Terug naar overzicht


Dr. Frederike Verbruggen

Frederike Verbruggen heeft biologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, alwaar zij de specialisatie biogeologie cum laude afrondde in 2005. Zij studeerde af op diverse microfossielen uit diverse tijdsperioden in diverse delen van de wereld, zoals holoceen en laatglaciaal pollen uit Frankrijk, pollen van het Paleoceen uit de Verenigde Staten en foraminiferen uit Italië in het Mioceen.

Na haar studie heeft ze als onderwijscoördinator bij de Faculteit Geowetenschappen en als onderzoeker bij de Faculteit Biologie gewerkt. Aansluitend begon ze aan haar promotieonderzoek, waarbij ze een nieuwe methode heeft ontwikkeld voor klimaatreconstructies met behulp van zuurstofisotopen in kopkapsels van larven van fossiele dansmuggen (chironomiden). In Februari 2010 verdedigde ze haar proefschrift met succes.

Als specialist pollen, botanische macroresten en chironomiden heeft Frederike haar loopbaan vervolgd bij ADC ArcheoProjecten en haar eigen bedrijf A-PEX archeobotanie, alwaar zij het archeobotanisch onderzoek uitvoerde van diverse archeologische onderzoeken.

Frederike is lid van diverse vakgenootschappen, zoals de Palynologische Kring, het Biologisch-Archeologisch Platform (BAP), het Palaeobotanisch en Palynologisch Genootschap Utrecht (PGGU) en de Paleobiologische Kring. Van de drie laatstgenoemde verenigingen heeft zij tevens bestuursfuncties vervuld.

Vanaf September 2013 is zij als maat in de maatschap BIAX Consult toegetreden.

Publicaties Frederike Verbruggen:

Wetenschappelijke publicaties:

1. Verbruggen, F., O.M. Heiri, J.J. Meriläinen & A.F. Lotter 2010: Subfossil chironomid assemblages in deep, stratified European lakes: relationships with temperature, trophic state and oxygen, Freshwater Biology 56, 407-423 [pdf].
2. Verbruggen, F., O. Heiri, G.-J. Reichart, J.W. de Leeuw, K.G.J. Nierop & A.F. Lotter 2010: Effects of chemical pretreatments on δ18O measurements, chemical composition, and morphology of chironomid head capsules, Journal of Paleolimnology 43, 857-872 [pdf].
3. Verbruggen, F., O. Heiri, G.-J. Reichart & A.F. Lotter 2010: Chironomid δ18O as a proxy for past lake water δ18O: a Lateglacial record from Rotsee (Switzerland), Quaternary Science Reviews 29, 2271-2279 [pdf].
4. Verbruggen, F., 2010: Stable oxygen isotopes in fossil chironomids: development of a new proxy for past climate change, Universiteit Utrecht, LPP Contribution Series No.30. 176 pp [pdf].
5. van Hardenbroek, M.R., O.M. Heiri, J. Grey, P.L.E. Bodelier, F. Verbruggen, & A.F. Lotter 2010: Fossil chironomid ƒÔ13C as a proxy for past methanogenic contribution to benthic food webs in lakes?, Journal of Paleolimnology 43, 235-245 [pdf].
6. Verbruggen, F., O.M. Heiri, G.-J. Reichart, C.I. Blaga & A.F. Lotter 2011: Stable oxygen isotopes in chironomid and cladoceran remains as indicators for lake-water δ18O, Limnology & Oceanography 56, 2071–2079 [pdf].
7. Crombé, P., M. Van Strydonck, M. Boudin, T. Van den Brande, C. Derese, D.A.G. Vandenberghe, P. Van den haute, M. Court-Picon, J. Verniersj, J.A.A. Bos, F. Verbruggen, M. Antrop, M. Bats, J. Bourgeois, J. De Reu, P. De Maeyer, P. De Smedt, P.A. Finke, M. Van Meirvenne & A. Zwertvaegher 2012: Absolute dating (14C and OSL) of the formation of coversand ridges occupied by prehistoric hunter-gatherers in NW Belgium, Radiocarbon 54, 715–726 [pdf].
8. Bos, J.A.A., F. Verbruggen, S. Engels & P. Crombé 2012: The influence of environmental change on local and regional vegetation patterns at Rieme (NW Belgium): implications for Final Palaeolithic habitation, Vegetation History and Archaeobotany 22, 17-38 [pdf].
9. Heiri, O., S. Brooks, H. Renssen, A. Bedford, M. Hazekamp, B. Ilyashuk, E. Jeffers, B. Lang, E. Kirilova, S. Kuiper, L. Millet, S. Samartin, M. Toth, F. Verbruggen, J. Watson, N. van Asch, E. Lammertsma, L. Amon, H. Birks, J. Birks, M. Mortensen, W. Hoek, E. Magyari, C. Munoz Sobrino, H. Seppä, W. Tinner, S. Tonkov, S. Veski & A. Lotter 2014: Validation of climate model-inferred regional temperature change for late-glacial Europe, Nature Communications 5 (4914), 1-7 [pdf].
10. Verbruggen, F., I. Bourgeois, F. Cruz, M. Boudin & P. Crombé, 2018: Holocene vegetation dynamics in the Campine coversand area (Liereman, N Belgium) in relation to its human occupation, Review of Palaeobotany and Palynology 260, 27-34 [pdf].
11. Verbruggen, F., I. Bourgeois, F. Cruz, M. Boudin, J. Bastiaens & P. Crombé, 2018: Late Glacial and Holocene vegetation history inferred from peat sequences in the Liereman depression (Prov. of Antwerp, Belgium), Notae Praehistoricae 38 [pdf].
12. Verbruggen, F., W.Z. Hoek, J. Verhegge, I. Bourgeois, M. Boudin, L.M. Kubiak-Martens, C. Ryssaert & P. Crombé 2022: Vegetation changes in the Grote Nete valley (Campine region, Belgium) during the Boreal: a response to the 9.3 ka event? Vegetation History and Archaeobotany, https://doi.org/10.1007/s00334-022-00894-x [pdf].

BIAXialen:
1. Verbruggen, F. & M. van der Linden 2012: Pollenonderzoek aan schorre- en geulafzettingen in Romeins Wenduine (B), Zaandam (BIAXiaal 608).
2. Beurden, L. van & F. Verbruggen 2012: Archeobotanisch onderzoek aan Romeinse en vroegmiddeleeuwse waterputten in Destelbergen (B), Zaandam (BIAXiaal 612).
3. Verbruggen, F. & W. van der Meer 2012: Pollenonderzoek aan een kuil- en potvulling uit de IJzertijd uit het plangebied Waterlaat te Bergeijk, Zaandam (BIAXiaal 626).
4. Verbruggen, F. & L. van Beurden 2012: Pollenonderzoek aan een waterkuil uit de Vroege-IJzertijd te Wijchen-Bijsterhuizen, Zaandam (BIAXiaal 629).
5. Verbruggen, F. & L.I. Kooistra 2012: Eco-archeologisch onderzoek aan veen uit het Holoceen in een afgesneden meander van de Dommel bij Eindhoven, Zaandam (BIAXiaal 630).
6. Verbruggen, F. & L.I. Kooistra 2013: Pollenonderzoek aan plaggendekken van de Burgemeester Bechtweg te Tilburg, Zaandam (BIAXiaal 646).
7. Kubiak-Martens, L., F. Verbruggen & L.I. Kooistra 2013: Archeobotanie mesolithische Yangtzehaven – landschapsreconstructie en voedselvoorziening, Zaandam (BIAXiaal 647).
8. Verbruggen, F. & K. Hänninen 2013: Archeobotanisch onderzoek aan Den Gravenhof te Zierikzee, Zaandam (BIAXiaal 653).
9. Verbruggen, F. & W. van der Meer 2013: Pollenonderzoek aan een waterkuil uit de IJzertijd in Melsele (B), Zaandam (BIAXiaal 658).
10. Verbruggen, F. & W. van der Meer 2013: Macrobotanisch onderzoek aan een huisgreppel uit de Bronstijd te Andijk, Zaandam (BIAXiaal 661).
11. Verbruggen, F., 2013: Oud-Turnhout in het veen. Een laat-glaciale en holocene vegetatiegeschiedenis, Zaandam (BIAXiaal 685).
12. Verbruggen, F., 2013: Archeobotanisch onderzoek aan een Karolingische poel te Harelbeke-Steenbrugstraat, Zaandam (BIAXiaal 692).
13. Verbruggen, F., 2013: Archeobotanisch onderzoek aan de vroeg-middeleeuwse kadewerken van Leiderdorp, Kastanjelaan, Zaandam (BIAXiaal 694).
14. Verbruggen, F., 2013: Pollenonderzoek aan een Romeinse waterput uit Anzegem, Zaandam (BIAXiaal 697).
15. Verbruggen, F., 2013: Onderzoek aan botanische macroresten uit een ijzertijdkuil te Geleen, Zaandam (BIAXiaal 699).
16. Verbruggen, F. & L.I. Kooistra 2013: Pollenonderzoek aan plaggendekken van de Burgemeester Bechtweg te Tilburg, Zaandam (BIAXiaal 723).
17. Lange, S., F. Verbruggen & M. van der Linden 2014: Archeobotanisch onderzoek van een opgraving in Geel, Vlaanderen (België). Onderzoek aan pollen, macroresten en hout van waterputten uit de IJzertijd, Romeinse periode en Middeleeuwen, Zaandam (BIAXiaal 532).
18. Verbruggen, F., 2014: Archeobotanisch onderzoek aan 13e-eeuwse greppels van Neede-Schaepmanplein, Zaandam (BIAXiaal 713).
19. Verbruggen, F., 2014: Pollenonderzoek aan twee vol-middeleeuwse waterputten uit Destelbergen (B), Zaandam (BIAXiaal 722).
20. Verbruggen, F., S. Lange & et al. 2014: Archeobotanisch en archeozoölogisch onderzoek van Velsen, Calamiteitenboog-Zuid A9/A22, Zaandam (BIAXiaal 726).
21. Verbruggen, F., 2014: Botanisch macrorestenonderzoek aan een 11e-13e-eeuwse afvalkuil uit Goes-De Poel II, Zaandam (BIAXiaal 736).
22. Verbruggen, F., 2014: Pollenonderzoek aan een waterput uit de IJzertijd van Opwijk-Groenstraat (B), Zaandam (BIAXiaal 738).
23. Verbruggen, F., 2014: Botanisch macrorestenonderzoek aan een laat-middeleeuwse paalkuil en kuil van Nuland Oost-De Terp, Zaandam (BIAXiaal 739).
24. Verbruggen, F., 2014: Archeobotanisch onderzoek aan sporen uit de IJzertijd en Middeleeuwen van Beveren-Viergemeet, Zaandam (BIAXiaal 741).
25. Verbruggen, F., 2014: Pollenonderzoek aan een Pleistocene laag uit Tilburg, Zaandam (BIAXiaal 743).
26. Verbruggen, F., 2014: Veel beekjes maken een groot water: een landschapsreconstructie van Sittard op basis van pollenanalyses aan diverse beekgeulen, Zaandam (BIAXiaal 757).
27. Verbruggen, F., 2014: Palynologisch onderzoek aan een A-horizont uit de Vroege-/Midden-IJzertijd te Oostkamp (B), Zaandam (BIAXiaal 763).
28. Verbruggen, F., 2014: Palynologisch onderzoek aan een dijkprofiel van Groede-Randzone Waterdunen, Zaandam (BIAXiaal 768).
29. Verbruggen, F., 2014: Archeobotanisch onderzoek aan de 16e-eeuwse vestingsgracht van Antwerpen, Zaandam (BIAXiaal 772).
30. Haaster, H. van & F. Verbruggen 2014: Archeobotanisch onderzoek aan twee vroeg-middeleeuwse waterputten in Merendree (Oost-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 774).
31. Verbruggen, F., 2014: Paleoecologisch onderzoek aan pleni-glaciaal veen uit Antwerpen, Zaandam (BIAXiaal 780).
