Terug naar overzicht


Drs. Liesbeth van Beurden

Liesbeth van Beurden is in 1997 afgestudeerd in de biologie aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie palynologie en archeobotanie.

Tussen 1997 en 1999 werkte ze als archeobotanicus mee aan een aantal archeologische opgravingen van de Universiteit van Leiden en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. Tussen 1999 tot 2001 participeerde ze als archeobotanicus en palynoloog aan de Universiteit van Leiden in het NWO-project Nederzetting en Landschap in het Maas-Demer-Schelde Gebied. Vanaf 2003 neemt ze deel in het NWO-project “Living in a Dynamic (cultural) landscape. The Bronze Age in the Dutch river Area” aan de Universiteit van Leiden.

Sinds 2001 is ze partner in BIAX Consult.

Publicaties Liesbeth van Beurden:

1. Beurden, L.M. van, J. Buurman & R. de Man 1998: Archeobotanisch onderzoek, in H.M. van der Velde et al., Archeologisch onderzoek in de Maasbroeksche Blokken te Boxmeer, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 64, Amersfoort, 34-38.
2. Beurden, L.M. van, 2000: Archeobotanie: het onderzoek van macroresten, in H.A. Hiddink, Groesbeek-Klein Amerika: prospectie en Aanvullend Archeologisch Onderzoek van bewoning uit de prehistorie en Romeinse tijd en een mogelijk pre-Flavisch openluchtheiligdom, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 74, Amersfoort, 63-68.
3. Beurden, L.M. van, 2000: Archeobotanie: de macroresten, in H.A. Hiddink, Archeologisch onderzoek in de Maasbroeksche Blokken te Boxmeer. De opgravingscampagne van 1998. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 76, Amersfoort, 51-65.
4. Haaster, H. van & C. Vermeeren met medewerking van L. van Beurden, L. Kubiak-Martens & M. van Waijjen 2000: Onderzoek aan macroresten, pollen en artropoden aan monsters van de Romeinse weg in Vleuten-De Meern, BIAXiaal 93, Amsterdam.
5. Bakels, C.C. & L.M. van Beurden 2001: Archeobotanie, in: L.P. Louwe Kooijmans (red.), Archeologie in de Betuweroute: Hardinxveld-Giessendam Polderweg: Een mesolithisch jachtkamp in het rivierengebied (5500-5000 v. Chr.), Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg, 83), 325-378.
6. Bakels, C.C., L.M. van Beurden & T.J.J. Vernimmen 2001: Archeobotanie, in: L.P. Louwe Kooijmans (red.), Archeologie in de Betuweroute: Hardinxveld-Giessendam De Bruin: Een kampplaats uit het Laat-Mesolithicum en het begin van de Swifterband-cultuur (5500–4450 v. Chr.), Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg, 88), 369-433.
7. Beurden, L.M. van, 2001: Botanisch onderzoek, in T. Koorevaar (red.), Gelaagd verleden, Archeologisch onderzoek in de woonheuvel onder de boerderij Gijbelandsedijk 119/120 Brandwijk, gemeente Graafstroom (AWN Lek en Merwedestreek), 54-58.
8. Beurden, L. van, 2001: Zaden en vruchten uit een Merovingische waterput in de Ooijerhoek bij Zutphen, BIAXiaal 114, Zaandam.
9. Beurden, L. van, 2001: Pollen- en zadenanalyse van een waterput uit de 13e/14e eeuw te Amersfoort, sportpark Nimmerdor, BIAXiaal 119, Zaandam.
10. Beurden, L. van, 2001: Botanisch onderzoek aan vroegmiddeleeuwse waterputten en kuilen van vindplaats 1 op de Zelhemse Enk, BIAXiaal 122, Zaandam.
11. Beurden, L. van, & J. van Dijk 2001: Een zadenonderzoek en een zoölogische waardering van het archeologisch monument 39A-022 te Houten, BIAXiaal 130, Zaandam.
12. Beurden, L.M. van, 2002: Vegetatieontwikkeling en landgebruik vanaf het Laat-Mesolithicum tot in de Middeleeuwen in de omgeving van ’s-Hertogenbosch, in: H. Fokkens en R. Jansen (red.), 2000 jaar bewoningsdynamiek: Brons- en ijzertijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied, Leiden, 267-281.
13. Beurden, L.M. van, 2002: Botanisch onderzoek in het Maas-Demer-Schelde gebied: de Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode, in: H. Fokkens en R. Jansen (red.), 2000 jaar bewoningsdynamiek: Brons- en ijzertijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied, Leiden, 283-310.
14. Beurden, L. van, 2002: Dordrecht Admiraalsplein, BIAXiaal 144, Zaandam.
15. Beurden, L. van, & D. G. van Smeerdijk 2002: Dordrecht Spuiweg/Spuiboulevard, BIAXiaal 152, Zaandam.
16. Beurden, L. van, K. Hänninen & J.T. Zeiler 2003: Archeobotanisch en -zoölogisch onderzoek aan een 10e-13e eeuwse boerenhoeve te Swalmen-Nieuwenhof (L.), BIAXiaal 160, Zaandam.
17. Beurden, L. van, D.G. van Smeerdijk, P. Cleveringa & H.J.T Weerts 2003: Dordrecht Spuiweg/Spuiboulevard, BIAXiaal 164, Zaandam.
18. Beurden, L. van, & D.G. van Smeerdijk 2002: Zelhem ‘t Soerlant III, BIAXiaal 165, Zaandam (ADC-rapport 135).
19. Beurden, L. van, J. van Dijk & E. Esser 2002: IJzertijdbewoning in de Breukelerwaard, BIAXiaal 166, Zaandam (ADC-rapport 167).
20. Beurden, L. van, 2003: Heumen-Noord: Enkele silo’s, waterkuilen en een spieker uit de Midden Bronstijd en Vroege en Midden IJzertijd botanisch onderzocht, BIAXiaal 167, Zaandam.
21. Kooistra, L.I., L. van Beurden & K. Esser 2003: De Romeinse villa van Kerkrade Holzkuil onderzocht op organische resten, BIAXiaal 176, Zaandam.
22. Beurden, L. van, L. Kubiak & M. van Waijjen 2003: Vlasroten op een twaalfde eeuwse nederzetting te Utrecht Leidsche Rijn. Een botanisch onderzoek, BIAXiaal 181, Zaandam.
23. Beurden, L. van, 2004: Macroresten uit drie greppels en een kuil van de inheems-Romeinse vindplaats Medel (vindplaats 6) bij Tiel, BIAXiaal 192, Zaandam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 26).
24. Beurden, L. van, & M.C.A. van Waijjen, 2004: Archeobotanische waardering in het kader van monitoringonderzoek in de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder (Gemeente Uitgeest). Nulbepaling en Methodiek, BIAXiaal 195, Zaandam.
25. Beurden, L. van, & M.C.A. van Waijjen 2004: Archeobotanische waardering en methode beschrijving in het kader van monitoringonderzoek uitgevoerd op zes terreinen in het voormalig Oer-IJ-estuarium in de gemeenten Castricum en Uitgeest, BIAXiaal 199, Zaandam.
26. Beurden, L. van, m.m.v. D.G. van Smeerdijk 2004: A2 Culemborg, BIAXiaal 200, Zaandam.
27. Beurden, L. van, m.m.v. D.G. van Smeerdijk 2005: Botanische inventarisatie en dateringsonderzoek van veen van de vindplaats Kruiningen-Nishoek, BIAXiaal 247, Zaandam.
28. Beurden, L. van, & M. van Waijjen 2005: Pollen- en macrorestenonderzoek van een laat-neolithische vindplaats bij Park Klinkenberg te Warmond (Z.H.), BIAXiaal 253, Zaandam.
29. Beurden, L. van, 2006: Archeobotanisch onderzoek aan middeleeuwse kuilen van de vindplaats ‘De Groene Linde’, te Rossum (Gld.), BIAXiaal 261, Zaandam.
30. Beurden, L. van, P. van Rijn & M. van Waijjen 2006: Hout-, pollen - en zadenonderzoek aan de grachtenzone van het Romeinse castellum te Woerden, BIAXiaal 269, Zaandam.
31. Beurden, L. van, 2006: Botanisch onderzoek aan paalkuilen van twee huizen uit de IJzertijd te Alphen-Chaam-De Ligt II, BIAXiaal 273, Zaandam.
32. Beurden, L. van, 2006: Pollen- en zadenonderzoek aan 11e-eeuwse waterputten van de vindplaats Merselo (gemeente Venray)., BIAXiaal 274, Zaandam.
33. Beurden, L. van, 2006: Botanisch onderzoek aan de inhoud van een koperen ketel aangetroffen in een scheepswrak uit de 17e eeuw, BIAXiaal 275, Zaandam.
34. Brinkkemper, O, L.I. Kooistra, H. van Haaster, L. van Beurden & F. Bunnik 2006: Archeobotanie, NOaA hoofdstuk 17, versie 1.0, www.noaa.nl, Amersfoort.
35. Beurden, L. van, 2007: Botanisch onderzoek van een (post)middeleeuws gasthuis op de vindplaats Breda-De Beyerd, BIAXiaal 307, Zaandam.
36. Beurden, L. van, C. Vermeeren & J.T. Zeiler, m.m.v. D.C. Brinkhuizen en L. Smits 2007: Graan, hout, vee en vis. Botanisch, zoölogisch en fysisch antropologisch onderzoek aan sporen uit de IJzertijd, Romeinse periode en de Middeleeuwen van de vindplaats Ockenburgh (gemeente Den Haag). Ook Archeobone rapport nr. 59, BIAXiaal 325, Zaandam.
37. Beurden, L. van, 2007: Vegetatie en ontwikkelingen in het rivierengebied in de Bronstijd, BIAXiaal 331, Zaandam.
38. Beurden, L. van, 2008: Macroresten, in: H. Koot, L. Bruning & R.A. Houkes, Ypenburg-Locatie 4, een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het west-nederlandse kustgebied, 315-324.
39. Beurden, L. van, 2008: Pollen, in: H. Koot, L. Bruning & R.A. Houkes, Ypenburg-Locatie 4, een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het west-nederlandse kustgebied, 337-344.
40. Beurden, L. van. & L. Kubiak-Martens 2008: Maastricht Aachen Airport. Botanische macroresten en resten van teer uit IJzertijdsporen, BIAXiaal 384, Zaandam.
41. Beurden, L. van, 2009: Huissen Het-Riet: Macrorestenonderzoek aan een kuil en een greppel uit een Midden-Romeinse nederzetting, BIAXiaal 390, Zaandam.
42. Linden, M. van der, & L. van Beurden 2009: Weert - Kampershoek, archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan sporen uit de Bronstijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen, BIAXiaal 391, Zaandam.
43. Beurden, L., van, 2009: Zaden- en pollenonderzoek aan sporen uit de Midden- en Late IJzertijd van de vindplaats Bornsche Maten-Grutterskamp (Ov.), BIAXiaal 406, Zaandam (RAAP-rapport 1937).
44. Beurden, L. van, 2009: Onderzoek aan botanische resten uit de IJzertijd, Laat-Romeinse tijd en Middeleeuwen van de vindplaats Holtum-Noord., BIAXiaal 413, Zaandam.
45. Beurden, L. van, 2009: Macroresten, pollen en houtskool uit sporen uit de 7e tot 12e eeuw van de vindplaats Doetinchem-Lookwartier, BIAXiaal 425, Zaandam.
46. Beurden, L. van, 2009: Pollen- en macrorestenonderzoek aan bewoningssporen uit de Romeinse Ijzertijd en (vroege) Middeleeuwen van de vindplaats Schagen-Lagedijk, BIAXiaal 431, Zaandam.
47. Beurden, L. van, 2009: Pollen- en macrorestenonderzoek aan twee vroeg-middeleeuwse waterputten van de vindplaats Vleuten-Appellaantje, BIAXiaal 442, Zaandam.
48. Beurden, L. van, 2010: Botanische macroresten en hout van een middeleeuwse nederzetting te Maasdriel-Velddriel, BIAXiaal 449, Zaandam (Zuidnederlandse Archeologische Notities 213).
49. Beurden, L. van, 2010: Zaden en pollen van een 11e-12e eeuwse nederzetting te Veghel-Peellandstraat (N.B.), BIAXiaal 451, Zaandam.
50. Beurden, L. van, 2010: Botanische macroresten van de 13-14e eeuwse nederzetting te Kapel Avezaath-Muggenborch, BIAXiaal 470, Zaandam.
51. Caroline Vermeeren, K. Hanninen & L. van Beurden 2010: Industriële, medicinale of sierplanten? Vondsten van stokroos (Alcea rosea L.), goudsbloem (Calendula officinalis L.) en weverskaarde (Dipsacus sativus [L.] Honck.) uit 15e eeuws Den Haag, in: C. Bakels, K. Fennema, W.A. Out & C. Vermeeren (eds.): Van Planten en slakken, Leiden, 237-246.
52. Beurden, L. van, & M. van Waijjen 2011: Pollenonderzoek aan bewoningslagen uit de ringwalburg van Domburg, BIAXiaal 525, Zaandam.
53. Beurden, L. van, 2011: Botanisch onderzoek aan sporen van een nederzetting uit de IJzertijd te Maasbree-Siberië, BIAXiaal 505, Zaandam.
54. Beurden, L. van, 2011: Botanisch onderzoek aan twee 15e-eeuwse beerputten van het kartuizerklooster Nova Lux te Utrecht-Marnixlaan, BIAXiaal 512, Zaandam.
55. Beurden, L. van, 2011: Breda-Digit-Parc: pollen en macroresten uit sporen uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, BIAXiaal 516, Zaandam.
56. Beurden, L. van, 2011: Macroresten- en pollenonderzoek aan Romeinse sporen van vindplaats Uden-Noord, BIAXiaal 566, Zaandam.
57. Beurden, L. van, & M. van Waijjen 2011: Pollenonderzoek aan bewoningslagen uit de ringwalburg van Domburg, BIAXiaal 525, Zaandam.
58. Beurden, L. van, 2011: Macrorestenonderzoek aan sporen van de Romeinse nederzetting aangetroffen in plangebied MDHP12 te Midden-Delfland, BIAXiaal 551, Zaandam.
59. Beurden, L. van, 2012: Macroresten- en pollenonderzoek aan sporen van een nederzetting uit de IJzertijd te Helden-Keup (L), BIAXiaal 585, Zaandam.
60. Beurden, L. van, 2012: Pollen en macroresten van de vindplaats Hapert-De Pan (Midden-Bronstijd en Late Middeleeuwen), BIAXiaal 571, Zaandam.