Terug naar overzicht


Drs. Mark van Waijjen

Mark van Waijjen is in 1986 afgestudeerd in de biologie aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie palynologie, palaeoecologie en archeobotanie.

Zijn werkterrein ligt tegenwoordig voornamelijk op het gebied van archeobotanie, palynologie, paleoecologie en forensische botanie. Hij is gespecialiseerd in de analyse van pollen en andere microfossielen.

In 1991 deed hij onderzoek aan vennen in een samenwerkingsproject van de Universiteit van Amsterdam en het Rijksinstituut voor Natuurbehoud. In 1992 heeft meegewerkt aan een palaeo-ecologisch onderzoeksproject in zuidelijk Flevoland.

Mark is sinds 1998 een partner in BIAX Consult.

Publicaties Mark van Waijjen:

1. Beurden, L. van, L. Kubiak & M. van Waijjen 2003: Vlasroten op een twaalfde eeuwse nederzetting te Utrecht Leidsche Rijn. Een botanisch onderzoek, BIAXiaal 181, Zaandam.
2. Beurden, L. van, & M.C.A. van Waijjen 2004, Archeobotanische waardering in het kader van monitoringonderzoek in de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder (Gemeente Uitgeest). Nulbepaling en Methodiek, BIAXiaal 195, Zaandam.
3. Beurden, L. van, & M.C.A. van Waijjen 2004, Archeobotanische waardering en methode beschrijving in het kader van monitoringonderzoek uitgevoerd op zes terreinen in het voormalig Oer-IJ-estuarium in de gemeenten Castricum en Uitgeest, BIAXiaal 199, Zaandam.
4. Beurden, L. van, & M.C.A. van Waijjen 2005, Pollen- en macrorestenonderzoek van een laat-neolithische vindplaats bij Park Klinkenberg te Warmond (Z.H.), BIAXiaal 253, Zaandam.
5. Beurden, L. van, P. van Rijn & M. van Waijjen 2006, Hout-, pollen - en zadenonderzoek aan de grachtenzone van het Romeinse castellum te Woerden, BIAXiaal 269, Zaandam.
6. Brinkkemper, O., & M. van Waijjen 2009, Palynologisch onderzoek aan Bakel-Neerakker, BIAXiaal 438, Zaandam.
7. Dam, Herman van, Adrienne Mertens, Mark C.A. van Waijjen & Henk Heijnis 1995: Whole system response of a moorland pool to eutrophication. From: Patrick, S.T. & N.J. Anderson, 1995: Ecology and palaeoecology of lake eutrophication. An informal workshop at Salten Skov, Silkeborg, Denmark, 14-18/5/1994, DGU Service report 7, Geological Survey of Denmark, Copenhagen.
8. Exaltus, R.P., C.M. Soonius, S. Molenaar & M.C.A. van Waijjen 2003: Bescherming bodemarchief Waterland-Oost en Waterland-Midden; eindrapport monitoringonderzoek 1994-2001, RAAP-Rapport 928, Amsterdam.
9. Gotjé, W., M.C.A. van Waijjen & B. van Geel 1990: A palynological study of a Holocene deposit from Grand-Bongard (Haute-Fagnes, Belgium), Geologie en Mijnbouw 69, 227-41.
10. Haaster, H. van & C. Vermeeren met medewerking van L. van Beurden, L. Kubiak-Martens & M. van Waijjen 2000: Onderzoek aan macroresten, pollen en artropoden aan monsters van de Romeinse weg in Vleuten-De Meern, BIAXiaal 93, Amsterdam.
11. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2001: Archeobotanisch onderzoek aan twee vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse Tijd aan de Lage Dijk te IJsselstein, BIAXiaal 113, Amsterdam.
12. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2006: Palynologisch onderzoek aan de ringwalburg van Middelburg (ca. 9e-10e eeuw), BIAXiaal 257, Zaandam.
13. Haaster, H. van & M. van Waijjen 2007: Palynologisch onderzoek aan een Middeleeuwse greppelvulling op de vindplaats Alblasserdam-Hoogendijk IV, BIAXiaal 293, Zaandam.
14. Hänninen, K. & M.C.A. van Waijjen 2002: Pollen en zaden uit een veertiende-eeuwse laag in een depressie te Oldenzaal, BIAXiaal 139, Zaandam.
15. Hänninen, K. & M.C.A. van Waijjen 2004: Middeleeuwse zaden en pollen uit het Musiskwartier te Arnhem, BIAXiaal 213, Zaandam.
16. Hänninen, K., P. van Rijn & M. van Waijjen 2004: Archeobotanisch onderzoek aan zaden, pollen en hout uit de Romeinse tijd tot de Nieuwe tijd uit Arnhem-Schuytgraaf, BIAXiaal 206, Zaandam.
17. Hänninen, K., P. van Rijn & M. van Waijjen 2004: Archeobotanisch onderzoek aan zaden, pollen en hout uit de Romeinse tijd tot de Nieuwe tijd uit Arnhem-Schuytgraaf, BIAXiaal 206, Zaandam.
18. Meer, W. van der, L.I. Kooistra & M. van Waijjen 2009: Oude waterputten in Wijnegem (B) - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Wijnegem-Blikstraat, BIAXiaal 444, Zaandam.
19. Meer, W. van der, L.I. Kooistra & M. van Waijjen 2009: Oude waterputten in Wijnegem (B) - Verslag van onderzoek aan archeobotanisch materiaal van de vindplaats Wijnegem-Blikstraat, BIAXiaal 444, Zaandam.
20. Meer, W. van der, & M. van Waijjen 2009: Boom ontbost - Verslag van onderzoek aan palynologisch materiaal van de vindplaats Boom-Krekelenberg (B), BIAXiaal 445, Amsterdam.
21. Molenaar, S. , R.P. Exaltus & M.C.A. van Waijjen 2003, Bescherming bodemarchief ruilverkavelingsgebied Limmen-Heiloo, provincie Noord-Holland: eindrapport monitoringonderzoek 1994-2001, RAAP-Rapport 856, Amsterdam.
22. Smeerdijk, D.G. van, M.C.A. van Waijjen en P. van Rijn 2000: Palaeo-botanisch onderzoek aan een veencomplex uit het dal van de Leij in het natuurontwikkelingsgebied De Regte Heide, BIAXiaal 100, Amsterdam.
23. Soonius, C., R. Exaltus, S. Molenaar & M.C.A. van Waijjen: Synthese van zeven jaar monitoring van een aantal archeologische monumenten in Waterland (Noord-Holland) en nabij Limmen (Noord-Holland), RAAP rapport 188, Amsterdam.
24. Waijjen, M.C.A. van, 1991: Retrospectieve monitoring van micro- en macrofossielen in boorkernen uit het Kolkven en het Van Esschenven bij Oisterwijk, Intern Rapport 91/1, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum / Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
25. Waijjen, M.C.A. van, 2000: Monitoring van archeologische monumenten in Purmerend-Plan West in samenhang met monitoringonderzoek in Waterland en bij Limmen, evaluatie en aanbevelingen, BIAXiaal 89, Amsterdam.
26. Waijjen, M.C.A. van, 2000: Conservering van pollen in een aantal archeologische monumenten nabij Limmen (Noord-Holland). De vijfde monitoringronde, BIAXiaal 95, Amsterdam.
27. Waijjen, M.C.A. van, 2000: Conservering van pollen in een aantal archeologische monumenten in Waterland (Noord-Holland). De zesde monitoringronde, BIAXiaal 98, Amsterdam.
28. Waijjen, M.C.A. van, 2001: Conservering van pollen in een aantal archeologische monumenten in Waterland (Noord-Holland). De zevende en laatste monitoringronde, BIAXiaal 116, Zaandam.
29. Waijjen, M.C.A. van, 2001: Conservering van pollen in een aantal archeologische monumenten nabij Limmen (Noord-Holland). De zesde en laatste monitoringronde, BIAXiaal 123, Zaandam.
30. Waijjen, M.C.A. van, 2002: Monitoring van archeologische vindplaatsen aan de hand van pollenonderzoek, Archeobrief 22, Stichting voor de Nederlandse Archeologie, Amsterdam.
31. Waijjen, M.C.A. van, 2002: Onderzoek aan een Pleistocene coproliet, aangetroffen tijdens de aanleg van de Sophiaspoortunnel in het kader van de Betuweroute., BIAXiaal 143, Zaandam.
32. Waijjen, M.C.A. van, 2008: Pollen, in: H. Koot, L. Bruning & R.A. Houkes, Ypenburg-Locatie 4, een nederzetting met grafveld uit het Midden-Neolithicum in het west-nederlandse kustgebied, 395-400.
33. Waijjen, M.C.A. van & W. Gotjé 1999: Conservering van pollen in een aantal archeologische monumenten nabij Limmen (Noord-Holland). De vierde monitoringronde, BIAXiaal 73, Amsterdam.
34. Waijjen, M.C.A. van & W. Gotjé 1999: Conservering van pollen in een aantal terpen in Waterland (Noord-Holland). De vijfde monitoringronde, BIAXiaal 77, Amsterdam.
35. Waijjen, M.C.A. van & L. I. Kooistra 1999: Monitoring laat-middeleeuwse vindplaatsen Purmerend-Plan West. Resultaten van het botanisch onderzoek van twee monitoringrondes op vindplaats 13 en de eerste metingen op vindplaatsen 8 en 6, BIAXiaal 88, Amsterdam.
36. Waijjen, M.C.A. van & D.G. van Smeerdijk 2001: Palaeo-ecologisch onderzoek aan een bodemprofiel uit een hooimaat in natuurgebied De Wildernis (Overijssel), BIAXiaal 131, Zaandam.