BIAX-notitie 435).
469. Haaster, H. van, 2021: Archeobotanisch onderzoek op de locatie Luchen te Mierlo (late middeleeuwen en nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1440).
470. Haaster, H. van, 2022: Archeobotanisch onderzoek aan een bronstijdnederzetting in Schagen (2000-1800 v.Chr.), Zaandam (BIAXiaal 1459).
471. Haaster, H. van, E. Lammertsma & S. Lange 2022: Archeobotanisch onderzoek aan diverse sporen van een inheems-Romeinse vlaknederzetting in gemeente Het Hogeland (Mast 698), Zaandam (BIAXiaal 1452).
472. Haaster, H. van & E. Lammertsma 2022: Archeobotanisch onderzoek aan diverse sporen van een inheems-Romeinse wierde nabij Loppersum (Mast 712), Zaandam (BIAXiaal 1465).
473. Haaster, H. van & S. Lange 2022: Botanische vondsten, hout en touw uit het scheepswrak Burgzand Noord 9, het ‘twee-kanonnenwrak’, Zaandam (BIAXiaal 1468).
474. Haaster, H. van & S. Lange 2022: Specialistisch onderzoek aan de neolithische visweer van Almere, Zaandam (BIAXiaal 1474).
475. Haaster, H. van, C. Vermeeren & R. Grabowski 2022: Archeobotanisch onderzoek aan diverse grondsporen van een vol-middeleeuws nederzettingsterrein in Vlaardingen De Laat-zuid, Zaandam (BIAXiaal 1504).
476. Verbruggen, F., & H. van Haaster 2022: Macrorestenonderzoek van twee waterputten uit de nieuwe tijd te Mol Achterbos, Zaandam (BIAXiaal 1512).
477. Haaster, H. van, F. Verbruggen & R.A. Grabowski 2022: Archeobotanisch onderzoek aan diverse sporen (mesolithicum tot en met ijzertijd) te Bergharen-Wijksestraat, Zaandam (BIAXiaal 1513).