Terug naar overzicht


Drs. Liesbeth van Beurden

Liesbeth van Beurden is in 1997 afgestudeerd in de biologie aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie palynologie en archeobotanie.

Tussen 1997 en 1999 werkte ze als archeobotanicus mee aan een aantal archeologische opgravingen van de Universiteit van Leiden en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. Tussen 1999 tot 2001 participeerde ze als archeobotanicus en palynoloog aan de Universiteit van Leiden in het NWO-project Nederzetting en Landschap in het Maas-Demer-Schelde Gebied. Tussen 2003 en 2007 nam ze deel in het NWO-project “Living in a Dynamic (cultural) landscape. The Bronze Age in the Dutch river Area” aan de Universiteit van Leiden.

Sinds 2001 is ze partner in BIAX Consult.


Publicaties:

1. Beurden, L.M. van, J. Buurman & R. de Man 1998: Archeobotanisch onderzoek, in H.M. van der Velde et al., Archeologisch onderzoek in de Maasbroeksche Blokken te Boxmeer, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 64, Amersfoort, 34-38.
2. Beurden, L.M. van, 2000: Archeobotanie: het onderzoek van macroresten, in H.A. Hiddink, Groesbeek-Klein Amerika: prospectie en Aanvullend Archeologisch Onderzoek van bewoning uit de prehistorie en Romeinse tijd en een mogelijk pre-Flavisch openluchtheiligdom, Rapportage Archeologische Monumentenzorg 74, Amersfoort, 63-68.
3. Beurden, L.M. van, 2000: Archeobotanie: de macroresten, in H.A. Hiddink, Archeologisch onderzoek in de Maasbroeksche Blokken te Boxmeer. De opgravingscampagne van 1998. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 76, Amersfoort, 51-65.
4. Haaster, H. van & C. Vermeeren met medewerking van L. van Beurden, L. Kubiak-Martens & M. van Waijjen 2000: Onderzoek aan macroresten, pollen en artropoden aan monsters van de Romeinse weg in Vleuten-De Meern, BIAXiaal 93, Amsterdam.
5. Bakels, C.C. & L.M. van Beurden 2001: Archeobotanie, in: L.P. Louwe Kooijmans (red.), Archeologie in de Betuweroute: Hardinxveld-Giessendam Polderweg: Een mesolithisch jachtkamp in het rivierengebied (5500-5000 v. Chr.), Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg, 83), 325-378.
6. Bakels, C.C., L.M. van Beurden & T.J.J. Vernimmen 2001: Archeobotanie, in: L.P. Louwe Kooijmans (red.), Archeologie in de Betuweroute: Hardinxveld-Giessendam De Bruin: Een kampplaats uit het Laat-Mesolithicum en het begin van de Swifterband-cultuur (5500–4450 v. Chr.), Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg, 88), 369-433.
7. Beurden, L.M. van, 2001: Botanisch onderzoek, in T. Koorevaar (red.), Gelaagd verleden, Archeologisch onderzoek in de woonheuvel onder de boerderij Gijbelandsedijk 119/120 Brandwijk, gemeente Graafstroom (AWN Lek en Merwedestreek), 54-58.
8. Beurden, L. van, 2001: Zaden en vruchten uit een Merovingische waterput in de Ooijerhoek bij Zutphen, Zaandam (BIAXiaal 114).
9. Beurden, L. van, 2001: Pollen- en zadenanalyse van een waterput uit de 13e/14e eeuw te Amersfoort, sportpark Nimmerdor, Zaandam (BIAXiaal 119).
10. Beurden, L. van, 2001: Botanisch onderzoek aan vroegmiddeleeuwse waterputten en kuilen van vindplaats 1 op de Zelhemse Enk, Zaandam (BIAXiaal 122).
11. Beurden, L. van & J. van Dijk 2001: Een zadenonderzoek en een zoölogische waardering van het archeologisch monument 39A-022 te Houten, Zaandam (BIAXiaal 130).
12. Beurden, L.M. van, 2002: Vegetatieontwikkeling en landgebruik vanaf het Laat-Mesolithicum tot in de Middeleeuwen in de omgeving van ’s-Hertogenbosch, in: H. Fokkens en R. Jansen (red.), 2000 jaar bewoningsdynamiek: Brons- en ijzertijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied, Leiden, 267-281.
