Terug naar overzicht

Giant Junipers

Houtonderzoek aan een Middenneolithische opgraving te Wateringen

Rapportnummer 008 | Publicatiedatum 01 januari 1995
Auteur Hänninen K. & C. Vermeeren

Download rapport  Download rapport


In Wateringen werd in 1994 een Middenneolithische vindplaats van de Hazendonk-groep opgegravendoor Daan Raemaekers (IPL). De vindplaats ligt op een oude strandwal. Deze maakte vroeger deel uitvan een dynamisch gebied. In het achterland lagen vochtige strandvlakten, terwijl op de strandwal zelfdrogere standplaatsen waren (mond. meded. van der Valk). Dit landschap bood diverse mogelijkhedenvoor menselijke bewoning. Bij de opgraving werd een groot aantal paalgaten en kuilen gevonden. In het veld werd een deel vande paalgaten als de resten van een constructie geïnterpreteerd. Dit werd later bevestigd door hethoutonderzoek. In de grondsporen werden onverkoolde houtresten aangetroffen, waarvan een deelbewerkt was. Ook is in een aantal kuilen houtskool aangetroffen. Dit geldt met name voor een spoor invak 82L, waarin zich een brede band van puur houtskool bevond.1 Tijdens de opgraving is het hout zovolledig mogelijk verzameld. Het meeste houtskool komt uit monsters genomen voor zadenonderzoek,slechts één spoor (vak 82L) is speciaal voor houtskoolonderzoek bemonsterd. Het hout is onderzocht met als doel het geven van een beschrijving van het landschap in deomgeving van de vindplaats en het verkrijgen van informatie over het houtgebruik van de bewoners:welke soorten werden gebruikt en voor welke doeleinden, hoe werden ze bewerkt en was het nodighout van elders aan te voeren?

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >