Terug naar overzicht


Dr. Emmy Lammertsma

Emmy Lammertsma is paleoecoloog en palynoloog, gespecialiseerd in terrestrische en mariene palynomorfen. Haar interesse gaat uit naar de wisselwerking tussen landschap, klimaat en vegetatie, en de invloed van menselijke activiteiten daarop.

In 2007 studeerde Emmy af als fysisch geograaf aan de Universiteit Utrecht. In de afstudeerfase heeft zij onderzoek verricht aan restgeulen van de Niers-Rijnvallei (Duitsland) en de noordelijke Maasvallei met als doel de laatglaciale tot vroeg Holocene landschaps- en vegetatieontwikkelingen te reconstrueren.

Vervolgens heeft Emmy promotieonderzoek gedaan bij de vakgroep Paleoecologie (UU) naar de invloed van zeespiegelstijging en klimaatverandering op kust- en moerasmilieus in Florida gedurende het Holoceen. Ook heeft zij onderzoek gedaan naar de fysiologische aanpassing van diverse boomsoorten op de atmosferische CO2 stijging in de 20e eeuw. Zij heeft haar proefschrift in oktober 2012 verdedigd. Aansluitend was Emmy als postdoc-onderzoeker binnen de Universiteit van Amsterdam en Universidade da Brasília (Brazilië) betrokken bij het Europees-Braziliaans CLIM-AMAZON project.

Emmy vervolgde haar loopbaan als docent bij de opleiding Forensisch Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam (2014-2019) waar zij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijk- en projectonderwijs in onder andere fotografie en sporenonderzoek.

Omdat palynologie toch haar passie bleef heeft zij in 2019 het docentschap verruild voor zelfstandig ondernemerschap en was zij bij Microscapes betrokken bij paleoecologische, biostratigrafische en archeobotanische projecten.

Emmy is in januari 2020 als partner toegetreden bij BIAX Consult.

Publicaties Emmy Lammertsma:

Wetenschappelijke publicaties:
1. Lammertsma, E.I., Troelstra, S.R., Flores, J.-A., Sangiorgi, F., Chemale Jr., F, do Carmo, D.A., and Hoorn, C. (2018): Primary productivity in the western tropical Atlantic follows Neogene Amazon River evolution. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 506, 12-21.
2. Hoek, W. Z., Lammertsma, E. I., Bohncke, S. J. P., Bos, J. A. A., Bunnik, F., Kasse, C., J. Schokker & Westerhoff, W. (2017). Lateglacial and early Holocene vegetation development and fluvial system changes in the northern Meuse valley, the Netherlands: a review of palynological data. Netherlands Journal of Geosciences, 96(2), 93-114.
3. Hoorn, C., Bogotá-A, G. R., Romero-Baez, M., Lammertsma, E. I., Flantua, S. G., Dantas, E. L., Dino, R., do Carmo, D.A. & Chemale, F. (2017). The Amazon at sea: Onset and stages of the Amazon River from a marine record, with special reference to Neogene plant turnover in the drainage basin. Global and Planetary Change, 153, 51-65.
4. Lammertsma, E. I., Donders, T. H., Pearce, C., Cremer, H., Gaiser, E. E., & Wagner-Cremer, F. (2015). Sensitivity of wetland hydrology to external climate forcing in central Florida. Quaternary Research, 84(3), 287-300.
5. Boonstra, M., Ramos, M. I. F., Lammertsma, E. I., Antoine, P. O., & Hoorn, C. (2015). Marine connections of Amazonia: Evidence from foraminifera and dinoflagellate cysts (early to middle Miocene, Colombia/Peru). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 417, 176-194.
6. Oliver Heiri, Stephen J. Brooks, Hans Renssen, Alan Bedford, Marjolein Hazekamp, Boris Ilyashuk, Elizabeth S. Jeffers, Barbara Lang, Emiliya Kirilova, Saskia Kuiper, Laurent Millet, Stéphanie Samartin, Monika Toth, Frederike Verbruggen, Jenny E. Watson, Nelleke van Asch, Emmy Lammertsma, Leeli Amon, Hilary H. Birks, H. John B Birks, Morten F. Mortensen, Wim Z. Hoek, Enikö Magyari, Castor Muñoz Sobrino, Heikki Seppä, Willy Tinner, Spassimir Tonkov, Siim Veski & André F. Lotter (2014). Validation of climate model-inferred regional temperature change for late-glacial Europe. Nature Communications, 5.
7. Lammertsma, E.I., De Boer, H.J., Dekker, S.C., Dilcher, D.L., Lotter A.F., and Wagner-Cremer (2011). Global CO2 rise leads to reduced maximum stomatal conductance in Florida vegetation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 108, no. 10, pp. 4035-4040.
8. De Boer, H.J., E.I. Lammertsma, F. Wagner-Cremer, D.L. Dilcher, M.J. Wassen and S.C. Dekker (2011). Climate forcing due to optimization of maximal leaf conductance in subtropical vegetation under rising CO2. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 108, no. 10, pp. 4041-4046.
9. De Boer, H.J., E.I. Lammertsma, F. Wagner-Cremer, D.L. Dilcher, M.J. Wassen and S.C. Dekker (2011). Reply to Miglietta et al.: Maximal transpiration controlled by plants. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 108, no.28, E276.
10. Pearce, C., H. Cremer, E.I. Lammertsma and F. Wagner-Cremer (2011). A 2,500-year record of environmental change in Highlands Hammock State Park (Central Florida, U.S.A.) inferred from siliceous microfossils. Journal of Paleolimnology 49(1), 31-43.
11. Van Soelen, E.E., E.I. Lammertsma, H. Cremer, T.H. Donders, F. Sangiorgi, G.R. Brooks, R.A. Larson, J.S. Sinninghe Damsté, F. Wagner-Cremer and G.J. Reichart (2010). Late Holocene sea-level rise in Tampa Bay: Integrated reconstruction using biomarkers, pollen, organic-walled dinoflagellate cysts, and diatoms. Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol. 86, no. 2, pp. 216-224.

BIAXialen:

1. Lammertsma, E. & F. Verbruggen 2019: Archeobotanisch onderzoek aan de vindplaatsen Oud-Turnhout - de Hoogt en Herenthout - Uilenberg, provincie Antwerpen (België), Zaandam (BIAXiaal 1084).
2. Verbruggen, F., E. Lammertsma, S. Troelstra, F. Viehberg & A. Klink 2019: Paleoecologisch onderzoek aan de Groene Dijk en Getijdenduiker Killetje te Groede (gemeente Sluis), Zaandam (BIAXiaal 1109).
3. Lammertsma, E. & L. van Beurden 2019: Pollen- en dendrochronologisch onderzoek bij vindplaats Harelbeke- Stasegemsesteenweg, Vlaanderen (Romeinse tijd), Zaandam (BIAXiaal 1123).
4. Lammertsma, E. & M. van der Linden 2019: Palynologisch onderzoek aan middeleeuwse sporen bij plangebied Fort-Marina in Warmond, Zaandam (BIAXiaal 1210).
5. Lammertsma, E & M. van Waijjen 2020: Palynologisch onderzoek aan een waterkuil uit de late ijzertijd en midden-Romeinse waterput te Wouw (gemeente Roosendaal), Zaandam (BIAXiaal 1233).
6. Haaster, H. van & E. Lammertsma 2020: Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen van de vroeg-middeleeuwse ringwalburg in Den Burg, Zaandam (BIAXiaal 1237).
7. Lammertsma, E. & L. van Beurden 2020: Palynologisch onderzoek aan een Romeinse waterput te Geluwe, West-Vlaanderen, Zaandam (BIAXiaal 1271).
8. Lammertsma, E. & W. van der Meer 2020: Palynologisch onderzoek aan twee kuilen (vroege-volle middeleeuwen) bij de Frank Baurstraat, Waasmunster, Zaandam (BIAXiaal 1329).
9. Lammertsma, E. & W. van der Meer 2020: Palynologisch onderzoek aan een laat-middeleeuwse waterput en een gracht uit de nieuwe tijd bij het Leopoldplein in Lier, Zaandam (BIAXiaal 1337).
10. Lammertsma, E. & F. Verbruggen 2020: Palynologisch en daterend onderzoek aan Pleistocene bodems bij de Hogering, Almere, Zaandam (BIAXiaal 1344).
11. Lammertsma, E. & F. Verbruggen 2020: Palynologisch onderzoek aan middeleeuwse greppels en een waterkuil bij de Edgard Tinellaan te Aartselaar, Zaandam (BIAXiaal 1352).
12. Lammertsma, E., & H. van Haaster 2021: Archeobotanisch onderzoek aan een middeleeuwse veenlaag Achter het Casino, ’s-Hertogenbosch, Zaandam (BIAXiaal 1361).
13. Lammertsma, E., & M. van Waijjen 2021: Archeobotanisch onderzoek aan een 17e-eeuwse bastiongracht te Mechelen, Zaandam (BIAXiaal 1367).
14. Lammertsma, E., & L. Kubiak-Martens 2021: Palynologisch en daterend onderzoek aan een middeleeuwse greppel en paalkuilen op de Korenmarkt te Arnhem, Zaandam (BIAXiaal 1378).
15. Lammertsma, E., K. Hänninen & F. Verbruggen 2021: Natuurwetenschappelijk onderzoek aan paalkuilen en grachten uit de ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd van Zwevegem-Kannootdries, Zaandam (BIAXiaal 1389).
16. Lammertsma, E.,& K. Hänninen 2021: Deerlijk-De Cassinastraat: archeobotanisch onderzoek aan een Romeinse waterkuil en houtskool uit een mogelijk crematiegraf, Zaandam (BIAXiaal 1396).
17. Lammertsma, E., & C. Assië 2021: Archeobotanisch onderzoek aan diverse middeleeuwse sporen van de site Sint-Katelijnestraat te Mechelen, Zaandam (BIAXiaal 1401).
18. Lammertsma, E., 2021: Palynologisch onderzoek aan inhumaties uit de nieuwe tijd van een kerkhof in het centrum van Vaassen, Zaandam (BIAXiaal 1406).
19. Lammertsma, E., 2021: Palynologisch onderzoek aan een laatmiddeleeuws ophogingspakket langs de Muntstraat, Mechelen, Zaandam (BIAXiaal 1418).
20. Lammertsma, E., 2021: Palynologisch onderzoek aan een kuil uit de ijzertijd van de vindplaats Breda-Esserstraat, Zaandam (BIAXiaal 1437).
21. Lammertsma, E., 2021: Palynologisch en daterend onderzoek aan een middeleeuwse waterput van de site Hasselt-Veldstraat, Zaandam (BIAXiaal 1441).
22. Haaster, H. van, & E. Lammertsma 2022: Archeobotanisch onderzoek aan diverse sporen van een inheems-Romeinse vlaknederzetting in gemeente Het Hogeland (Mast 698), Zaandam (BIAXiaal 1452).
23. Lammertsma, E., 2022: Archeobotanisch onderzoek aan bodemlagen in het kweldergebied van de gemeente Westerkwartier (ROM), Zaandam (BIAXiaal 1458).
24. Haaster, H. van, & E. Lammertsma 2022: Archeobotanisch onderzoek aan diverse sporen van een inheems-Romeinse wierde nabij Loppersum (Mast 712), Zaandam (BIAXiaal 1465).
25. Lammertsma, E., 2022: Palynologisch en daterend onderzoek aan een mogelijke drenkkuil van de vindplaats Groningen-Zerniketerrein, Zaandam (BIAXiaal 1494).