Terug naar overzicht

Food for thought

Botanisch onderzoek aan het St. Agnietenklooster, een opgraving aan de Zuilingstraat te Den Haag

Rapportnummer 006 | Publicatiedatum 01 januari 1994
Auteur Vermeeren C.

Download rapport  Download rapport


In 1993 werd, vanwege bouwplannen, een proefsleuf getrokken op een terrein bij de Zuilingstraat inDen Haag (coördinaten 80,817/454,918). De tegen de verwachting in nog vrij ongestoordegrondsporen deed de archeologen besluiten de sleuven uit te breiden tot een opgraving. Deopgravingsleiding berustte bij Eric Jacobs. Het terrein was een onderdeel van de tuin van het voormalige St. Agnieten klooster dat van 1447 tot1572 als zodanig in gebruik was. Aan het begin van de Tachtigjarige oorlog werden dehoofdgebouwen bij het Burgerweeshuis getrokken, de overige gebouwen werden omgezet in eenLatijnse school. Er zijn uit de verschillende perioden (kloosterperiode, afbraakfase, burgelijkebewoning) zeer veel sporen bemonsterd voor botanisch onderzoek. De vraagstelling hierbij wasinformatie te achterhalen over de planten die in de kloostertuin groeiden en over het voedingspatroonvan de bewoners in de verschillende perioden.

Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin de downloadlink.

Sluit venster

Download rapport

Vul om dit rapport te downloaden onderstaande gegevens in. U ontvangt direct een link per e-mail om het rapport te downloaden:


Op dit rapport rust nog een embargo, neemt u even contact met ons op?

Contact >