Terug naar overzicht

Een Romeinse boerderij bij Spijkenisse vanuit botanisch perspectief

Rapportnummer 015 | Publicatiedatum 01 januari 1995
Auteur Brinkkemper O.

Download rapport  Download rapport


In 1995 werden bij het aanleggen van een cunet voor een fietspad langs de Groene Kruisweg bijSpijkenisse archeologische resten blootgelegd. Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek vanGemeentewerken Rotterdam (BOOR) werd ingelicht en een noodonderzoek onder leiding van Drs. J.Moree werd uitgevoerd. In het vanwege het cunet gemaakte vlak, dat eigenlijk al te diep lag voor eenregulier opgravingsvlak, werden de resten van een boerderij aangetroffen met daarnaast enkelegreppels, een waterput en een grote kuil. Op grond van de talrijke archeologica kon de boerderij in deRomeinse Tijd gedateerd worden. Op het terrein werden een opmerkelijk hoog aandeel van import-aardewerk (terra sigillata) gevonden, vele dakpan-fragmenten en waarschijnlijk ook resten vanpleisterwerk. Deze vondsten doen vermoeden dat we hier met een bijzondere boerderij van doenhebben. Door de aanwezigheid van zowel Romeinse als Middeleeuwse scherven in de vulling, kon dewaterput niet archeologisch gedateerd worden. In de grote kuil konden in het veld al met het blote oog vele verkoolde graankorrels wordenwaargenomen. Er werden dan ook grondmonsters verzameld voor botanisch onderzoek, niet alleen vandeze kuil maar ook van de andere aangetroffen sporen. Daarnaast werd het hout bemonsterd voornader onderzoek. Dit rapport behandelt de resultaten van het eerste botanische onderzoek aan dezevindplaats.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >