Terug naar overzicht

Macroresten- en pollenonderzoek aan diverse vol- en laatmiddeleeuwse sporen te Diksmuide-De Pluimen

Rapportnummer 1291 | Publicatiedatum 31 augustus 2020
Auteur Verbruggen, F.

Download rapport  Download rapport


Tussen augustus 2017 en maart 2018 hebben archeologen van Ruben Willaert NV
in opdracht van de stad Diksmuide een archeologische opgraving uitgevoerd in
het plangebied De Pluimen te Diksmuide (Prov. West-Vlaanderen), alwaar het
sportcomplex heraangelegd wordt.
Bij de opgraving zijn onder andere diverse middeleeuwse kuilen, greppels,
grachten, paalsporen en een waterput aangetroffen. In het zuidoostelijk deel van
het onderzoeksgebied (zone 3) is een middeleeuwse site met walgracht (SMW)
aangetroffen, welke op basis van verschillende uitgravingen en
dempingen van de grachten en greppels meerdere fases heeft gekend.
Vermoedelijk bestond de site uit twee wooneilanden, omgeven door grachten.
Uit de grachten van de site met walgracht, de waterput en twee kuilen zijn
stalen genomen voor daterend onderzoek en voor natuurwetenschappelijk
onderzoek van plantaardige resten, te weten pollen (stuifmeel) en macroresten
(zaden).
Het doel van het natuurwetenschappelijk onderzoek is meerledig. Allereerst dient de gefaseerde site met walgracht zo goed mogelijk gedateerd te worden. Daarnaast dient de site zo goed mogelijk in haar landschappelijke omgeving geplaatst te worden door de tijd, met speciale aandacht voor de rol van de mens daarin. Ten slotte dient de waterput gedateerd te worden, aangezien hierin geen vondsten zijn gedaan die een datering zouden kunnen opleveren, en dient het landschap eromheen gereconstrueerd te worden.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >