Terug naar overzicht


Chantal Assië MA

Chantal Assië is een archeobotanist gespecialiseerd in botanische macroresten en plantenweefsels. In 2017 is zij afgestudeerd als archeoloog aan Saxion Hogescholen. Daarna heeft zij de Mastertrack Bioarcheologie van de Rijksuniversiteit Groningen gevolgd en in 2019 afgerond. In de afstudeerfase van haar Bachelor heeft zij archeobotanisch onderzoek gedaan naar de agrarische gebruiksmogelijkheden van Friese terpen. Tijdens het afstudeeronderzoek van haar Master heeft zij de determinatiepotentie van aanwezige plantenweefsels in beerputten onderzocht. Haar Masterthesis ‘Plantenweefsel ontrafeld: Pilotstudie naar de potentie van histologisch onderzoek binnen de archaeobotanie’ leverde haar een nominatie op voor de W.A. van Es-prijs 2019.

Chantal is in oktober 2021 als partner toegetreden bij BIAX consult.

Publicaties Chantal:

Wetenschappelijke publicaties:

Assië, C. & M.M.A. Hondelink, 2019: Appels met (kwee)peren vergelijken, Paleo-aktueel 20, Groningen.

BIAXialen:

Assië, C., E. Lammerstsma & H. van Haaster, 2021: Archeobotanisch onderzoek aan monsters van de opgraving Broekom-Lindestraat (ijzertijd en middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 1363).

Assië, C. & C. Vermeeren, 2021: Archeobotanisch onderzoek aan twee IJzertijd cultuurlagen van de vindplaats Molenslag te Monster, Zaandam (BIAXiaal 1419).

Assië, C. & H. van Haaster, 2020: Pittem, Paardenstraat. Botanisch onderzoek aan een volmiddeleeuwse waterput, Zaandam (BIAXiaal 1300).

Assië, C. & H. van Haaster, 2020: Archeobotanisch onderzoek aan monsters van de opgraving BAT-terrein te Zevenaar (11e-16e eeuw), Zaandam (BIAXiaal 1294).

Assië, C. & H. van Haaster, 2020: Groenlo-Groot Hoornwerk: Archeobotanisch onderzoek aan enkele monsters ter plaatse van de Circumvallatielinie, Zaandam (BIAXiaal 1317).

Beurden, L. van, S. Lange, C. Assië & M. van Waijjen 2021: Het botanisch onderzoek van vindplaats Haps-Laarakker (mesolithicum-nieuwe tijd, Zaandam (BIAXiaal 1313).

Lammertsma, E. & C. Assië: Archeobotanisch onderzoek aan diverse middeleeuwse sporen van de site Sint-Katelijnestraat te Mechelen, Zaandam (BIAXiaal 1401).

Lammertsma, E. C. Assië & H. van Haaster, 2021: Archeobotanisch onderzoek aan laat-middeleeuwse sporen van de nederzetting Haagsittard bij Achterste Lahrberg te Sittard, Zaandam (BIAXiaal 1377).

Linden, van der, M. & C. Assië, 2020: Keizerstraat 15-19, te Antwerpen: Botanisch onderzoek aan enkele laatmiddeleeuwse sporen, Zaandam (BIAXiaal 1342).