Chironomiden

Chironomiden zijn dansmuggen, welke voorkomen in tal van (zoet)watermilieus. Aan de hand van de kopkapsels van dansmuglarven kunnen deze (deels aquatische) insecten gedetermineerd worden op geslacht- of type-niveau. Omdat dansmugsoorten voorkomen onder specifieke milieuomstandigheden, kan een chironomidenanalyse meer informatie verschaffen over bijvoorbeeld temperatuur, waterkwaliteit en de aanwezigheid van macrofieten in waterhoudende sporen.