32. Verbruggen, F., 2014: Pollenonderzoek aan een greppel (LME/NT) en een waterkuil (IJZL) van Doetinchem-Oostelijke Randweg, Zaandam (BIAXiaal 782).
33. Verbruggen, F., 2014: Palynologisch onderzoek van een Romeinse gracht en een Karolingische waterput te Merendree, Zaandam (BIAXiaal 788).
34. Verbruggen, F., 2015: Archeobotanisch onderzoek aan laatmiddeleeuwse sporen van Westdorpe, Zaandam (BIAXiaal 803).
35. Verbruggen, F. & H. van Haaster 2015: Botanische macroresten en haren uit een waterput van de laatmiddeleeuwse vestingstad Hulst, Zaandam (BIAXiaal 808).
36. Verbruggen, F., 2015: Palynologisch onderzoek aan Romeinse en middeleeuwse sporen in Oost-Vlaanderen, Zaandam (BIAXiaal 813).
37. Verbruggen, F., M. van der Linden & L.I. Kooistra 2015: Stille wateren hebben diepe gronden, paleoecologisch onderzoek aan het Pleistoceen en Holoceen van Terneuzen, Nieuwe Sluis, Zaandam (BIAXiaal 849).
38. Kubiak-Martens, L., F. Verbruggen & L.I. Kooistra 2015: Speenkruidknolletjes als voedsel - onderzoek van aan parenchym, pollen en houtskool uit neolithische haardkuilen van Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 851).
39. Verbruggen, F., 2015: Palynologisch onderzoek aan een neolithische waterkuil en een middeleeuwse waterput van Voorschoten-Deltaplein, Zaandam (BIAXiaal 866).
40. Verbruggen, F., 2015: Palynologisch onderzoek aan twee kuilen uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd uit Bavel-Eikberg (gemeente Breda), Zaandam (BIAXiaal 870).
41. Verbruggen, F., 2016: Archeobotanisch onderzoek aan diverse Romeinse sporen en onderliggend veen uit Helmond, Zaandam (BIAXiaal 875).
42. Verbruggen, F. & S. Lange 2016: Botanische macroresten en houtskool van vroeg- en vol-middeleeuwse sporen te Hasselt (B), Zaandam (BIAXiaal 885).
43. Verbruggen, F., 2016: Paleoecologisch onderzoek aan Romeins/vroeg-middeleeuws veen te Nattenhaasdonk, Zaandam (BIAXiaal 886).
44. Verbruggen, F., 2016: Paleoecologisch onderzoek aan vijf boorkernen in de Vallei van de Grote Nete, Zaandam (BIAXiaal 887).
45. Verbruggen, F. & M. van der Linden 2016: Botanische macroresten uit een zestiende-eeuwse tonput te Wervik, Zaandam (BIAXiaal 902).
46. Verbruggen, F., 2016: Onder de Gentse gashouders: palynologisch onderzoek aan twee lagen, Zaandam (BIAXiaal 905).
47. Verbruggen, F., 2016: Botanische macroresten uit een laat-middeleeuwse greppel ten noorden van Zaamslag, Zaandam (BIAXiaal 924).
48. Verbruggen, F., 2016: Paleoecologisch onderzoek aan veen te Machelen-Broekstraat, Zaandam (BIAXiaal 930).
49. Verbruggen, F., 2016: Palynologisch onderzoek aan een boreaal veen uit de Vallei van de Grote Nete, Zaandam (BIAXiaal 935).
50. Verbruggen, F. & S. Lange 2017: Archeobotanisch onderzoek aan houtskool, botanische macroresten en pollen van Merelbeke-Burgemeester Maenhautstraat, Zaandam (BIAXiaal 945).
51. Verbruggen, F., S. Lange & M. van der Linden 2017: Van een hut in de put naar de hond in de pot: archeobotanisch en archeozoölogisch onderzoek aan de wierde Mollenest (Medenerweg 11) te Den Ham, Zaandam (BIAXiaal 974).
52. Verbruggen, F., 2017: Paleoecologisch onderzoek aan een Pleistoceen humeus pakket in de ondergrond van Hoeven, Zaandam (BIAXiaal 978).
53. Verbruggen, F., M. van der Linden & J.T. Zeiler 2017: Archeobotanisch en zoölogisch onderzoek aan Romeinse en middeleeuwse contexten aangetroffen bij Zandhoven-Goormansstraat en Bruggestraat (Herinrichting N14), Zaandam (BIAXiaal 983).
54. Verbruggen, F., 2017: Botanische macroresten uit dertiende- tot vijftiende-eeuwse sporen te Cadzand-Dorp, Zaandam (BIAXiaal 986).
55. Verbruggen, F., 2017: Botanische macroresten uit een negende- tot twaalfde-eeuwse gracht van een vliedberg te Wemeldinge, Zaandam (BIAXiaal 992).
56. Lange, S. & F. Verbruggen 2017: Hout en macroresten van de vindplaats Koog aan de Zaan, Breedweer 4-10, Zaandam (BIAXiaal 1026).
57. Verbruggen, F., 2018: Archeobotanisch onderzoek van een twaalfde-/dertiende-eeuwse waterkuil op een woonerf in de periferie van Brugge, Zaandam (BIAXiaal 1024).
58. Haaster, H. van & F. Verbruggen 2018: Archeobotanisch onderzoek in en rond de ringwalburg bij Oostburg, Resultaten van het project Rioleringswerken ’t Vestje, gemeente Sluis. Fase 2, Zaandam (BIAXiaal 943).
59. Verbruggen, F. & O. Brinkkemper 2018: Archeobotanisch en paleoecologisch onderzoek aan de Wallen van Sluis, Zaandam (BIAXiaal 1027).
60. Lange, S. & F. Verbruggen 2018: Archeobotanisch onderzoek aan materiaal van de vindplaats Hooglede-Honzebrouckstraat, Zaandam (BIAXiaal 1035).
61. Verbruggen, F., 2018: Archeobotanisch onderzoek aan diverse sporen uit de periode 1500-1900 van Zijdewind-Provinciale Weg 5, Zaandam (BIAXiaal 1045).
62. Verbruggen, F. & L. Kubiak-Martens 2018: Wat schaft de pot? Voedingsgewoonten van veertiende-vijftiende-eeuwse bewoners van Sluis, Zaandam (BIAXiaal 1046).
63. Verbruggen, F., S. Lange & L. Kubiak-Martens 2018: Archeobotanisch onderzoek aan sporen uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd van vindplaats 1 (Hazenkamp) en 3 (De Reth) te Tiel-Medel, Zaandam (BIAXiaal 1075).
64. Verbruggen, F., 2018: Archeobotanisch onderzoek aan prehistorische sporen van Haarlem-Kweektuinen en een sloot van Huis ter Kleef, Zaandam (BIAXiaal 1087).
65. Verbruggen, F., 2018: Archeobotanisch onderzoek aan de pre-stedelijke nederzetting onder de Grote Markt van Diksmuide, Zaandam (BIAXiaal 1098).
66. Lammertsma, E & F. Verbruggen 2019: Archeobotanisch onderzoek aan materiaal van de vindplaatsen Herenthout, Oud-Turnhout en Herentals-Geelseweg, provincie Antwerpen (België), Zaandam (BIAXiaal 1084).
67. Verbruggen, F., E Lammertsma & S Troelstra 2019: Paleoecologisch onderzoek aan de Groene Dijk en Getijdenduiker Killetje te Groede (gemeente Sluis), Zaandam (BIAXiaal 1109).
68. Verbruggen, F., 2019: Palynologisch onderzoek aan beekdalafzettingen van Voerendaal-Kernplan II, Kerkplein, Zaandam (BIAXiaal 1115).
69. Verbruggen, F., 2019: Botanische macroresten uit een veertiende-/ vijftiende-eeuwse mestlaag en ophooglaag van Kruiningen-Oude Plein, Zaandam (BIAXiaal 1144).
70. Verbruggen, F., 2019: Het beste paard van stal: archeobotanisch onderzoek van diverse sporen uit de late bronstijd tot nieuwe tijd van Beveren-Hendrik Consciencestraat, Zaandam (BIAXiaal 1145).
71. Verbruggen, F. & L.I. Kooistra 2019: Archeobotanisch onderzoek aan een Romeinse waterput en een brandrestengraf van Grimbergen-Meerstraat, Zaandam (BIAXiaal 1159).
72. Verbruggen, F., 2019: Archeobotanisch onderzoek aan een laat-zestiende/vroeg-zeventiende-eeuwse beerkelder van Middelburg-Koningstraat 10-18, Zaandam (BIAXiaal 1168).
73. Verbruggen, F., 2019: Palynologisch onderzoek aan Bøllingveen ter hoogte van het Vossenbergven te Mariahout (gemeente Laarbeek), Zaandam (BIAXiaal 1183).
74. Verbruggen, F. & L. Kubiak-Martens 2019: Botanische macroresten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd in en om Slot Oostende te Goes, Zaandam (BIAXiaal 1195).
75. Verbruggen, F., S. Lange & L. Kubiak-Martens 2019: Archeobotanisch onderzoek van diverse sporen van de bronstijd tot en met de Romeinse tijd van Kuurne-Steenovenstraat, Zaandam (BIAXiaal 1201).
76. Lange, S., F. Verbruggen & O. Brinkkemper 2019: Archeobotanisch onderzoek aan hout, botanische macroresten en palynologische resten uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd van Mijdrecht-Molenhof, Zaandam (BIAXiaal 1205).
77. Verbruggen, F. & S. Lange 2019: Archeobotanisch onderzoek aan dertiende- tot achttiende-eeuwse sporen uit het oude havengebied van Hulst-Vismarkt 1-’s-Gravenhof 31-33, Zaandam (BIAXiaal 1209).
78. Verbruggen, F., 2019: Paleoecologisch onderzoek aan een veenprofiel bij de burcht van Kolmont, Zaandam (BIAXiaal 1211).
79. Verbruggen, F., 2019: Archeobotanisch onderzoek aan sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd te Goes-Voorstad 16-Oostsingel 170-172, Zaandam (BIAXiaal 1217).
80. Verbruggen, F., 2020: Palynologisch onderzoek aan een overstuivingslaag te Amersfoort- Emiclaerseweg 13, Zaandam (BIAXiaal 1231).
81. Verbruggen, F., 2020: Archeobotanisch onderzoek aan een vol-middeleeuwse drenkpoel en gracht te Geel-Groenhuis, Zaandam (BIAXiaal 1235).
82. Verbruggen, F. & L. Kubiak-Martens 2020: Onderzoek aan botanische macroresten en palynologische resten aan diverse sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd te Veurne-Zuidstraat, Zaandam (BIAXiaal 1239).
83. Verbruggen, F., 2020: Palynologisch onderzoek aan een boreale horizont en een vol-middeleeuwse greppel en waterput te Oud-Turnhout-Albert Sohiestraat, Zaandam (BIAXiaal 1258).
84. Verbruggen, F., A Klink & S Troelstra 2020: Paleoecologisch onderzoek aan de vijftiende-eeuwse Molendijk te Oud-Vossemeer (gem. Tholen), Zaandam (BIAXiaal 1270).
85. Verbruggen, F., 2020: Archeobotanisch onderzoek aan het zestiende-eeuwse scheepswrak Westerveld 2 te Vlieland, Zaandam (BIAXiaal 1278).
86. Verbruggen, F., 2020: Archeobotanisch onderzoek aan sporen van het mesolithicum tot en met de middeleeuwen te Wijchen-Dorsvlegel, Zaandam (BIAXiaal 1282).
87. Verbruggen, F., 2020: Palynologisch en daterend onderzoek aan een skelet uit de kapittelzaal van de O.L.V.-Basiliek te Tongeren, Zaandam (BIAXiaal 1284).
88. Verbruggen, F., 2020: Macroresten- en pollenonderzoek aan diverse vol- en laatmiddeleeuwse sporen te Diksmuide-De Pluimen, Zaandam (BIAXiaal 1291).
89. Verbruggen, F., 2020: Archeobotanisch onderzoek aan een waterkuil uit de ijzertijd te Waregem-Spoorweglaan, Zaandam (BIAXiaal 1297).
90. Verbruggen, F., 2020: Natuurwetenschappelijk onderzoek aan laat-middeleeuwse zwarte lagen te Nieuwpoort–Marktstraat-Oostendestraat, Zaandam (BIAXiaal 1299).
91. Verbruggen, F., 2020: Natuurwetenschappelijk onderzoek aan twee grachten en een inhumatie te Geraardsbergen-Hunnegem (volle middeleeuwen t/m nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1306).
92. Verbruggen, F., 2020: Pollen- en macrorestenonderzoek van een Romeinse waterput te Willebroek-Uranusstraat, Zaandam (BIAXiaal 1324).
93. Verbruggen, F., 2020: Archeobotanisch onderzoek aan sporen van het mesolithicum tot en met de nieuwe tijd te Hengelo-Duizendpoot, Zaandam (BIAXiaal 1339).
94. Lammertsma, E & F. Verbruggen 2020: Palynologisch en daterend onderzoek aan Pleistocene bodems bij de Hogering, Almere, Zaandam (BIAXiaal 1344).
95. Verbruggen, F., 2020: Natuurwetenschappelijk onderzoek van een veertiende-eeuwse waterput te Schilde-De Reep, Zaandam (BIAXiaal 1349).
96. Lammertsma, E & F. Verbruggen 2020: Palynologisch onderzoek aan middeleeuwse greppels en een waterkuil bij de Edgard Tinellaan te Aartselaar, Zaandam (BIAXiaal 1352).
97. Verbruggen, F., 2021: Onderzoek van botanische macroresten in een zeventiende-/achttiende-eeuws dempingspakket van de Colme te Veurne-Nieuwstraat, Zaandam (BIAXiaal 1357).
98. Verbruggen, F., 2021: Paleoecologisch onderzoek aan een laat-Glaciaal profiel te Moerbeke-Terweststraat, Zaandam (BIAXiaal 1359).
99. Verbruggen, F., 2021: Botanische macroresten en pollen van twee vroeg-veertiende-eeuwse kuilen te Nieuwpoort-Nijverheidstraat, Zaandam (BIAXiaal 1364).
100. Lammertsma, E, K. Hänninen & F. Verbruggen 2021: Natuurwetenschappelijk onderzoek aan paalkuilen en grachten uit de ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd van Zwevegem-Kannootdries, Zaandam (BIAXiaal 1389).
101. Verbruggen, F., 2021: Paleoecologisch en sedimentologisch onderzoek aan profielen van Koolkerke-Zagersweg, Zaandam (BIAXiaal 1403).
102. Verbruggen, F. & S. Lange 2021: Natuurwetenschappelijk onderzoek aan een middeleeuwse gracht aan de Neerhofstraat 15 te Gistel, Zaandam (BIAXiaal 1404).
103. Meer, W. van der & F. Verbruggen 2021: Paleo-ecologisch onderzoek van laat-Holoceen veen te Beveren-Schoorhavenweg, Zaandam (BIAXiaal 1414).
104. Verbruggen, F., 2021: Pollen- en macrorestenonderzoek van een achtste/negende-eeuwse waterput te Waregem-Eikenlaan, Zaandam (BIAXiaal 1428).
105. Verbruggen, F., 2021: Pollen- en macrorestenonderzoek van een ijzertijdwaterput en bovenliggende veenlagen te Merksplas-Jaak Mertensstraat, Zaandam (BIAXiaal 1432).
106. Verbruggen, F., 2021: Pollen- en macrorestenonderzoek van een waterput uit de late tweede eeuw te Ronse-Broeke 91, Zaandam (BIAXiaal 1433).
107. Verbruggen, F., 2021: Botanisch macrorestenonderzoek aan een elfde- tot dertiende-eeuwse ophooglaag te Yerseke- Zweedijkseweg 2b (gemeente Reimerswaal), Zaandam (BIAXiaal 1444).
108. Verbruggen, F., 2021: Macrorestenonderzoek van een vroeg-tot midden-Romeinse kuilvulling te Deurne-Herentalsebaan 594, Zaandam (BIAXiaal 1445).
109. Verbruggen, F., 2022: Archeobotanisch onderzoek aan natuurlijke lagen, een restgeul en sloten te Mijnsheerenland-Ambacht, Boomgaard en Molenwiek, Zaandam (BIAXiaal 1439).
110. Verbruggen, F., 2022: Palynologisch onderzoek van een kringgreppel uit de bronstijd, grachten uit de ijzertijd en Romeinse waterput te Drongen-Mariakerksesteenweg, Zaandam (BIAXiaal 1481).
111. Verbruggen, F., L. Kubiak-Martens et al. 2022: Natuurwetenschappelijk onderzoek aan diverse sporen en lagen onder de Sint-Janskerk/Sint-Baafs-kathedraal te Gent, Zaandam (BIAXiaal 1482).
112. Verbruggen, F., L. Kubiak-Martens et al., 2022: Paleoecologisch onderzoek aan afzettingen uit het Bølling/Allerød-interstadiaal te Denekamp-Klokkenberg, Zaandam (BIAXiaal 1488).

BIAX-notities:
1. Verbruggen, F. & M. van der Linden 2012: Resultaten van het waarderend pollenonderzoek aan twee pollenbakken uit Wenduine (B), BIAX-notitie 328, Zaandam
2. Verbruggen, F. & M. van Waijjen 2012: Een uitgebreid inventariserend pollenonderzoek aan de Dorpsstraat, Amstelveen, BIAX-notitie 329, Zaandam.
3. Verbruggen, F. & M. van Waijjen 2012: Pollenonderzoek aan een waterput uit de IJzertijd te Valkenswaard, BIAX-notitie 330, Zaandam.

A-PEX-rapporten:
1. Verbruggen, F., 2013: Paleoecologisch onderzoek Bleskensgraaf, Riool Kerkstraat: pollen en botanische macroresten, A-PEX-rapport 2013-01, Bilthoven.
2. Verbruggen, F., 2013: Archeobotanisch onderzoek Venlo, Bergstraat-Oost: pollen, botanische macroresten en darmparasieten, A-PEX-rapport 2013-02, Bilthoven.
3. Verbruggen, F. 2013: Waarderend onderzoek Wageningen, Nudepark II: pollen en botanische macroresten, A-PEX-rapport 2013-03, Bilthoven.
4. Verbruggen, F. 2013: Archeobotanisch onderzoek Groningen, Visserstraat 29-33: botanische macroresten, A-PEX-rapport 2013-04, Bilthoven.
5. Verbruggen, F. 2013: Archeobotanisch onderzoek Oudenaarde, Baarstraat: botanische macroresten en pollen, A-PEX-rapport 2013-05, Bilthoven.
6. Verbruggen, F. 2013: Waarderend onderzoek Ronse, de Stadstuin: botanische macroresten en pollen, A-PEX-rapport 2013-06, Bilthoven.
7. Verbruggen, F. 2013: Paleoecologisch onderzoek Vleteren, Kasteelweg: pollen en botanische macroresten, A-PEX-rapport 2013-07, Bilthoven.
8. Verbruggen, F. 2013: Waarderend onderzoek Rekken, Diekerweg: botanische macroresten, A-PEX-rapport 2013-08, Bilthoven.
9. Verbruggen, F. 2013: Waarderend onderzoek Sittard, Daalderhaagweg: pollen, A-PEX-rapport 2013-09, Bilthoven.
10. Verbruggen, F. 2013: Waarderend onderzoek Didam, van Rouwenoortweg: pollen, A-PEX-rapport 2013-10, Bilthoven.
11. Verbruggen, F. 2013: Palynologisch onderzoek Hulst, Grote Bagijnestraat, A-PEX-rapport 2013-11, Bilthoven.
12. Verbruggen, F. 2013: Waarderend onderzoek Kapellebrug, Hulst, Rotonde N290: botanische macroresten en pollen, A-PEX-rapport 2013-12, Bilthoven.
13. Verbruggen, F. 2013: Waarderend onderzoek Susteren, Aardenweg: botanische macroresten, A-PEX-rapport 2013-13, Bilthoven.
14. Verbruggen, F. 2013: Waarderend onderzoek Hulst, Zoutstraat/IJzerenhandstraat: botanische macroresten, A-PEX-rapport 2013-14, Bilthoven.
15. Verbruggen, F. 2013: Waarderend onderzoek Goes, de Poel II: botanische macroresten, A-PEX-rapport 2013-15, Bilthoven.
16. Verbruggen, F. 2013: Archeobotanisch onderzoek Hulst, Abdaalseweg, Brandweerkazerne: botanische macroresten, A-PEX-rapport 2013-16, Bilthoven.
17. Verbruggen, F. 2013: Waarderend onderzoek Waregem, Ten Hedestraat: pollen en botanische macroresten, A-PEX-rapport 2013-17, Bilthoven.
18. Verbruggen, F. 2013: Waarderend onderzoek Oud-Turnhout, de Liereman: pollen, A-PEX-rapport 2013-18, Bilthoven.
19. Verbruggen, F. 2013: Waarderend onderzoek RVG Kaden Cluster 1: pollen en botanische macroresten, A-PEX-rapport 2013-19, Bilthoven.
20. Verbruggen, F. 2013: Archeobotanisch onderzoek Axel, Nassaustraat: botanische macroresten, A-PEX-rapport 2013-20, Bilthoven.

ADC-rapporten:
1. Verbruggen, F., 2010: Archeobotanisch onderzoek. In: P.A. Hazen (red.), Bewoningssporen aan de Piushaven te Tilburg, ADC-rapport 2459, Amersfoort
2. Verbruggen, F., 2010: Archeobotanisch onderzoek. In: J. Loopik (red.), Een Aa-typische begeleiding in Gieten, OV Knooppunt, gemeente Aa en Hunze, ADC-rapport 2300, Amersfoort.
3. Verbruggen, F., 2010: Archeobotanisch onderzoek. In: W. Jezeer (red.), Kwintsheul, Holle Watering (Gemeente Westland) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven, ADC-rapport 2263, Amersfoort.
4. Verbruggen, F. & J.A.A. Bos 2010: Archeobotanisch onderzoek. In: B.A. Corver (red.), Haagdijk – Leuvenaarstraat, St. Elisabeth te Breda, ADC-rapport 2214, Amersfoort.
5. Verbruggen, F., 2010: Archeobotanisch onderzoek. In: W.A. van Breda (red.), Een booronderzoek in gebied 6000, Maasboulevard Loskade te Cuijk. Een Inventariserend Veldonderzoek Waterbodems in de vorm van een karterend booronderzoek, ADC-rapport 2164, Amersfoort.
6. Verbruggen, F. en J.A.A. Bos 2010: Archeobotanisch onderzoek. In: A. van Benthem (red.), Prehistorische bewoning aan de Ruurloseweg te Vorden (gemeente Bronckhorst), ADC-rapport 2031, Amersfoort.
7. Verbruggen, F., 2011: Botanisch onderzoek. In: E. Jacobs en J. Vandevelde (red.), De Haven van Arnemuiden. Het archeologisch onderzoek aan de Clasinastraat, ADC-rapport 1675, Amersfoort.
8. Bouman, M.T.I.J., F. Verbruggen, F. & J.A.A. Bos 2011: Archeobotanisch onderzoek. In: B.J.A. Van de Veken en N.M. Prangsma (red.), Wonen en begraven in Didam-Kerkwijk, gemeente Montferland, ADC-rapport 1942, Amersfoort.
9. Verbruggen, F., 2011: Archeobotanisch onderzoek. In: S. Williams-Kodde (red.), De Kwartelenmarkt in Venlo. Een archeologische begeleiding, ADC-rapport 2704, Amersfoort.
10. Bos, J.A.A. & F. Verbruggen 2011: Archeobotanisch onderzoek. In: H. Vanneste (red.), De Motte van Breust, ADC-rapport 2700, ADC-monografie 12, Amersfoort.
11. Verbruggen, F., 2011: Archeobotanisch onderzoek. In: L.P. Verniers (red.), Spijkenisse, de verbreding van de Dalle, ADC-rapport 2665, Amersfoort..
12. Verbruggen, F. 2011: Macrobotanisch onderzoek. In: W. Roessingh (red.), Huissen – Loovelden, rioolsleuven, ADC-rapport 2565, Amersfoort.
13. Moolhuizen, C., F. Verbruggen & J.A.A. Bos 2011: Archeobotanisch onderzoek. In: L. Van der Feijst (red.), Graven in het verleden van Valburg. Een midden-Romeins grafveld en bewoningssporen uit de Laat-Romeinse tijd te Molenzicht, ADC-rapport 2519, Amersfoort.
14. Verbruggen, F., 2011: Archeobotanisch onderzoek. In: L.P. Verniers (red.), Opgraven in de kelders van Oudegracht 74 en 76 in Utrecht, ADC-rapport 2127, Amersfoort.
15. Bos, J.A.A. & F. Verbruggen 2011: Van jeneverbes naar berkenbos: een Laatglaciaal paleoecologisch onderzoek te Rieme-Noord, België, ADC-rapport 2667, Amersfoort..
16. Verbruggen, F., 2012: Archeobotanisch onderzoek. In: A. van Benthem (red.), De Vroonacker ontsloten (Diessen, gemeente Hilvarenbeek). Een archeologische opgraving, ADC-rapport 2406, Amersfoort..
17. Verbruggen, F. en J.M. Brijker 2012± Archeobotanisch en fysisch geografisch onderzoek. In: S. Zandboer (red.), Bijzondere kuilen tussen de kolen. Een archeologische opgraving te Langedijk de Druppels, ADC-rapport 2376, Amersfoort.
18. van Zijverden, W.F., P. Vos & F. Verbruggen 2012: Archeobotanisch en fysisch geografisch onderzoek. In: G.L. Williams (red.), Waldijk II te Uitgeest. Een archeologische opgraving, ADC-rapport 1785, Amersfoort.
19. Verbruggen, F., 2012: Botanisch onderzoek. In: J. Claeys (red.), De vestingwerken in Stevensweert, ADC-rapport 1940, Amersfoort.
20. Bos, J.A.A. & F. Verbruggen 2012: Pollen onderzoek. In: M. Opbroek en E. Lohof (red.), Tijd in centimeters. Een kijkje in het landschap van een dekzandrug te Almere. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven en een hoogwaardig booronderzoek, ADC-rapport 2662, Amersfoort.
21. Verbruggen, F., 2012: Archeobotanisch onderzoek. In: A. van Benthem (red.), Haak om Leeuwarden Vindplaats 1, Marssum It Aldlân (gemeente Menaldumadeel) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven, ADC-rapport 2523, Amersfoort.
22. Brijker, J.M., J.A.A. Bos, & F. Verbruggen 2012: Het landschap. In: E. Blom, L.M.B. van der Feijst en H.A.P. Veldman (red.) Plangebied Keizershoeve I. Archeologisch onderzoek op ‘De Grote Aalst’ te Ewijk (gemeente Beuningen), ADC-rapport 2000, Amersfoort.
23. Verbruggen, F., 2012: Archeobotanisch onderzoek. In: Burnier, Y. (red.), Archeologisch onderzoek t.b.v. Zuiderdijk Drechterland als onderdeel van de dijkversterking Hoorn- Enkhuizen (sectie 5 t/m 12), Sleuf 1 tot en met 8. Een tussenrapport van de resultaten. Veldwerk zomer 2010 en zomer 2011, ADC-rapport 3139, Amersfoort.
24. Brijker, J.M. & F. Verbruggen 2012: Landschappelijk onderzoek. In: B.A. Van der Veken en E. Blom (red.), Wonen tussen de vennen, Veghel De Scheifelaar II. Een archeologische opgraving, ADC-rapport 3350, Amersfoort.
25. Verbruggen, F., 2012: Archeobotanisch onderzoek. In: L.M.B. van der Feijst (red.). Vechten tegen het wassende water in de Romeinse tijd. Een archeologische opgraving in plangebied Hoogeland-Oost, ’t Zand Heultje te Naaldwijk, ADC-rapport 3186, Amersfoort.
26. Verbruggen, F., 2012: Archeobotanisch onderzoek. In: S. Zandboer (red.), Komfoor op terp 5. Archeologisch onderzoek rond een terp te Peize en de Weteringse dijk, ADC-rapport 3133, Amersfoort.
27. Verbruggen, F. & J.A.A. Bos 2012: Archeobotanisch onderzoek. In: S. Williams-Kodde (red.), Archeologie op De Woerd. Proefsleuvenonderzoek, archeologische opgraving en archeologische begeleiding aan de Woerdseweg te Groenlo, gemeente Oost Gelre, ADC-rapport xxxx, Amersfoort.
28. Verbruggen, F., 2012: Archeobotanisch onderzoek. In: N. Bouma (red.), Laatmiddeleeuwse sporen aan de Steenstraat 14 te Wijk bij Duurstede. Een archeologische opgraving en een archeologische begeleiding onder protocol proefsleuven en onder protocol opgraven, ADC-rapport 3200, Amersfoort.
29. Verbruggen, F., 2012: Archeobotanisch onderzoek. In: N. Bouma (red.), De Vleutenschevaart herontdekt op het Smakkelaarsveld in Utrecht. Een archeologische begeleiding, ADC-rapport 3317, Amersfoort.
30. Verbruggen, F., 2012: Archeobotanisch onderzoek. In: J. Loopik (red. ). Venlo Q4 – Locaties Bergstraat-west & Maaskade-zuid . Leven aan het Schriksel. Een archeologische opgraving, ADC-rapport xxxx, Amersfoort.

