Terug naar overzicht

Afgedankte luxe

Houten voorwerpen uit beerputten van Tiel-Koornmarkt Intern rapport ROB

Rapportnummer 018 | Publicatiedatum 01 januari 1995
Auteur Brinkkemper O. K. Hänninen P. van Rijn & C. Vermeeren

Download rapport  Download rapport


In 1995 werden op de Koornmarkt in Tiel opgravingen verricht door de ROB. Derijksdriehoekscoördinaten van deze vindplaats zijn 158.36/433.10. De opgravingsleiding berustte bijDrs. H. Sarfatij. Hierbij werd o.a. een 18e eeuwse beerput gevonden. In de vulling hiervan, maar ookin andere contexten, werden vele houten voorwerpen aangetroffen. Deze geven informatie over detechnologie, de houtkeuze en eventuele importen. Bovendien zijn enkele onbewerkte stukkenverzameld, wat informatie kan geven over de begroeiing van het erf. Vóór de conservering is het houtbeschreven en gedetermineerd met behulp van een doorvallend licht microscoop met vergrotingen van50-500x. Met name beerput 1-2-9 was uitzonderlijk rijk aan archeologica. Deze put behoorde toe aan hethuishouden van een lid van de adellijke familie Van Lidth de Jeude, die als belasting-ambtenaarwerkzaam was (Oudhof, Bartels & Jansen, 1995). Ook archeobotanisch is hier een overweldigenderijkdom te verwachten, er zijn meer perzikpitten in de beerput gevonden dan in het gehele Nederlandsearcheobotanische databestand vertegenwoordigd zijn en daarnaast bijvoorbeeld ook amandel (Drs.Michiel Bartels, pers. comm.). Bij het houtonderzoek was één van de belangrijkste vragen of deenorme rijkdom ook in het houtassortiment waarneembaar is. In dit rapport worden de resultaten beschreven van het houtonderzoek aan de houten voorwerpen,die vervolgens geconserveerd worden door O. Goubitz. Snoeihout en andere onbewerkte stukken zijnhierbij nauwelijks vertegenwoordigd, zodat geen goed beeld verkregen kan worden over de bomen enstruiken in de tuin van dit huis.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >