Terug naar overzicht


Drs. Wouter van der Meer

Wouter van der Meer studeerde in 2005 af aan de Universiteit van Amsterdam als mediterraan archeoloog. Tijdens zijn studietijd bracht interesse voor landbouw, handel en voeding hem in contact met het macrobotanische aspect van de archeobotanie.

Na zijn studie heeft hij zijn analytische vaardigheden en kennis van de archeobotanie verder kunnen ontwikkelen gedurende een stage bij BIAX-Consult. Ook neemt hij vanaf 2006 als archeobotanist deel aan opgravingen van het oude Geronthrai in Griekenland door de Universiteit van Amsterdam.

Vanaf 2006 is Wouter een partner in BIAX-Consult.

Publicaties Wouter van der Meer:

1. Meer, W. van der, 2006: Weiland in het Westland: Archeobotanisch onderzoek van een vroeg-middeleeuwse vindplaats aan de Hoek Zuidweg in Naaldwijk, BIAXiaal 290, Zaandam.
2. Meer, W. van der, &K. Hänninen, K. 2007: Van gracht tot Wadi: Onderzoek aan zaden en hout uit een laat-middeleeuwse gracht nabij kasteel Lichtenvoorde, BIAXiaal 297, Zaandam.
3. Meer, W. van der, & N. Ouden, den, 2007: Rogge in ’t veen: Onderzoek aan zaden, pollen en hout van een middeleeuwse vindplaats nabij Bergambacht, BIAXiaal 299, Zaandam.
4. Meer, W. van der, 2007: Kuilen en Greppels van de vindplaats Tiel-Medel. het archeobotanisch macroresten onderzoek, BIAXiaal 317, Zaandam.
5. Meer, W. van der, 2007: Een boerderij bij Vleuten: archeobotanisch onderzoek aan sporen uit Middeleeuwse en Postmiddeleeuwse tijd van de vindplaats LR52, BIAXiaal 322, Zaandam.
6. Meer, W. van der, 2007: Een Mooker spiekertje: archeobotanisch macrorestenonderzoek aan een paalkuil van de IJzertijd vindplaats Molenhoek Middelweg (gem. Mook-Middelaar), BIAXiaal 323, Zaandam.
7. Meer, W. van der, 2007: Rotterdam-Kandelaarweg en Westvoorne-Tinte-Konneweg. Twee inheems-Romeinse vindplaatsen in de regio Rotterdam archeobotanisch onderzocht, BIAXiaal 337, Zaandam.
8. Meer, W. van der, 2007: Ede-Pascalstraat: archeobotanisch onderzoek aan macroresten uit een waterput uit de Late-IJzertijd/Romeinse tijd, BIAXiaal 348, Zaandam.
9. Meer, W. van der, & M. van der Linden 2008: Someren-Ter Hofstadlaan, archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan sporen uit Romeinse tijd en Middeleeuwen, BIAXiaal 350, Zaandam.
10. Meer, W. van der, 2008: Breda-Brederostraat: archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan een plag uit een 13e-eeuwse wegdijk., BIAXiaal 355, Zaandam.
11. Meer, W. van der, 2008: Hulst-Onder de Toren - archeobotanisch onderzoek aan macroresten uit de Late-Middeleeuwen, BIAXiaal 358, Zaandam.
12. Meer, W. van der, 2008: Peper en Piment, archeobotanisch onderzoek aan macroresten en pollen uit Rotterdam-Wijnhaeve, 17e tot 20e eeuw, BIAXiaal 364, Zaandam.
13. Meer, W. van der, 2008: Boerenhap of rijke dis: archeobotanisch onderzoek aan macroresten en pollen van de vindplaats Hof van Goor, Tessenderlo (Be), BIAXiaal 369, Zaandam.
14. Meer, W. van der, 2008: …Ende rute sal tu eten … Archeobotanisch onderzoek naar een beermonster terrein van De Koninklijke Sphinx in Maastricht (1500-1700), BIAXiaal 379, Zaandam.
15. Meer, W. van der, 2008: Hongersnood en hartklachten? - Archeobotanisch onderzoek aan materiaal van de vindplaats Helden-Schrames (Bronstijd-Middeleeuwen), BIAXiaal 382, Zaandam.
16. Meer, W. van der, 2009: Harvesting underwater meadows, use of eelgrass (Zostera spp.) as indicated by the Dutch archaeological record, Journal of Archaeology in the Low Countries 1, 97-105.
17. Meer, W. van der, 2009: Heide-exploitatie en broekbosontginning? Archeobotanisch onderzoek van de vindplaats Steenderen-Steenderdiek (VIJ&MME), BIAXiaal 395, Zaandam.
18. Meer, W. van der, 2009: Roggeakkers en hooiland: verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Eersel-Kerkebogten, BIAXiaal 411, Zaandam.
19. Meer, W. van der, 2009: Zo hard als ijzer, archeobotanisch onderzoek aan twee vroeg-middeleeuwse waterputten en een ijzertijd-loopvlak van de vindplaats Nijlen-Mussenpad, BIAXiaal 412, Zaandam.
20. Meer, W. van der, 2009: De Hulster selkes, afval van selnering in middeleeuws Hulst(-Bierkaaistraat), verslag van archeobotanisch onderzoek, BIAXiaal 414, Zaandam.
21. Meer, W. van der, 2009: Voedsel en voeder - verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Budel-Meemortel (LBT-NT), BIAXiaal 420, Zaandam.
22. Meer, W. van der, 2009: Reusel-Kruistraat - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Reusel-Kruisstraat (MBT-MROM), BIAXiaal 424, Zaandam.
23. Meer, W. van der, 2009: De "Circulaire Structuur" van Assebroek (B), archeobotanisch onderzoek., BIAXiaal 436, Zaandam.
24. Meer, W. van der, L.I. Kooistra & M. van Waijjen 2009: Oude waterputten in Wijnegem (B) - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Wijnegem-Blikstraat, BIAXiaal 444, Zaandam.
25. Meer, W. van der & M. van Waijjen 2009: Boom ontbost - Verslag van onderzoek aan palynologisch materiaal van de vindplaats Boom-Krekelenberg (B), BIAXiaal 445, Zaandam.
26. Meer, W. van der, 2010: Beer van Beersel - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal uit een stortkoker van het kasteel van Beersel (ca.1440-1600), BIAXiaal 452, Zaandam.
27. Meer, W. van der, 2010: De putten van Putten - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Putten-Eindhoven (IJT-NT)., BIAXiaal 456, Zaandam.
28. Meer, W. van der, 2010: Akker- en tuinbouw langs de Dommel - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Eindhoven-Oude Torenstraat (HME)., BIAXiaal 458, Zaandam.
29. Meer, W. van der, & H. van Haaster 2010: À la Merovingienne? Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van Someren-Waterdael III (IJzertijd-Middeleeuwen), BIAXiaal 461, Zaandam.
30. Meer, W. van der, H. van Haaster & K. Hänninen 2010: Eindhoven-Meerhoven - Resultaten van het archeobotanisch onderzoek (pollen, macroresten, hout en houtskool)., BIAXiaal 469, Zaandam.