Houtskool (anthracologie)

Houtskool (anthracologie), onderzoek aan macroscopisch houtskool, soortbepaling, om informatie te verkrijgen over vegetatie en het houtgebruik voor brandstof en teerproductie.