Terug naar overzicht

Palaeo-ecologisch onderzoek aan cultuurdekken in het gebied van de voormalige nederzetting Wolfheze

Rapportnummer 021 | Publicatiedatum 01 januari 1995
Auteur Smeerdijk D.G. van

Download rapport  Download rapport


In de gemeente Renkum (Gelderland) ligt het voormalige dorp Wolfheze. Deze oude nederzettingWolfheze, omstreeks 1000 AD gesticht, bestond uit een kerk, boerderijen en akkercomplexen. Hetgeheel zou omstreeks 1585 verwoest zijn en daarna verlaten. In het gebied waar Wolfheze geachtwordt gesitueerd te zijn, komen allerlei sporen in het land voor die wijzen op menselijkeaktiviteiten. Enkele voorbeelden zijn: aarden wallen, omwalde perceeltjes in de heide enkarrensporen (figuur 1). Tevens komen er vele kleine waterlopen voor die alle deel uitmaken vanhet complex Heelsumse beek-Wolfhezer beek. De meeste van deze sprengen hebben gediend alsmolenbeken voor de aanvoer van water voor de papiermolens in dit gebied. Het zal duidelijk zijndat het ge-bied waarin de voormalige nederzetting Wolfheze lag tot de verbeelding spreekt van velemensen. De gemeente Renkum heeft daarom besloten om over dit deel van haar grondgebied eenonderzoek te laten verrichten naar de geschiedenis van deze streek om een leemte in haar kennis opte vullen. Naast een historisch-geografisch studie over het "landgoed Wolfheze" uitgevoerd door J.P.H.T.Michiels was er interesse voor de cultuurlagen met betrekking tot hun gebruik en de verbouwdegewassen. In dit verkennende palaeo-ecologisch onderzoek is daar aandacht aan besteed. Eendrietal bodemprofielen van cultuurdekken uit het landgoed zijn bemonsterd voor palaeo-ecologischonderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden in dit rapport gepresenteerd.Figuur 1 is een vereenvoudigde weergave van de bodemkaart naar Vrielink en van den Hurk (1975). Eenbeperkt aantal van door hen gebruikte eenheden is gebruikt:zEZ..: zwarte enkeerdgronden in sterk lemig, matig fijn zand. Het humeuze dek is ongeveer 50 tot 70 cm dik,en wordt verondersteld te zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting met materiaal uit de potstal.cY.. : loopodzolgronden in zwak lemig, zeer fijn zand. Het humeuze dek is ongeveer 30 tot 50 cm dik, enwordt verondersteld te zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting met materiaal uit de potstal.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >