Terug naar overzicht


Drs. Wouter van der Meer

Wouter van der Meer studeerde in 2005 af aan de Universiteit van Amsterdam als mediterraan archeoloog. Tijdens zijn studietijd bracht interesse voor landbouw, handel en voeding hem in contact met het macrobotanische aspect van de archeobotanie.

Vanaf 2006 is Wouter een partner in BIAX-Consult.

Publicaties:

Meer, W. van der, 2009: Harvesting underwater meadows, use of eelgrass (Zostera spp.) as indicated by the Dutch archaeological record, Journal of Archaeology in the Low Countries 1, 97-105.
Bourgeois, I., A. Ervynck, R. Annaert, M. Bodin, K. Deforce, P. Degryse, H. De Wolf, K. Haneca, K. Hänninen, M. Jacobs, I. vanden Berghe, W. van der Meer, W. van Neer & M. van Strydonck 2015: Cultureel-archeologisch en ecologisch onderzoek van twee vroegmiddeleeuwse waterputten uit Nijlen: landschap en landgebruik, Relicta 12, 7-56.
Laloo P., F. Cruz, J. Cryns, J. Mikkelsen, L. Allemersch, I. Bourgeois & W. van der Meer 2014: De evolutie van het ijzertijdlandschap in Lier Duwijck II (prov. Antwerpen, België). De rijke oogst van zeven waterputten, Lunula, Archaeologia protohistorica XXII, 145-150
Meer, W. van der, 2017: The history of Citrus in the Low Countries during the Middle Ages and the Early Modern Age, in: V. Zech-Matterne & G. Fiorentino (eds.): AGRUMED: Archaeology and history of citrus fruit in the Mediterranean, Napels.
Dyselinck, T. & W. van der Meer 2019: Een ontginningshoeve te Lichtervelde Stegelstraat – het botanisch verhaal (O.-Vl.), Archaeologia Mediaevalis 42, 54-56.
Hellinx, A.-J., J. Bruggeman & W. van der Meer 2020: Een waterput uit de late bronstijd in Pulderbos (Zandhoven) - Groenstraat-Kleinheide (prov. Antwerpen, België), Lunula: archaeologia protohistorica 28,
Cherreté, B., W. van der Meer & C. Clement 2021: Door de bomen het bos zien, Brussel (SYNTAR 7).
Meer, W. van der, E. Bult, I. van der Jagt & C. Muusers 2021: Terug naar een boerensamenleving, in: Kooistra (red.): Verandering van Spijs – Tienduizend jaar voedselbereiding en eetgewoonten, Utrecht, 126-143.
Bakx, R., B. Veselka, W. van der Meer & K. Hänninen 2022: Brandrestengraven te Geluwe‑Wervikstraat (W.‑Vl., België). Mag het ietsje groter zijn?, Signa 11, 7-13.
Doesburg, J. van, M. van der Heiden, J. Waagen & W. van der Meer 2022: Op zoek naar lijnen – De waarde van elektromagnetische inductie en optische en thermische infraroodbeelden in Siegerswoude (Friesland), Amersfoort (RAM 273).
Dyselinck, T., R. Bakx, W. van der Meer & K. van Kappel 2022: Het identificeren van mogelijke rootkuilen te Ruiselede Poekestraat – problematiek eigen aan de aard van de kuilen (prov. West‑Vlaanderen), Signa 11, 51-58.
Meer, W. van der, 2022: 1600, beerput onthult handelsimperium, in: L. Heerma van Voss, N. Bouras, M. ’t Hart, M. van der Heijden & L. Lucassen, Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland, Amsterdam, 177-182.


Rapporten:

Meer, W. van der & K. Hänninen 2007: Van gracht tot Wadi: Onderzoek aan zaden en hout uit een laat-middeleeuwse gracht nabij kasteel Lichtenvoorde, Zaandam (BIAXiaal 297).
Meer, W. van der & N. den Ouden 2007: Rogge in ’t veen: Onderzoek aan zaden, pollen en hout van een middeleeuwse vindplaats nabij Bergambacht, Zaandam (BIAXiaal 299).
Meer, W. van der, 2007: Kuilen en Greppels van de vindplaats Tiel-Medel. het archeobotanisch macroresten onderzoek, Zaandam (BIAXiaal 317).
Meer, W. van der, 2007: Een boerderij bij Vleuten: archeobotanisch onderzoek aan sporen uit Middeleeuwse en Postmiddeleeuwse tijd van de vindplaats LR52, Zaandam (BIAXiaal 322).
Meer, W. van der, 2007: Een Mooker spiekertje: archeobotanisch macrorestenonderzoek aan een paalkuil van de IJzertijd vindplaats Molenhoek Middelweg (gem. Mook-Middelaar), Zaandam (BIAXiaal 323).
Meer, W. van der, 2007: Rotterdam-Kandelaarweg en Westvoorne-Tinte-Konneweg. Twee inheems-Romeinse vindplaatsen in de regio Rotterdam archeobotanisch onderzocht, Zaandam (BIAXiaal 337).
Meer, W. van der, 2007: Ede-Pascalstraat: archeobotanisch onderzoek aan macroresten uit een waterput uit de Late-IJzertijd/Romeinse tijd, Zaandam (BIAXiaal 348).
Meer, W. van der & M. van der Linden 2008: Someren-Ter Hofstadlaan, archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan sporen uit Romeinse tijd en Middeleeuwen, Zaandam (BIAXiaal 350).
Meer, W. van der, 2008: Breda-Brederostraat: archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan een plag uit een 13e-eeuwse wegdijk., Zaandam (BIAXiaal 355).
Meer, W. van der, 2008: Hulst-Onder de Toren - archeobotanisch onderzoek aan macroresten uit de Late-Middeleeuwen, Zaandam (BIAXiaal 358).
Meer, W. van der, 2008: Peper en Piment, archeobotanisch onderzoek aan macroresten en pollen uit Rotterdam-Wijnhaeve, 17e tot 20e eeuw, Zaandam (BIAXiaal 364).
Meer, W. van der, 2008: Boerenhap of rijke dis: archeobotanisch onderzoek aan macroresten en pollen van de vindplaats Hof van Goor, Tessenderlo (Be), Zaandam (BIAXiaal 369).
Meer, W. van der, 2008: …Ende rute sal tu eten … Archeobotanisch onderzoek naar een beermonster terrein van De Koninklijke Sphinx in Maastricht (1500-1700), Zaandam (BIAXiaal 379).
Meer, W. van der, 2008: Hongersnood en hartklachten? - Archeobotanisch onderzoek aan materiaal van de vindplaats Helden-Schrames (Bronstijd-Middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 382).
Meer, W. van der, 2009: Heide-exploitatie en broekbosontginning? Archeobotanisch onderzoek van de vindplaats Steenderen-Steenderdiek (VIJ&MME), Zaandam (BIAXiaal 395).
Meer, W. van der, C. Vermeeren & N. den Ouden 2009: Archeobotanisch onderzoek aan macroresten, pollen en hout uit middeleeuwse sporen van de vindplaats Leiden-Aalmarktschool, Zaandam (BIAXiaal 399).
Meer, W. van der, 2009: Roggeakkers en hooiland: verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Eersel-Kerkebogten, Zaandam (BIAXiaal 411).
Meer, W. van der & H. de Wolf 2009: Zo hard als ijzer, archeobotanisch onderzoek aan twee vroeg-middeleeuwse waterputten en een ijzertijd-loopvlak van de vindplaats Nijlen-Mussenpad, Zaandam (BIAXiaal 412).
Meer, W. van der, 2009: De Hulster selkes, afval van selnering in middeleeuws Hulst(-Bierkaaistraat), verslag van archeobotanisch onderzoek, Zaandam (BIAXiaal 414).
Meer, W. van der, 2009: Voedsel en voeder - verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Budel-Meemortel (LBT-NT), Zaandam (BIAXiaal 420).
Meer, W. van der, 2009: Reusel-Kruistraat - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Reusel-Kruisstraat (MBT-MROM), Zaandam (BIAXiaal 424).
Meer, W. van der, 2009: De "Circulaire Structuur" van Assebroek (B), archeobotanisch onderzoek., Zaandam (BIAXiaal 436).
Meer, W. van der, L.I. Kooistra & M.C.A. van Waijjen 2009: Oude waterputten in Wijnegem (B) - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Wijnegem-Blikstraat, Zaandam (BIAXiaal 444).
Meer, W. van der & M.C.A. van Waijjen 2009: Boom ontbost - Verslag van onderzoek aan palynologisch materiaal van de vindplaats Boom-Krekelenberg (B), Zaandam (BIAXiaal 445).
Meer, W. van der, 2010: Beer van Beersel - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal uit een stortkoker van het kasteel van Beersel (ca.1440-1600), Zaandam (BIAXiaal 452).
Meer, W. van der, 2010: De putten van Putten - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Putten-Eindhoven (IJT-NT)., Zaandam (BIAXiaal 456).
Meer, W. van der, 2010: Akker- en tuinbouw langs de Dommel - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Eindhoven-Oude Torenstraat (HME)., Zaandam (BIAXiaal 458).
Meer, W. van der & H. van Haaster 2010: À la Merovingienne? Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van Someren-Waterdael III (IJzertijd-Middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 461).
Meer, W. van der, H. van Haaster & K. Hänninen 2010: Eindhoven-Meerhoven - Resultaten van het archeobotanisch onderzoek (pollen, macroresten, hout en houtskool)., Zaandam (BIAXiaal 469).
Meer, W. van der, 2010: Landbouw en Milieu rond Son - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Son-Pastorie, Zaandam (BIAXiaal 484).
Meer, W. van der, 2010: Vuur- en waterkuilen in Doetinchem - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Doetinchem-Veemarktterrein, Zaandam (BIAXiaal 485).
Meer, W. van der, 2010: Archeobotanische resten in een laat-middeleeuwse waterput te Aarle-Rixtel, Zaandam (BIAXiaal 491).
Meer, W. van der, 2010: Koningstraat 18, Arnhem, Archeobotanische resten uit een beerput (NT), Zaandam (BIAXiaal 497).
Meer, W. van der, 2010: Roten in Holland’s drinkwater? Archeobotanisch onderzoek aan mogelijke rootkuilen (LM) in het duingebied bij Egmond Binnen, Zaandam (BIAXiaal 503).
Meer, W. van der, 2011: Inhoud van een mogelijk beerkeldertje aan de Dorpsstraat te Noordwijkerhout (NTB), Zaandam (BIAXiaal 504).
Meer, W. van der, 2011: Onderzoek aan mest en beer van de opgraving Stoofstraat te 's-Hertogenbosch (MME-NT), Zaandam (BIAXiaal 509).
Hänninen, K. & W. van der Meer 2011: Ees-Zuidesch, houtskool uit mesolithische haardkuilen, Zaandam (BIAXiaal 511).
Meer, W. van der, 2011: Onkruidzaad vergaat niet - archeobotanisch onderzoek aan de vindplaats Vianen-Biezenweg, Zaandam (BIAXiaal 514).
Meer, W. van der, 2011: Pollenanalyses aan een Laat-Romeinse waterkuil en houtskoolonderzoek aan Romeinse crematiegraven van de vindplaats Dendermonde-Kleinzand, Zaandam (BIAXiaal 538).
Meer, W. van der, 2011: Archeobotanisch onderzoek naar (post)middeleeuwse sporen op de vindplaats Leuven-Fochplein, Zaandam (BIAXiaal 542).
Meer, W. van der, 2011: Akkerbouw op het duin - archeobotanisch onderzoek aan materiaal van de vindplaats Den Haag-Wijndaelerplantsoen (IJzertijd), Zaandam (BIAXiaal 547).
Meer, W. van der, 2011: De voedingsgewoonten van de bewoners van Kasteel De Haar. Verslag van archeobotanisch onderzoek aan grachtvullingen en een beerput, Zaandam (BIAXiaal 550).
Meer, W. van der, 2011: Archeobotanisch onderzoek aan waterputten van de vindplaats Sijsele-Stakendijke, Damme, West-Vlaanderen (ROMMB-LMEA), Zaandam (BIAXiaal 553).
Meer, W. van der, 2011: Archeobotanisch onderzoek aan materiaal van de vindplaats Epe-Oene (11e-12e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 555).
Meer, W. van der, 2011: Laat-middeleeuwse kuilen op de vindplaats Ameide-Peperstraat, Zaandam (BIAXiaal 556).
Meer, W. van der, 2012: Heen-en-weer, exploitatie van oevervegetaties en grasland in de omgeving van Romeins Brielle, Zaandam (BIAXiaal 568).
Meer, W. van der, 2012: Archeobotanisch onderzoek aan een waterput en een kuil van de vindplaats Meldert-Nachtegaalstraat, Limburg (B) (ROMM/L), Zaandam (BIAXiaal 579).
Meer, W. van der & K. Hänninen 2012: Lier - Duwijck II, fase 1 (wegkoffer), pollen-, zaden- en houtonderzoek, Zaandam (BIAXiaal 581).
Meer, W. van der, 2012: Archeobotanisch onderzoek naar beekdalvullingen van de Elsenerbeek bij Rijssen, Zaandam (BIAXiaal 586).
Meer, W. van der, 2012: Graan uit de onderwereld, archeobotanisch onderzoek naar materiaal van de ijzertijdvindplaats Gent-Hogeweg, Zaandam (BIAXiaal 587).
Meer, W. van der, 2012: Houtskoolonderzoek aan monsters uit meilers op de vindplaats Doetinchem-Holterhoek 2 (VME?), Zaandam (BIAXiaal 591).
Meer, W. van der, 2012: Vlas en haagbeuk in een Romeinse waterput op de vindplaats Kontich-Groeningenlei, Zaandam (BIAXiaal 593).
Lange, S. & W. van der Meer 2012: Archeobotanisch onderzoek bij de opgraving van Rijnvliet, vindplaats LR-67 (gemeente Utrecht), Zaandam (BIAXiaal 595).
Meer, W. van der, 2012: Verslag van archeobotanisch onderzoek in het kader van de opgraving Aarle-Rixtel-Zonnetij, Zaandam (BIAXiaal 598).
Meer, W. van der, 2012: Akkerbouw in Middeleeuws Oostvoorne, archeobotanisch onderzoek bij de opgraving Westvoorne-Oostvoorne-Kerkplein, Zaandam (BIAXiaal 605).
Verbruggen, F. & W. van der Meer 2012: Pollenonderzoek aan een kuil- en potvulling uit de IJzertijd uit het plangebied Waterlaat te Bergeijk, Zaandam (BIAXiaal 626).
Meer, W. van der, 2012: Onderzoek naar pollen, macroresten en houtskool op de vindplaats Oekene-Heilig-Hartziekenhuis (Volle tot Late-Middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 632).
Lange, S. & W. van der Meer 2012: Archeobotanisch onderzoek aan materiaal van het onderzoek in Well-Aijen (Limburg), Zaandam (BIAXiaal 634).
Meer, W. van der, 2013: Archeobotanisch onderzoek van twee sporen van de vindplaats Tienen-Groot Begijnhof (ME/NT), Zaandam (BIAXiaal 648).
Meer, W. van der & S. Lange 2013: Lier - Duwijck II, fase 1 en 2, pollen-, zaden- en houtonderzoek, Zaandam (BIAXiaal 652).
Verbruggen, F. & W. van der Meer 2013: Pollenonderzoek aan een waterkuil uit de IJzertijd in Melsele (B), Zaandam (BIAXiaal 658).
Verbruggen, F. & W. van der Meer 2013: Macrobotanisch onderzoek aan een huisgreppel uit de Bronstijd te Andijk, Zaandam (BIAXiaal 661).
Meer, W. van der, 2013: Archeobotanisch onderzoek bij project Utrecht-LR75 (LME), Zaandam (BIAXiaal 669).
Meer, W. van der, 2013: Archeobotanisch onderzoek bij opgraving Meise-Heimbeekveld, Zaandam (BIAXiaal 673).
Meer, W. van der, S. Lange & M Jacobs 2013: Archeobotanisch onderzoek bij opgraving Olen-Schaatsbergen, Zaandam (BIAXiaal 674).
Lentjes, D., F. Verbruggen & W. van der Meer 2012: Archeobotanisch onderzoek aan diverse sporen te Barneveld (Harselaar), Zaandam (BIAXiaal 675).
Meer, W. van der, 2013: Ecologisch onderzoek bij stadskernonderzoek in Deinze (2010-2011), Zaandam (BIAXiaal 677).
Meer, W. van der, 2013: Archeobotanisch onderzoek van een monster uit een spiekerpaalkuil uit de Late-Bronstijd op de vindplaats Deurningen-Deurningeres, Zaandam (BIAXiaal 680).
Meer, W. van der, 2013: Archeobotanisch onderzoek van een kuil met verbrand graan te Geleen-Urmonderbaan (IJZM), Zaandam (BIAXiaal 696).
Meer, W. van der, 2013: Akkerbouw in de Alblasserwaard? Archeobotanisch onderzoek van de vindplaats Hoornaar-Lage Giessen 4, Zaandam (BIAXiaal 706).
Meer, W. van der, 2013: Palynologisch onderzoek naar een waterputvulling (ROM) nabij de Bunderweg, Sint-Martens-Latem, Zaandam (BIAXiaal 711).
Meer, W. van der, 2014: Wanghen as ien Katuyser: luxueuze eetgewoonten binnen een sobere orde? – Archeobotanisch onderzoek van beerputten van kartuizerklooster Nieuwlicht te Utrecht, Zaandam (BIAXiaal 714).
Meer, W. van der, 2014: Palynologisch onderzoek naar de vulling van een Romeinse waterput van de vicus Asse, Zaandam (BIAXiaal 715).
Meer, W. van der, 2014: Beekdalexploitatie in de Romeinse periode - verslag van archeobotanisch onderzoek van vindplaats Strijp-Sliffert, Zaandam (BIAXiaal 720).
Meer, W. van der, 2014: Landgoed of Bos – Archeobotanisch onderzoek van sporen bij elitaire woningen in Groesbeek (LM-NT), Zaandam (BIAXiaal 725).
Meer, W. van der, 2014: Palynologisch onderzoek van de site Lotenhulle-Congostraat, Zaandam (BIAXiaal 728).
Meer, W. van der & S. Lange 2014: Kuurne-Kortrijk Noord, archeobotanisch onderzoek (ROM-LME), Zaandam (BIAXiaal 730).
Meer, W. van der, 2014: Bedolven onder zand en veen – archeobotanisch onderzoek van de vindplaats Heemskerk-Maerten van Heemskerckstraat/Karshoffstraat, Zaandam (BIAXiaal 735).
Meer, W. van der, 2014: Extra et intra muros, archeobotanisch onderzoek naar activiteiten in de periferie van de middeleeuwse stad op de vindplaats ’s-Hertogenbosch-Mariënburg, Zaandam (BIAXiaal 748).
Meer, W. van der, 2014: Akker- en tuinbouw in volmiddeleeuws Overpelt (site Bolakkers), Zaandam (BIAXiaal 751).
Meer, W. van der, 2014: Akkerbouw bij de Vilsterbron in Borgloon (Limburg) in de Midden-IJzertijd en Midden-Romeinse periode, Zaandam (BIAXiaal 755).
Meer, W. van der, 2014: Landbouw, vlasteelt en huisnijverheid in Houten-Paardenwei, Zaandam (BIAXiaal 759).
Meer, W. van der, 2014: Akkerbouw en heide-exploitatie langs de Holleweg bij Beerse in de 13e eeuw, Zaandam (BIAXiaal 769).
Meer, W. van der, 2014: Archeobotanisch onderzoek van een vol-middeleeuwse waterput op de vindplaats Poederlee-Heikant, Zaandam (BIAXiaal 770).
Meer, W. van der, 2014: Archeobotanisch onderzoek van een vroeg-middeleeuwse waterput op de vindplaats Deventer-Brinkgreven, Zaandam (BIAXiaal 777).
Meer, W. van der, 2014: Archeobotanisch onderzoek van spiekers en kuilen op de vindplaats Nederweert-Hoebenakker (BRONSL-IJZV), Zaandam (BIAXiaal 785).
Meer, W. van der, 2014: Archeobotanisch onderzoek van waterputten uit de IJzertijd en Volle Middeleeuwen te Peer-Panhoven, Zaandam (BIAXiaal 790).
Meer, W. van der, 2014: Archeobotanisch onderzoek van de vulling van een laat middeleeuwse aspot van de vindplaats Hoek-N61, Zaandam (BIAXiaal 794).
Lange, S. & W. van der Meer 2015: Archeobotanisch onderzoek van ovens en andere sporen van Kasteel Valkenburg, Zaandam (BIAXiaal 804).
Meer, W. van der, 2015: Archeobotanisch onderzoek van verkoold graan in een waterkelder te Goes-Beestenmarkt, Zaandam (BIAXiaal 810).
Meer, W. van der, 2015: Archeobotanisch onderzoek van een greppelvulling op de vindplaats Wateringen-Algemene Begraafplaats, Zaandam (BIAXiaal 812).
Meer, W. van der & K. Hänninen 2015: Bergschenhoek-Centrumplan, macroresten en hout uit de achttiende tot negentiende eeuw, Zaandam (BIAXiaal 816).
Meer, W. van der, 2015: Archeobotanisch onderzoek van sporen uit de ijzertijd tot en met de middeleeuwen te Nuenen-Kerkakkers (Luistruik fase 2), Zaandam (BIAXiaal 817).
Meer, W. van der, 2015: Archeobotanisch onderzoek van sporen op de vindplaats Montfoort-Lievevrouwegracht 16-20, Zaandam (BIAXiaal 820).
Meer, W. van der & M. van der Linden 2015: Archeobotanisch onderzoek van lagen en sporen van een terp te Oostzaan-Noordeinde 68, Zaandam (BIAXiaal 822).
Meer, W. van der, 2015: Archeobotanisch onderzoek van sporen bij een omgreppelde nederzetting te Someren-Acaciaweg (LMEA), Zaandam (BIAXiaal 826).
Meer, W. van der & S. Lange 2015: Archeobotanisch onderzoek van sporen op Vindplaats 6 en 9 (Heffen & Heindonk) van project Mechelen-Willebroek -TMVW drinkwatertoevoerleiding (Walem-Tisselt), Zaandam (BIAXiaal 828).
Meer, W. van der, 2015: Archeobotanisch onderzoek van de vindplaats Weert-Kampershoek noord fase 2, Zaandam (BIAXiaal 836).
Meer, W. van der & S. Lange 2015: Archeobotanisch onderzoek van twee beerputten van de locatie Utrecht-Ambachtstraat, Zaandam (BIAXiaal 839).
Lange, S., W. van der Meer & H. van Haaster 2015: Archeobotanisch onderzoek aan waterputten en andere sporen van vroegmiddeleeuwse bewoning te Heiloo, Zaandam (BIAXiaal 844).
Meer, W. van der, 2015: Archeobotanisch onderzoek van sporen op deellocatie 2 en 3 van De Nieuwe Bierkaai te Hulst (LMEB-NTB), Zaandam (BIAXiaal 846).
Meer, W. van der, 2015: Vroegmiddeleeuwse akker- en tuinbouw te Herentals-Roggestraat, Zaandam (BIAXiaal 850).
Meer, W. van der, 2015: Archeobotanisch onderzoek van een laag uit de zestiende eeuw in de binnenste stadsgracht van Gennep, Zaandam (BIAXiaal 854).
Meer, W. van der, 2015: Archeobotanisch onderzoek van een Romeinse afvalkuil te Geraardsbergen-Ooievaarsnest, Zaandam (BIAXiaal 862).
Meer, W. van der, 2015: Laakdal - Oost-Molenveld, fase 2 – het archeobotanisch onderzoek, Zaandam (BIAXiaal 864).
Meer, W. van der, 2015: Plantenresten uit de beerput van het Fort Napoleon (1812-1859), plangebied Groede-Waterdunen, Zaandam (BIAXiaal 865).
Meer, W. van der & K. Hänninen 2016: Archeobotanisch onderzoek van de vindplaats Ruiselede-Bundingstraat (ROM-VME), Zaandam (BIAXiaal 877).
Meer, W. van der, 2016: Archeobotanisch onderzoek van Boechout-Mussenhoevelaan, Zaandam (BIAXiaal 882).
Meer, W. van der, 2016: Akkerbouw in middeleeuws ’s-Heer Abtskerke, archeobotanisch onderzoek van een vol-middeleeuwse greppelvulling, Zaandam (BIAXiaal 888).
Meer, W. van der, 2016: Archeobotanisch onderzoek van een waterputvulling van de site Lede-Kleine Kouterreder, Zaandam (BIAXiaal 889).
Meer, W. van der, 2016: Archeobotanisch onderzoek van een laag uit de ijzertijd en een waterput uit de Romeinse periode te Ruien-Rosalinde, Zaandam (BIAXiaal 894).
Meer, W. van der, 2018: Slinkend en wassend woud - De vegetatiegeschiedenis van de site Ronse – Pont-West, Zaandam (BIAXiaal 895).
Meer, W. van der & S. Lange 2016: “Veel bomen en nochtans maar weinig bos” - Archeobotanisch onderzoek van diverse sporen te Wortegem-Diepestraat (ijzertijd – nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 896).
Meer, W. van der, 2016: Archeobotanisch onderzoek van een brandrestengraf en andere sporen op de site Aalst-Siezegemkouter, Zaandam (BIAXiaal 897).
Meer, W. van der & S. Lange 2016: Akkerbouw en bosexploitatie op de site Aalst-Rozendreef, Zaandam (BIAXiaal 898).
Meer, W. van der, 2016: Afval in allerlei sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd van de vindplaats Oudenaarde-Tussenbruggen, Zaandam (BIAXiaal 899).
Meer, W. van der & S. Lange 2016: Archeobotanisch onderzoek aan sporen uit het traject van de zuurstofleiding Temse-Beveren-Kruibeke, Zaandam (BIAXiaal 904).
Meer, W. van der, 2016: Archeobotanisch onderzoek van sporen uit de metaaltijden en Romeinse periode te Poperinge-Koestraat, Zaandam (BIAXiaal 912).
Meer, W. van der, 2016: Archeobotanisch onderzoek van pollen, macroresten en houtskool van sporen uit de ijzertijd op de vindplaats Brecht-Veldstraat, Zaandam (BIAXiaal 916).
Meer, W. van der, 2016: Archeobotanisch onderzoek van een beerput te Tiel-Fabriekslaantje, Zaandam (BIAXiaal 923).
Meer, W. van der, 2016: Archeobotanisch onderzoek van pollen en macroresten van sporen en lagen op de vindplaats Retie-Molenakkers, Zaandam (BIAXiaal 925).
Meer, W. van der, 2016: Onderzoek van een pollenmonster uit een laatmiddeleeuwse gracht op de vindplaats Utrecht-Zandpad, Zaandam (BIAXiaal 928).
Meer, W. van der, 2016: Pollenonderzoek van monsters uit twee vroeg-middeleeuwse waterputten te Utrecht-Leidsche Rijn 8, Zaandam (BIAXiaal 932).
Meer, W. van der, 2016: Archeobotanisch onderzoek van een laat-middeleeuwse waterput op de vindplaats Biervliet-Braakmanlaan/Kloosterstraat, Zaandam (BIAXiaal 940).
Meer, W. van der, 2017: Vicanus vel agricola? Archeobotanisch onderzoek van Romeinse kuilvullingen van de vicus te Velzeke-Molenlos, Zaandam (BIAXiaal 944).
Meer, W. van der, 2017: Archeobotanisch onderzoek van twee laatmiddeleeuwse erven van een boerderijlint langs de Hogeweide (Utrecht-Leidsche Rijn 79), Zaandam (BIAXiaal 948).
Meer, W. van der, 2017: Onderzoek van pollen en houtskool van de vindplaats Huise-Lange Aststraat, Zaandam (BIAXiaal 954).
Meer, W. van der, S. Lange & L. Kubiak-Martens 2017: Onderzoek van macroresten en houtskool van de vindplaats Temse-Doornstraat, Zaandam (BIAXiaal 955).
Meer, W. van der, 2017: Botanisch onderzoek van de vulling van twee voorraadkuilen uit de ijzertijd op de site Tongeren-Lerestraat, Zaandam (BIAXiaal 956).
Lange, S., W. van der Meer & H. van Haaster 2017: Archeobotanisch onderzoek aan materiaal van de vroegmiddeleeuwse vindplaats Hoogeweg in Zuiderloo, gemeente Heiloo, Zaandam (BIAXiaal 958).
Meer, W. van der, 2017: Onderzoek van pollen en macroresten uit twee waterputten van de opgraving Sinaai-Vleeshouwersstraat, Zaandam (BIAXiaal 964).
Lange, S. & W. van der Meer 2017: Onderzoek aan hout en houtskool van de vindplaats Leeuwergem-Spelaanstraat, Zaandam (BIAXiaal 965).
Meer, W. van der, 2017: Archeobotanisch onderzoek van beerputten en afvalkuilen op de vindplaats Utrecht-Zeedijk, Zaandam (BIAXiaal 966).
Meer, W. van der, 2017: Onderzoek van pollen in akkerlagen te Elst-Oranjestraat, Zaandam (BIAXiaal 973).
Meer, W. van der, 2017: Onderzoek van pollen en macroresten uit archeologische sporen te Lichtervelde-Stegelstraat, Zaandam (BIAXiaal 975).
Meer, W. van der, 2017: Botanische macroresten in een greppel uit de 13e eeuw te ’s-Hertogenbosch-Walpoort 3, Zaandam (BIAXiaal 977).
Meer, W. van der, 2017: Archeobotanisch onderzoek van een kuil uit de eerste fase van Castellum Hoge Woerd (LR86), Zaandam (BIAXiaal 990).
Meer, W. van der, J.T. Zeiler & Van Neer 2018: Natuurwetenschappelijk onderzoek bij de opgravingen van woonsteden uit de volle middeleeuwen te Koksijde-Golf ter Hille (ca. 875-1150), Zaandam (BIAXiaal 997).
Meer, W. van der, 2017: Archeobotanisch onderzoek van de vulling van de 14e-eeuwse stadsgracht van Antwerpen, locatie Blauwtorenplein/Tabaksvest, Zaandam (BIAXiaal 1002).
Meer, W. van der, 2017: Onderzoek van pollen en macroresten van de opgraving Roeselare-Vloedstraat, Zaandam (BIAXiaal 1003).
Haaster, H. van & W. van der Meer 2019: Archeobotanisch onderzoek naar de voedingsgewoonten in de Joodse wijk Vlooienburg in Amsterdam (AD 1600-1800)., Zaandam (BIAXiaal 1010).
Meer, W. van der, 2017: Archeobotanisch onderzoek van beerputten en een gracht uit de 13e tot en met de 17e eeuw op de vindplaats Mechelen-Zoutwerf, Zaandam (BIAXiaal 1011).
Meer, W. van der, 2017: Archeobotanisch onderzoek van de vindplaats Tilburg-Zwaluwenbunders, Zaandam (BIAXiaal 1016).
Lange, S., H. van Haaster & W. van der Meer 2017: Archeobotanisch onderzoek aan materiaal van de vroegmiddeleeuwse vindplaats Hoogeweg in Zuiderloo, gemeente Heiloo, Zaandam (BIAXiaal 1019).
Meer, W. van der, 2018: Archeobotanisch onderzoek van enkele sporen van Zele-Wijnveld, fase 1, Zaandam (BIAXiaal 1031).
Meer, W. van der, L. Kubiak-Martens & T.F.M. Oudemans 2020: Archeobotanisch onderzoek van de sporen van een Romeinse villa te Dilbeek-Wolsemveld, Zaandam (BIAXiaal 1034).
Meer, W. van der, 2018: Pollenonderzoek van een vroegmiddeleeuwse waterput te Oostmalle-Boexhout, Zaandam (BIAXiaal 1037).
Meer, W. van der, 2018: Archeobotanisch onderzoek van beerputten op de vindplaats Leiden-Aalmarkt 11, Zaandam (BIAXiaal 1038).
Meer, W. van der, 2018: Archeobotanisch onderzoek van sporen uit de periferie van de Romeinse villa te Dilbeek (Dilbeek-Zuurweidestraat), Zaandam (BIAXiaal 1044).
Meer, W. van der, 2018: Pollenonderzoek van een profiel te Mechelen-Lange Heergracht, Zaandam (BIAXiaal 1047).
Meer, W. van der, 2018: Natuurwetenschappelijk onderzoek van sporen te Lokeren-Hoogstraat, in het bijzonder het pollenonderzoek van een 12e-eeuwse waterput, Zaandam (BIAXiaal 1049).
Meer, W. van der, 2018: Botanisch onderzoek van een latrine in kasteel Vredenburg te Utrecht (16e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 1061).
Meer, W. van der, 2018: Palynologisch onderzoek van twee waterputten bij een Romeins templum te Grobbendonk-Nijverheidsstraat 6, Zaandam (BIAXiaal 1063).
Meer, W. van der & J. van Dijk 2018: Onderzoek van botanisch en zoölogisch materiaal in mestkuilen, waterputten en beekafzettingen uit de late middeleeuwen op de site Poperinge Gasthuisstraat 15-23, Zaandam (BIAXiaal 1064).
Meer, W. van der & K. Hänninen 2018: Archeobotanisch onderzoek van een waterput en twee kuilen te Nederbrakel-Marktplein, Zaandam (BIAXiaal 1066).
Meer, W. van der, 2018: Onderzoek van pollen in een beerput binnen de tuinen van het Theresianenklooster te Aalst, Zaandam (BIAXiaal 1070).
Meer, W. van der, 2018: Pollenonderzoek van een waterkuil uit de vroege-ijzertijd te Kontich-Groeningenlei 47-53, Zaandam (BIAXiaal 1071).
Meer, W. van der, 2018: Pollenonderzoek van een waterloop uit de vroege/volle middeleeuwen te Zwijndrecht-Laarstraat, Zaandam (BIAXiaal 1072).
Meer, W. van der, 2018: Pollen en macroresten in een beerput op de site Mechelen-Hof van Busleyden, Zaandam (BIAXiaal 1079).
Meer, W. van der, 2018: Botanisch onderzoek van sporen uit de Nieuwe tijd op de vindplaats Valkenswaard-Kromstraat 42-44, Zaandam (BIAXiaal 1083).
Meer, W. van der, 2018: Pollenonderzoek van gracht nabij een kapel te Ekeren-Laar, Zaandam (BIAXiaal 1091).
Meer, W. van der, 2018: Archeobotanisch onderzoek van een sites met Romeinse en vroeg-middeleeuwse bewoning te Zwevegem-Losschaert, Zaandam (BIAXiaal 1093).
Meer, W. van der, 2018: Natuurwetenschappelijk onderzoek van sporen te Kortijk-Rollegem, Zaandam (BIAXiaal 1103).
Meer, W. van der, 2019: Onderzoek van botanisch materiaal uit een afvallaag in een laatmiddeleeuwse perceelsgracht te Poperinge-Ieperstraat, Zaandam (BIAXiaal 1108).
Meer, W. van der & K. Hänninen 2019: Archeobotanisch onderzoek van sporen binnen het tracé van de drinkwatertoevoerleiding Opwijk-Asse (ijzertijd-Romeinse periode), Zaandam (BIAXiaal 1117).
Vermeeren, C. & W. van der Meer 2019: Bladresten in graven bij de Grote Kerk te Den Haag, Zaandam (BIAXiaal 1130).
Meer, W. van der, 2019: Onderzoek van een wegpakket met verbrand graan op de locatie Nijmegen-Lange Baan 8, De Bastei (LMEB), Zaandam (BIAXiaal 1132).
Meer, W. van der, 2019: Onderzoek van pollen in sporen behorend tot de Falconhoven en het Falcontinnenklooster te Antwerpen (Late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd), Zaandam (BIAXiaal 1133).
Meer, W. van der, 2019: Botanisch onderzoek van kuilen en eergetouwkrassen op de vindplaats Zundert-Weereijs Park (ca. 1500 voor Chr. tot ca. 150 na Chr.), Zaandam (BIAXiaal 1136).
Meer, W. van der, 2019: Botanisch onderzoek van enkele sporen uit de ijzertijd en late middeleeuwen te Doorn-Driebergsestraatweg, Zaandam (BIAXiaal 1147).
Meer, W. van der, 2019: Macroresten en pollen van een laatmiddeleeuwse site met walgracht en eerdere bewoning te Deinze-Filliersdreef, Zaandam (BIAXiaal 1148).
Meer, W. van der, 2019: Botanisch onderzoek van een middeleeuwse waterput te Westervoort-Hamersestraat 53, Zaandam (BIAXiaal 1149).
Meer, W. van der, 2019: Onderzoek van macroresten, pollen en houtskool van de site Erpe-Mere - Bosstraat, Zaandam (BIAXiaal 1154).
Meer, W. van der, 2019: Onderzoek van pollen en macroresten van de site Jabbeke-Varsenareweg, Zaandam (BIAXiaal 1157).
Meer, W. van der, 2019: Botanisch onderzoek van kuilen bij de volmiddeleeuwse nederzetting te Terneuzen-Planciusschans, Zaandam (BIAXiaal 1163).
Meer, W. van der, 2019: Macroresten en pollen in een Romeinse waterput te Bocholt-Oudeweg, Zaandam (BIAXiaal 1166).
Meer, W. van der, 2019: Onderzoek van macroresten, pollen en houtskool uit diverse sporen uit de ijzertijd en Romeinse periode te Bocholt-Oudeweg, Zaandam (BIAXiaal 1167).
Meer, W. van der, 2019: Archeobotanisch onderzoek van beer- en waterputten op de vindplaats Utrecht-Zeedijk/Zijdebalenstraat fase 3/4, Zaandam (BIAXiaal 1171).
Meer, W. van der, 2019: Onderzoek van macroresten en pollen in een beerput te Mechelen-Scheerstraat/Frederik de Merodestraat, Zaandam (BIAXiaal 1173).
Meer, W. van der, 2019: Onderzoek van macroresten en pollen uit volmiddeleeuwse waterputten op de site Keerbergen-Bakestraat, Zaandam (BIAXiaal 1179).
Meer, W. van der, 2019: Botanisch onderzoek van afzettingen in geulen en greppels rond paalkransen te Heiloo-Nieuw Varne, Zaandam (BIAXiaal 1193).
Meer, W. van der, 2019: Pollenonderzoek van een waterput uit de late bronstijd te Pulderbos-Groenstraat, Zaandam (BIAXiaal 1203).
Meer, W. van der, 2019: Analyse van macroresten, mossen en pollen uit twee (post)middeleeuwse sporen te Hasselt-Guffenslaan, Zaandam (BIAXiaal 1206).
Meer, W. van der & S. Lange 2019: Geen titel, Zaandam (BIAXiaal 1215).
Meer, W. van der, 2019: Graan uit de onderwereld, Zaandam (BIAXiaal 1216).
Meer, W. van der, 2020: Archeobotanisch onderzoek van pollen en macroresten uit een waterput uit de volle middeleeuwen te Ravels-Kleine Wereld, Zaandam (BIAXiaal 1223).
Meer, W. van der, 2019: Pollenonderzoek van een meerfasige waterput uit de metaaltijden te Puurs-Lichterstraat, Zaandam (BIAXiaal 1224).
Meer, W. van der, S. Lange & L. Kubiak-Martens 2020: H9 Archeobotanisch en anthracologisch onderzoek, Zaandam (BIAXiaal 1225).
Meer, W. van der, 2020: Onderzoek van macroresten en pollen uit een beerput te Antwerpen-St.Paulusstraat, Zaandam (BIAXiaal 1227).
Meer, W. van der, 2020: Onderzoek van plantenresten van nederzettingen uit de bronstijd en Romeinse ijzertijd op de vindplaats Heiloo-Zuiderloo, campagne 2016-2017, Zaandam (BIAXiaal 1228).
Meer, W. van der & K. Hänninen 2020: Onderzoek van houtskool en botanische macroresten van een stookvloer op de vindplaats Hulst-Lange Nieuwstraat 12, Zaandam (BIAXiaal 1245).
Meer, W. van der, 2020: Archeobotanisch onderzoek van pollen en macroresten uit een waterput uit Romeinse periode te Vrasene-Smisstraat, Zaandam (BIAXiaal 1247).
Meer, W. van der, 2020: Archeobotanisch onderzoek van pollen en macroresten uit een waterput uit late ijzertijd-vroeg Romeinse periode te Sinaai-Wijnveld, Zaandam (BIAXiaal 1248).
Meer, W. van der, 2020: Archeobotanisch onderzoek van pollen en macroresten uit een middeleeuwse waterput te Melsele-Pauwstraat, Zaandam (BIAXiaal 1249).
Meer, W. van der & K. Hänninen 2020: Ronse-Grote Markt, onderzoek van pollen, macroresten en houtskool uit afvallagen uit de late middeleeuwen, Zaandam (BIAXiaal 1253).
Meer, W. van der, 2020: Macroresten en pollen in de laat-middeleeuwse slotgracht van het kasteel te Gistel, Zaandam (BIAXiaal 1255).
Meer, W. van der, 2020: Verkoolde eikels in een paalkuil van een structuur uit de vroege/midden ijzertijd te Puurs-Essendries, Zaandam (BIAXiaal 1272).
Meer, W. van der & K. Hänninen 2020: Archeobotanisch onderzoek van stalen uit diverse sporen te Ruiselede-Poekestraat (ijzertijd-volle middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 1273).
Meer, W. van der, 2020: Onderzoek van pollen uit een vroegmiddeleeuwse waterput te Mol-Schansstraat, Zaandam (BIAXiaal 1279).
Meer, W. van der, 2020: Archeobotanisch onderzoek van waterputten uit de vroege tot volle middeleeuwen te Meldert-Pastorijstraat, Zaandam (BIAXiaal 1285).
Meer, W. van der, 2020: Archeobotanisch onderzoek van pollen en macroresten uit Romeinse sporen van de site Kaprijke-Voorstraat, Zaandam (BIAXiaal 1287).
Meer, W. van der & K. Hänninen 2020: Archeobotanisch onderzoek van greppels en kuilen uit de volle tot late middeleeuwen op de site Veurne-Lindendreef, Zaandam (BIAXiaal 1288).
Meer, W. van der, 2020: Palynologisch onderzoek van een waterput uit de vroege middeleeuwen te Sint-Niklaas - Heimolenstraat, Zaandam (BIAXiaal 1298).
Meer, W. van der, 2020: Pollenonderzoek van een waterput uit de laat-Romeinse periode te Bocholt-Oudeweg, Zaandam (BIAXiaal 1303).
Meer, W. van der, 2020: Onderzoek van botanische macroresten in sporen uit de 12e tot 16e eeuw te Koksijde-Zeelaan, Zaandam (BIAXiaal 1316).
Meer, W. van der, 2020: Onderzoek van pollen en macroresten uit een laat-middeleeuwse waterput op het Charles Wellensplein te Lummen, Zaandam (BIAXiaal 1321).
Meer, W. van der, 2020: Onderzoek van pollen uit een laatmiddeleeuwse waterput te Hombeek-Bankstraat, Zaandam (BIAXiaal 1325).
Meer, W. van der, 2020: Palynologisch onderzoek van waterputten uit de metaaltijden en volle middeleeuwen te Sint-Katelijne-Waver - Ijzerenveld, Zaandam (BIAXiaal 1327).
Meer, W. van der, 2020: Syntheseproject: door de bomen het bos zien, Zaandam (BIAXiaal 1328).
Lammertsma, E & W. van der Meer 2020: Palynologisch onderzoek aan twee kuilen (vroege-volle middeleeuwen) bij de Frank Baurstraat, Waasmunster, Zaandam (BIAXiaal 1329).
Meer, W. van der, 2020: Onderzoek van pollen uit een stortkoker en een beerbak uit de 15e eeuw op een site aan de Zakstraat te Mechelen, Zaandam (BIAXiaal 1332).
Lammertsma, E & W. van der Meer 2020: Palynologisch onderzoek aan een laat-middeleeuwse waterput en een gracht uit de nieuwe tijd bij het Leopoldplein in Lier, Zaandam (BIAXiaal 1337).
Meer, W. van der, 2020: Palynologisch onderzoek van de vulling van twee kuilen uit de 12e eeuw te Aarschot-J. Tielemansstraat, Zaandam (BIAXiaal 1348).
Meer, W. van der, 2020: Archeobotanisch onderzoek van twee waterputten van de midden-Romeinse nederzetting te Baasrode-‘t Kier, Zaandam (BIAXiaal 1353).
Meer, W. van der, 2020: Onderzoek naar pollen in de vulling van een waterput uit de ijzertijd in Onze-Lieve-Vrouw-Waver-Uilelei, Zaandam (BIAXiaal 1354).
Meer, W. van der, 2020: Onderzoek naar pollen uit middeleeuwse waterputten van de site Oud Turnhout-Opstal, Zaandam (BIAXiaal 1355).
Meer, W. van der, 2020: Onderzoek van botanische macroresten en houtskool van de site Gentbrugge-Kerkstraat, Zaandam (BIAXiaal 1356).