Externe rapporten:
1. Verbruggen, F. en F.P.M. Bunnik 2010: Palynologisch en archeobotanisch onderzoek aan monsters uit opgraving Lith, Herenengstraat i.o.v. Becker & van de Graaf, TNO-rapport.
2. Verbruggen, F., 2012: Archeobotanisch onderzoek Eindhoven, Hoogstraat 122, SOB Research-rapport.
3. Verbruggen, F., 2012: Archeobotanisch onderzoek Gistel, Steenbakkerstraat, Ruben Willaert-rapport.
4. Verbruggen, F., 2012: Archeobotanisch onderzoek Dendermonde, Oud Klooster, Ruben Willaert-rapport.
5. Verbruggen, F. & J.A.A. Bos 2012: Archeobotanisch onderzoek Klein-Sinaai, Stekene, Ugent-rapport.
6. Verbruggen, F., 2012: Pollenonderzoek Machelen, Begoniagaarde, aDeDe-rapport.
7. Verbruggen, F., 2012: Analyse pollen Kortrijk, Goed te Bouvekerke, aDeDe-rapport.
8. Verbruggen, F., 2012: Waarderend onderzoek pollen en botanische macroresten Stekene, Kerkstraat, GATE-rapport.
9. Verbruggen, F., 2012: Waarderend onderzoek pollen en botanische macroresten Beveren, Meerminnendam, GATE-rapport.
10. Verbruggen, F., 2012: Waarderend macrobotanisch onderzoek Flanders, Expo Zone 5, GATE-rapport.
11. Verbruggen, F., 2012: Waarderend onderzoek pollen en botanische macroresten Waasmunster, Monument Vandekerckhove-rapport.


Populair wetenschappelijke publicaties:
1. van Hardenbroek, M., O. Heiri & F. Verbruggen 2008: Muggenziften? Muggenzeven! Kennislink http://www.kennislink.nl/publicaties/muggenziften-muggenzeven