13. Beurden, L.M. van, 2002: Botanisch onderzoek in het Maas-Demer-Schelde gebied: de Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode, in: H. Fokkens en R. Jansen (red.), 2000 jaar bewoningsdynamiek: Brons- en ijzertijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied, Leiden, 283-310.
14. Beurden, L. van, 2002: Dordrecht Admiraalsplein: Het middeleeuwse landschap van vóór de St. Elisabethsvloed (1421 AD) pollenanalytisch onderzocht, Zaandam (BIAXiaal 144).
15. Beurden, L. van & D.G. van Smeerdijk 2002: Dordrecht Spuiweg/Spuiboulevard: Palynologisch onderzoek naar het landschap voor en na de St. Elisabethsvloed van 1421 AD., Zaandam (BIAXiaal 152).
16. Beurden, L. van, P. van Rijn & J.T. Zeiler 2003: Archeobotanisch en -zoölogisch onderzoek aan een 10e-13e eeuwse boerenhoeve te Swalmen-Nieuwenhof (L.), Zaandam (BIAXiaal 160).
17. Beurden, L. van, D.G. van Smeerdijk & et al. 2003: Dordrecht Spuiweg/Spuiboulevard: Dateringonderzoek aan afzettingen van voor en na de St. Elisabethsvloed van 1421 AD., Zaandam (BIAXiaal 164).
18. Beurden, L. van & D.G. van Smeerdijk 2002: Zelhem ’t Soerlant III: Zaden- en pollenonderzoek van een vroegmiddeleeuwse nederzetting, Zaandam (BIAXiaal 165).
19. Beurden, L. van, J. van Dijk & E. Esser 2002: IJzertijdbewoning in de Breukelerwaard: Paleo-ecologisch onderzoek, Zaandam (BIAXiaal 166).
20. Beurden, L. van, 2003: Heumen-Noord: Enkele silo’s, waterkuilen en een spieker uit de Midden Bronstijd en Vroege en Midden IJzertijd botanisch onderzocht, Zaandam (BIAXiaal 167).
21. Kooistra, L.I., L. van Beurden & K. Esser 2004: De Romeinse villa van Kerkrade Holzkuil onderzocht op organische resten, Zaandam (BIAXiaal 176).
22. Beurden, L. van, L. Kubiak-Martens & M.C.A. van Waijjen 2003: Vlasroten op een twaalfde eeuwse nederzetting te Utrecht Leidsche Rijn. Een botanisch onderzoek, Zaandam (BIAXiaal 181).
23. Beurden, L. van, 2004: Macroresten uit drie greppels en een kuil van de inheems-Romeinse vindplaats Medel (vindplaats 6) bij Tiel, Zaandam (BIAXiaal 192).
24. Rijn, P. van & L. van Beurden 2004: Hout- en houtskoolonderzoek en inventariserend zadenonderzoek van de Midden-Bronstijd vindplaats Oosterhout – Rustwat (B06), gemeente Nijmegen, Zaandam (BIAXiaal 194).
25. Beurden, L. van & M.C.A. van Waijjen 2004: Archeobotanische waardering in het kader van monitoringonderzoek in de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder (Gemeente Uitgeest). Nulbepaling en Methodiek, Zaandam (BIAXiaal 195).
26. Beurden, L. van & M.C.A. van Waijjen 2004: Archeobotanische waardering en methode beschrijving in het kader van monitoringonderzoek uitgevoerd op zes terreinen in het voormalig Oer-IJ-estuarium in de gemeenten Castricum en Uitgeest, Zaandam (BIAXiaal 199).
27. Beurden, L. van, 2004: A2 Culemborg: Zadenonderzoek aan een waterkuilvulling uit de Vroege IJzertijd., Zaandam (BIAXiaal 200).
28. Beurden, L. van & D.G. van Smeerdijk 2005: Botanische inventarisatie en dateringsonderzoek van veen van de vindplaats Kruiningen-Nishoek, Zaandam (BIAXiaal 247).
29. Beurden, L. van & M.C.A. van Waijjen 2005: Pollen- en macrorestenonderzoek van een laat-neolithische vindplaats bij Park Klinkenberg te Warmond (Z.H.), Zaandam (BIAXiaal 253).
30. Beurden, L. van, 2006: Archeobotanisch onderzoek aan middeleeuwse kuilen van de vindplaats ‘De Groene Linde’, te Rossum (Gld.), Zaandam (BIAXiaal 261).
31. Beurden, L. van, P. van Rijn & M.C.A. van Waijjen 2006: Hout-, pollen - en zadenonderzoek aan de grachtenzone van het Romeinse castellum te Woerden, Zaandam (BIAXiaal 269).
32. Beurden, L. van, 2006: Botanisch onderzoek aan paalkuilen van twee huizen uit de IJzertijd te Alphen-Chaam-De Ligt II, Zaandam (BIAXiaal 273).
33. Beurden, L. van, 2006: Pollen- en zadenonderzoek aan 11e-eeuwse waterputten van de vindplaats Merselo (gemeente Venray)., Zaandam (BIAXiaal 274).
34. Beurden, L. van, 2006: Botanisch onderzoek aan de inhoud van een koperen ketel aangetroffen in een scheepswrak uit de 17e eeuw, Zaandam (BIAXiaal 275).
35. Brinkkemper, O, L.I. Kooistra, H. van Haaster, L. van Beurden & F. Bunnik 2006: Archeobotanie, NOaA hoofdstuk 17, versie 1.0, www.noaa.nl, Amersfoort.
36. Beurden, L. van, 2007: Botanisch onderzoek van een (post)middeleeuws gasthuis op de vindplaats Breda-De Beyerd, Zaandam (BIAXiaal 307).
37. Beurden, L. van, C. Vermeeren & J.T. Zeiler 2007: Graan, hout, vee en vis. Botanisch, zoölogisch en fysisch antropologisch onderzoek aan sporen uit de IJzertijd, Romeinse periode en de Middeleeuwen van de vindplaats Ockenburgh (gemeente Den Haag). Ook Archeobone rapport nr. 59, Zaandam (BIAXiaal 325).
38. Beurden, L. van, 2007: Vegetatie en ontwikkelingen in het rivierengebied in de Bronstijd, Zaandam (BIAXiaal 331).
39. Beurden, L. van, 2008: Macroresten, in: H. Koot, L. Bruning & R.A. Houkes, Ypenburg-Locatie 4, een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het west-nederlandse kustgebied, 315-324.
40. Beurden, L. van, 2008: Pollen, in: H. Koot, L. Bruning & R.A. Houkes, Ypenburg-Locatie 4, een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het west-nederlandse kustgebied, 337-344.
41. Beurden, L. van & L. Kubiak-Martens 2008: Maastricht Aachen Airport. Botanische macroresten en resten van teer uit IJzertijdsporen, Zaandam (BIAXiaal 384).
42. Beurden, L. van, 2009: Huissen Het-Riet: macrorestenonderzoek aan een kuil en een greppel uit een Midden-Romeinse nederzetting, Zaandam (BIAXiaal 390).
43. Linden, M. van der & L. van Beurden 2009: Weert - Kampershoek, archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan sporen uit de Bronstijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen, Zaandam (BIAXiaal 391).
44. Beurden, L. van, 2009: Zaden- en pollenonderzoek aan sporen uit de Midden- en Late IJzertijd van de vindplaats Bornsche Maten-Grutterskamp (Ov.), Zaandam (BIAXiaal 406).
45. Beurden, L. van, 2009: Onderzoek aan botanische resten uit de IJzertijd, Laat-Romeinse tijd en Middeleeuwen van de vindplaats Holtum-Noord, Zaandam (BIAXiaal 413).
46. Beurden, L. van, 2009: Macroresten, pollen en houtskool uit sporen uit de 7e tot 12e eeuw van de vindplaats Doetinchem-Lookwartier, Zaandam (BIAXiaal 425).
47. Beurden, L. van, 2009: Pollen- en macrorestenonderzoek aan bewoningssporen uit de Romeinse Ijzertijd en (vroege) Middeleeuwen van de vindplaats Schagen-Lagedijk, Zaandam (BIAXiaal 431).
48. Beurden, L. van, 2009: Pollen- en macrorestenonderzoek aan twee vroeg-middeleeuwse waterputten van de vindplaats Vleuten-Appellaantje, Zaandam (BIAXiaal 442).
49. Beurden, L. van, 2010: Botanische macroresten en hout van een middeleeuwse nederzetting te Maasdriel-Velddriel, Zaandam (BIAXiaal 449).
50. Beurden, L. van, 2010: Zaden en pollen van een 11e-12e eeuwse nederzetting te Veghel-Peellandstraat (N.B.), Zaandam (BIAXiaal 451).
51. Beurden, L. van, 2010: Botanische macroresten van de 13-14e eeuwse nederzetting te Kapel Avezaath-Muggenborch, Zaandam (BIAXiaal 470).
52. Caroline Vermeeren, K. Hanninen & L. van Beurden 2010: Industriële, medicinale of sierplanten? Vondsten van stokroos (Alcea rosea L.), goudsbloem (Calendula officinalis L.) en weverskaarde (Dipsacus sativus [L.] Honck.) uit 15e eeuws Den Haag, in: C. Bakels, K. Fennema, W.A. Out & C. Vermeeren (eds.): Van Planten en slakken, Leiden, 237-246.
53. Beurden, L. van, 2010: Pollen en macroresten uit nederzettingssporen uit de Midden/Late IJzertijd aangetroffen op de vindplaats Driebergen-Lange Dreef, Zaandam (BIAXiaal 477).
54. Beurden, L. van, 2010: Pollen- en macrorestenonderzoek aan een geulvulling en aan kuilen uit de Late-Bronstijd/Vroege IJzertijd van de vindplaats Itteren-Haertelstein, Zaandam (BIAXiaal 494).
55. Beurden, L. van, 2011: Botanisch onderzoek aan sporen van een nederzetting uit de IJzertijd te Maasbree-Siberië, Zaandam (BIAXiaal 505).
56. Beurden, L. van, 2011: Botanisch onderzoek aan twee 15e-eeuwse beerputten van het kartuizerklooster Nova Lux te Utrecht-Marnixlaan, Zaandam (BIAXiaal 512).
57. Beurden, L. van, 2011: Breda-Digit-Parc: pollen en macroresten uit sporen uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Zaandam (BIAXiaal 516).
58. Beurden, L. van & M.C.A. van Waijjen 2011: Pollenonderzoek aan bewoningslagen uit de ringwalburg van Domburg, Zaandam (BIAXiaal 525).
59. Beurden, L. van, 2011: Den Haag-Vogelwijk. Botanisch onderzoek aan een veenafzetting gedateerd in de Brons- en IJzertijd., Zaandam (BIAXiaal 539).
60. Beurden, L. van, 2011: Macrorestenonderzoek aan sporen van de Romeinse nederzetting aangetroffen in plangebied MDHP12 te Midden-Delfland, Zaandam (BIAXiaal 551).
61. Beurden, L. van, 2011: Macroresten- en pollenonderzoek aan Romeinse sporen van vindplaats Uden-Noord, Zaandam (BIAXiaal 566).
62. Beurden, L. van, 2012: Pollen en macroresten van de vindplaats Hapert-De Pan (Midden-Bronstijd en Late Middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 571).
63. Beurden, L. van, 2012: Macroresten- en pollenonderzoek aan sporen van een nederzetting uit de IJzertijd te Helden-Keup (L), Zaandam (BIAXiaal 585).
64. Beurden, L. van, 2012: Pollen en macroresten uit vroeg- en volmiddeleeuwse sporen van de vindplaats Tilburg-Enschotsebaan-Zuid 2, BIAXiaal 601, Zaandam.
65. Beurden, L. van, 2012: Pollen en macroresten uit vroeg- en volmiddeleeuwse sporen van de vindplaats Tilburg-Enschotsebaan-Zuid 2, Zaandam (BIAXiaal 601).
66. Lange, S. & L. van Beurden 2012: Onderzoek aan hout en macroresten van de opgraving aan de Duurstedelaan, plangebied Hoograven, gemeente Utrecht (provincie Utrecht), Zaandam (BIAXiaal 611).
67. Lange, S. & L. van Beurden 2012: Onderzoek aan drie karrenwielen en een archeobotanisch monster uit waterputten van de opgraving Valkenswaard Lage Heide (provincie Noord-Brabant), Zaandam (BIAXiaal 616).
68. Beurden, L. van, 2012: Botanisch onderzoek aan sporen van een laatmiddeleeuws erf in de Harnaschpolder (project MDHP07), Zaandam (BIAXiaal 617).
69. Verbruggen, F. & L. van Beurden 2012: Pollenonderzoek aan een waterkuil uit de Vroege-IJzertijd te Wijchen-Bijsterhuizen, Zaandam (BIAXiaal 629).
70. Beurden, L. van, 2012: Pollen- en macrorestenonderzoek aan nederzettingssporen uit de Vroege- en Volle Middeleeuwen van vindplaats Tilburg-Burgemeester Bechtweg, Zaandam (BIAXiaal 631).
71. Beurden, L. van, 2013: Macrorestenonderzoek aan laatmiddeleeuwse greppels van de vindplaats Helmond-Markt, Zaandam (BIAXiaal 635).
72. Beurden, L. van, 2013: Veghel-Peellandstraat, Fase 2: Macroresten uit een middeleeuwse, mogelijke vlasrootkuil en pollen uit een depressie, Zaandam (BIAXiaal 640).
73. Lange, S., L. van Beurden & M.C.A. van Waijjen 2013: Archeobotanisch waarderingsonderzoek aan materiaal van een opgraving op de locatie Steenbrei 3 in Vasse, gemeente Tubbergen, Zaandam (BIAXiaal 649).
74. Beurden, L. van, 2013: Macrorestenonderzoek aan sporen uit de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen van de vindplaats Leersum-Middelweggebied, Zaandam (BIAXiaal 664).
75. Beurden, L. van, 2013: Botanisch onderzoek aan een waterput en een kuil uit de 17e-18e eeuw van de vindplaats N203-Dorpstraat te Assendelft, Zaandam (BIAXiaal 678).
76. Beurden, L. van, 2013: Macroresten- en pollenonderzoek van sporen van een laat-middeleeuws erf van de vindplaats ’t Scharnier te Midden-Delfland., Zaandam (BIAXiaal 683).
77. Beurden, L. van, 2013: Botanisch onderzoek aan een 12e-13e-eeuwse slootvulling en een 16e-17e-eeuwse kuilvulling aangetroffen onder het bleekveld van het Begijnhof te Breda, Zaandam (BIAXiaal 710).
78. Beurden, L. van, 2014: Botanisch onderzoek aan de vulling van twee vroegmiddeleeuwse waterputten van de vindplaats Expo/Wegkoffer langs Veld 7 te Sint-Denijs-Westrem (stad Gent), Zaandam (BIAXiaal 734).
79. Beurden, L. van, 2014: Macroresten uit de vulling van een ijzertijdkuil van de vindplaats Bilzen-Tongersestraat, Zaandam (BIAXiaal 742).
80. Beurden, L. van, 2014: Macrorestenonderzoek aan laat-middeleeuwse paalkuilsporen van de vindplaats Westerhoeven-St. Servatius/Meidoornstraat, Zaandam (BIAXiaal 746).
81. Beurden, L. van, 2014: Onderzoek aan botanische macroresten uit ijzertijdsporen van de site Bilzen-Spelverstraat/Kapittelstraat (B), Zaandam (BIAXiaal 776).
82. Beurden, L. van, & 2014: Pollen uit een waterkuil en houtskool uit een oven van de vindplaats Maastricht-Limmel (IJzertijd/Romeinse tijd en 17e-18e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 784).
83. Beurden, L. van, 2016: Archeobotanisch onderzoek van middeleeuwse sporen van de opgraving Fietstunnel Lauwikstraat (Gf17) te Lent, gemeente Nijmegen, Zaandam (BIAXiaal 792).
84. Beurden, L. van, 2014: Macroresten- en houtskoolanalyse aan vroege en midden-ijzertijdstructuren van de vindplaats Culemborg-Parijsch Zuid, Zaandam (BIAXiaal 798).
85. Kooistra, L., K. Troostheide, L. van Beurden & L. Kubiak-Martens 2014: Onderzoek van pollen, zaden en vruchten, in: De Romeinse villa-nederzetting op de Kerkakkers bij Hoogeloon (Noord-Brabant), Deel II Vondstcategorieën. Specialistisch onderzoek. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten /VU-opgravingen in Kempen 3, VUhbs, Amsterdam, 53: 699-728.
86. Beurden, L. van, 2015: Pollen- en macrorestenonderzoek aan een veenlaag uit het laat mesolithicum aangetroffen bij opgraving Nispen-Essenseweg 58/60, Zaandam (BIAXiaal 837).
87. Kooistra, L.I., L. van Beurden & M.C.A. van Waijjen 2016: Landschap en landgebruik in het plangebied Best-Aarle van de prehistorie tot in de nieuwe tijd op basis van botanische resten, Zaandam (BIAXiaal 838).
88. Beurden, L. van, 2015: Pollen en macroresten uit Middelburg-Bachtensteene
(LME en NT), Zaandam (BIAXiaal 841)
89. Lange, S., M. van der Linden, L. Kubiak-Martens, L. van Beurden & T.F.M. Oudemans 2015: Archeobotanisch onderzoek aan materiaal van de opgraving Haarlem-Dreef, Zaandam (BIAXiaal 843).
90. Beurden, L. van, S. Lange & T.F.M. Oudemans 2015: Archeobotanisch onderzoek van de vindplaats Poperinge-Zwijnlandstraat, Zaandam (BIAXiaal 858).
91. Beurden, L. van, 2016: Pollen- en macrorestenonderzoek aan sporen uit de Romeinse tijd van de vindplaats Hasselt-Ekkelgaarden, Zaandam (BIAXiaal 873).
92. Beurden, L. van, 2016: Botanische waardering van een beerkuil, afvalkuil en twee waterputten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd van de vindplaats 's-Gravenzande-Koningswerf, Zaandam (BIAXiaal 909).
93. Beurden, L. van, 2016: Macroresten- en pollenonderzoek aan sporen en lagen uit de 11e-13e eeuw van de vindplaats Arnemuiden-Derringmoerweg (plangebied Hazenburg II), Zaandam (BIAXiaal 918).
94. Beurden, L. van, & S. Lange 2016: Hout, pollen en botanische macroresten van de vindplaats Panningen-Industrieterrein (13e-16e-eeuw), gemeente Peel en Maas, Zaandam (BIAXiaal 919).
95. Beurden, L. van, 2016: Pollen- en macrorestenonderzoek aan afzettingen en sporen van de vindplaats Barneveld-Harselaar Zuid, Zaandam (BIAXiaal 936).
96. Beurden, L. van, 2016: Hulst-Perkpolder: pollen- en macrorestenonderzoek aan een dijklichaam en een sloot uit de late middeleeuwen, Zaandam (BIAXiaal 942).
97. Beurden, L. van, 2017: Macroresten uit paalkuilen en een greppel gedateerd in de late ijzertijd en Romeinse tijd van de site Wielsbeke-De Maurissensstraat, Zaandam (BIAXiaal 950).
98. Beurden, L. van, 2017: Pollen en macroresten uit een 12de-eeuwse waterput van de vindplaats Helmond-Bedrijventerrein Zuidoost-Brabant, Zaandam (BIAXiaal 959).
99. Beurden, L. van, & S. Lange 2017: Hout, pollen en macroresten uit een Romeinse waterput van de vindplaats Katwijk-Transformatorstation, Zaandam (BIAXiaal 960).
100. Beurden, L. van, & M.C.A. van Waijjen 2017: Pollenonderzoek van een greppel en waterput/kuil uit de 12de eeuwse van de vindplaats Someren-Paulusschool, Zaandam (BIAXiaal 976).
101. Beurden, L. van, 2017: Pollen- en macrorestenonderzoek van sporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen van de vindplaats Son-Betonson, Zaandam (BIAXiaal 979).
102. Beurden, L. van, & S. Lange 2017: Eco-archeologisch onderzoek van een vuursteenvindplaats uit het vroeg-mesolithicum te Laarbeek-Aarleseweg (prov. Noord-Brabant), Zaandam (BIAXiaal 980).
103. Lange, S., & L. van Beurden 2017: Archeobotanisch onderzoek aan pollen, macroresten en hout van de opgraving De Burcht in Werkendam, Zaandam (BIAXiaal 981).
104. Lange, S., L. van Beurden & H. van Haaster 2017: Archeobotanisch onderzoek aan een wan, een vlechtwerkmat en een bodemprofiel van de vindplaats Vlaardingen-Blankenburgtunnel, Zaandam (BIAXiaal 985).
105. Beurden, L. van, 2017: Botanisch onderzoek aan een humeuze laag uit een laatmiddeleeuwse gracht op het terrein van het Klein Kasteel (Haageind 60) te Deurne, Zaandam (BIAXiaal 993).
106. Beurden, L. van, & S. Lange 2017: Macroresten- en houtonderzoek aan sporen uit de Romeinse tijd en een laag uit de ijzertijd van de vindplaats Leiden-Oostvlietpolder, Zaandam (BIAXiaal 1005).
107. Beurden, L. van, & L. Kubiak-Martens 2017: Verkoolde plantenresten uit de midden-ijzertijd en Romeinse tijd van de vindplaats Hofstade-Kasteelstraat (prov. Oost-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 1015).
108. Beurden, L. van, 2017: Pollen- en macrorestenonderzoek aan drie waterputvullingen van de vindplaats Tilburg - Berkel-Enschot, Enschotsebaan-Zuid 1(late middeleeuwen & nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1022).
109. Beurden, L. van, 2018: Macrorestenonderzoek aan een kuilvulling gedateerd in de late ijzertijd/Romeinse tijd van een terp bij Bartlehiem-De Wurge (gemeente Leeuwarden), Zaandam (BIAXiaal 1052).
110. Beurden, L. van, 2018: Pollen en macroresten uit een laatmiddeleeuwse waterput te Deursen-Dennenburg, Laagstraat 58, Zaandam (BIAXiaal 1057).
111. Beurden, L. van, 2018: Voedsel, sierbloemen en lakenindustrie in 18e/19e-eeuws Delft
Resultaten van het botanisch onderzoek van de vindplaats Fietsparkeergarage Coenderstraat, Zaandam (BIAXiaal 1068).
112. Beurden, L. van, 2018: Pollen- en macrorestenonderzoek aan een greppelvulling uit de Romeinse tijd te Domburg-Singel en Roosjesweg, Zaandam (BIAXiaal 1077).
113. Beurden, L. van, K. Hänninen & M.C.A. van Waijjen 2018: Pollen- en macrorestenonderzoek aan een waterput en een mogelijke tuinlaag uit de 16e-17e eeuw van de site Witte Hoeve te Knokke (West-Vlaanderen), Zaandam (BIAXiaal 1100).
114. Beurden, L. van, 2019: Pollen- en macrorestenonderzoek van de vroegmiddeleeuwse nederzetting van vindplaats Vlissingen-Lammerenburgweg, Zaandam (BIAXiaal 1105)
115. Beurden, L. van, 2019: Botanische macroresten en pollen uit de Spoorzone in Delft (1349-1900), Zaandam (BIAXiaal 1124).
116. Beurden, L. van, 2019: Onderzoek aan pollen, macroresten en hout uit waterputten en een profiel van vindplaats Haps-Komomleiding (Romeinse tijd en nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1150).
117. Beurden, L. van, & L. Kubiak-Martens 2019: Pollen- en macrorestenonderzoek van vindplaats Noordwijk-Duineveld (midden-/late ijzertijd & late middeleeuwen/nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1169).
118. Beurden, L. van, & S. Lange 2019: Pollen- en houtskoolonderzoek van een volmiddeleeuwse nederzetting en een laagte uit de bronstijd van vindplaats Nuenen-Luistruik, fase 3, Zaandam (BIAXiaal 1178).
119. Beurden, L. van, 2019: Macroresten- en pollenonderzoek van een laatmiddeleeuwse gracht van vindplaats Vlissingen-Paauwenburg, Zaandam (BIAXiaal 1198).
120. Beurden, L. van, & M. van der Linden 2019: Archeobotanisch onderzoek aan diverse sporen aangetroffen in Heeze-Leende – De Bulders, Zaandam (BIAXiaal 1208).
121. Lange, S., & L. van Beurden 2019: Archeobotanisch onderzoek aan materiaal uit waterputten en andere structuren van de opgraving Varsenare-Legeweg, Zaandam (BIAXiaal 1214).
122. Lange, S., & L. van Beurden 2019: Archeobotanisch onderzoek aan hout, pollen en zaden van de vindplaats Rilland-Dumoulinweg en Zimmermansweg, Zaandam (BIAXiaal 1222).
123. Beurden, L. van, & C. Vermeeren 2019: Botanisch onderzoek aan een achtererf uit de late middeleeuwen/nieuw tijd van vindplaats Soest-Korte Brinkweg, Zaandam (BIAXiaal 1226).
124. Beurden, L. van, 2019: Verkoolde botanische macroresten uit een kuil uit de midden-late ijzertijd van vindplaats Monster-Boomaweg/Molenweg, Zaandam (BIAXiaal 1230).
125. Beurden, L. van, 2019: Greppels, grachten en kreken: pollen- en macrorestenonderzoek aan de Pastoor Huveneersstraat en de Nattenhaasdonk te Bornem, Provincie Antwerpen, Zaandam (BIAXiaal 1232).
126. Beurden, L. van, 2021: Den Haag-Rotterdamsebaan Archeobotanisch onderzoek aan sporen en vondsten uit de Romeinse tijd en Middeleeuwen, Zaandam (BIAXiaal 1238).
127. Beurden, L. van, & S. Lange 2020: Onderzoek aan botanische macroresten, pollen en houtvondsten van de vindplaats Bilzen-Bivelenhof, Belgisch Limburg, Zaandam (BIAXiaal 1250).
128. Beurden, L. van, 2020: Archeobotanisch onderzoek van twee zestiende-eeuwse beerputten van het Ceciliaklooster en oudere sporen te Utrecht-Postkantoor Neude, Zaandam (BIAXiaal 1260).
129. Lammertsma, E. & L. van Beurden 2020: Palynologisch onderzoek aan een Romeinse waterput te Geluwe, West-Vlaanderen, Zaandam (BIAXiaal 1271).
130. Beurden, L. van, 2020: Botanische macroresten uit laatmiddeleeuwse kuilen van site Oostende-Park Nieuwe Koers, Zaandam (BIAXiaal 1292).
131. Beurden, L. van, C. Assië & S. Lange 2020: Het botanisch onderzoek van vindplaats Haps-Laarakker (mesolithicum-nieuwe tijd), Zaandam (BIAXiaal 1313).
132. Beurden, L. van, & K. Hänninen 2020: Macroresten, pollen en hout van twee waterputten van vindplaats Hoogeloon-Hoofdstraat 79-81, Zaandam (BIAXiaal 1322).
133. Beurden, L. van, 2021: Verkoolde plantenresten uit twee Merovingische hutkommen van de opgraving ‘Recreatiepark Kasteel Ooijen’ aan de Rietweg te Ooijen, Gemeente Horst aan de Maas, Zaandam (BIAXiaal 1380).
134. Beurden, L. van, & S. Lange 2021: Botanische macroresten en hout van een waterput uit de volle middeleeuwen van Someren-Witvrouwenbergweg, Zaandam (BIAXiaal 1382).
135. Beurden, L. van, & K. Hänninen 2021: Macroresten-, pollen en houtskoolonderzoek van de site Sint-Amandsberg-Thomas Edisonstraat (vroege-ijzertijd, Romeinse tijd & vroege middeleeuwen), Provincie Oost-Vlaanderen, Zaandam (BIAXiaal 1392).
136. Beurden, L. van, K. Hänninen & C. Vermeeren 2021: Nijmegen-Rustwat, botanisch onderzoek aan een mogelijk rituele vindplaats uit de bronstijd, Zaandam (BIAXiaal 1394)
137. Lange, S., & L. van Beurden 2022: Onderzoek aan bouwhout, voorwerpen en palynologische resten uit de Romeinse tijd van de vindplaats Parkzuid-Kuinderboslaan (Utrecht-De Meern), Zaandam (BIAXiaal 1399).
138. Beurden, L. van, & C. Vermeeren 2021: Botanisch onderzoek aan enkele middeleeuwse sporen van vindplaats Zeddam-Melgardeweg, Zaandam (BIAXiaal 1400).
139. Beurden, L. van, & M.C.A. van Waijjen 2021: Verlatingskuil of latrine? Palynologisch onderzoek naar de aard van een kuil uit de nieuwe tijd van Grenscorridor N69, gemeente Valkenswaard, Zaandam (BIAXiaal 1405).
140. Beurden, L. van, 2021: Natuurwetenschappelijk onderzoek aan sporen van de site Koekelare-Oostmeetstraat, West Vlaanderen (vroege-ijzertijd en volle middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 1413).
141. Beurden, L. van, 2021: Pollen en macroresten van een plaggenput, vermoedelijk uit de zestiende eeuw, van de site Brecht-Kempendries, provincie Antwerpen, Zaandam (BIAXiaal 1425).
142. Beurden, L. van, 2021: Macroresten en pollen uit een 12e/13e eeuwse sloot van de vindplaats Sint Laurens-Achter Noordweg 463 (vindplaats 2), Zaandam (BIAXiaal 1429).
143. Beurden, L. van, 2021: Onderzoek aan botanische macroresten en palynologische resten uit sporen van een erf uit de Romeinse tijd te Wervik-Ooststraat, Zaandam (BIAXiaal 1436).