Terug naar overzicht


Dr. Marjolein van der Linden

Marjolein van der Linden is in 2002 afgestudeerd in de biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar afstudeerrichting was ecologie en biodiversiteit. Tijdens de specialisatiefase van haar studie heeft ze paleo-ecologisch onderzoek gedaan aan de vulling van een Noord-Hollands daliegat en een actuo-ecologisch onderzoek aan de zaadbank en zaadregen van een inheems Colombiaans bostype.

Van 2003 tot en met 2007 was Marjolein werkzaam als promovendus bij de vakgroep Palaeo- en Landschapecologie van de Universiteit van Amsterdam. In december 2007 heeft zij haar proefschrift getiteld “effects of climate change and human impact on late-Holocene species composition and carbon accumulation in bog ecosystems” met succes verdedigd.
Van 2008-2009 was Marjolein parttime postdoc aan de Universiteit van Amsterdam in het Fúquene project.

Sinds 2008 is ze partner in BIAX Consult.

Publicaties Marjolein van der Linden:

Wetenschappelijke publicaties:

1. Weijers, J., W, H, Schouten., S, van der Linden, M., van Geel, B., Sinninghe Damsté, J., S.(2004) Water table related variations in the abundance of intact archaeal membrane lipids in aSwedish peat bog. FEMS Microbiology letters 239, 51-56.
2. van der Linden, M., van Geel, B. (2005) Het middeleeuws milieuarchief van de Noord-Hollandse daliegaten. Westerheem 54 (juni): 114-120.
3. van der Linden, M. (2006) Verstoring in Zuid-Zweeds veenarchief. Natuur Wetenschap & Techniek 74 (5): 58.
4. van der Linden , M. and van Geel, B. (2006) LateHolocene climate change and human impact recorded in a South Swedish ombrotrophic peat bog. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 240, 649-667.
5. van der Linden, M.: Proefschrift (2007) getiteld: “Effects of climate change and human impact on late-Holocene species composition and carbon accumulation in bog ecosystems”
6. van der Linden , M., Barke, J., Vickery, E., Charman, D., van Geel, B. (2008) Late Holocene human impact and climate change recorded in a north Swedish peat deposit. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 258, 1-27.
7. van der Linden , M., Vickery, E., Charman, D., van Geel, B. (2008) Effects of human impact and climate change during the last 350 years recorded in a Swedish raised bog deposit. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 262, 1-31.
8. van der Linden , M., Broekens, P., Vickery, E., Charman, D., van Geel, B. (2008) Vegetation history and human impact during the last 300 years recorded in a German peat deposit. Review of Palaeobotany and Palynology 152, 158-175.
9. M.H.M. Groot, R.G. Bogotá, L.J. Lourens, H. Hooghiemstra, M. Vriend, J.C. Berrio, E. Tuenter, J. van der Plicht, B. van Geel, M. Ziegler, S.L. Weber, A. Betancourt, L. Contreras, S. Gaviria, C. Giraldo, N. González, J.H.F. Jansen, M. Konert, D. Ortega, O. Rangel, G. Sarmiento, J. Vandenberghe, T. van der Hammen, M. van der Linden & W. Westerhoff (2011). Ultra-high resolution pollen record from the northern Andes reveals rapid shifts in montane climates within the last two glacial cycles. Climate of the Past, 7, 299-316.
10. R.G. Bogotá-A, M.H.M. Groot, H. Hooghiemstra, L.J. Lourens, M. van der Linden & J.C. Berrio (2011). Rapid climate change from north Andean Lake Fúquene pollen records driven by obliquity: implications for a basin-wide biostratigraphic zonation. Quaternary Science Reviews, 30(23-24), 3321-3337.
11. F.M. Chambers, B. van Geel & M. van der Linden (2011). Considerations for the preparation of peat samples for palynology, and for the counting of pollen and non-pollen palynomorphs. Mires and Peat, 7.

BIAXialen:
12. Meer, W. van der, & M. van der Linden 2008: Someren-Ter Hofstadlaan, archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan sporen uit Romeinse tijd en Middeleeuwen, BIAXiaal 350, Zaandam.
13. Linden, M. van der, & K. Hänninen 2008: Vlaardingen – Ex Libris, archeobotanisch onderzoek aan macroresten en pollenspectrum uit de Romeinse Tijd, Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, BIAXiaal 351, Zaandam.
14. Linden, M. van der, 2008: Mesolithische en Vroeg-Neolithische bewoningssporen bij Swifterbant? Pollenonderzoek op vindplaats 5 in het kader van de aanleg van de N23 tussen Lelystad en Dronten, BIAXiaal 365, Zaandam.
15. Linden, M. van der, 2008: Leidsche Rijn 60, palynologisch onderzoek aan een geulvulling uit het begin van onze jaartelling, BIAXiaal 371, Zaandam.
16. Hänninen, K., & M. van der Linden 2008: Den Haag - Uithofslaan, vindplaats 3. Onderzoek aan zaden, pollen, hout en houtskool van een vindplaats uit de romeinse tijd, BIAXiaal 373, Zaandam.
17. Linden, M. van der, 2008: De botanische geschiedenis van het KMA-terrein in Breda. Palynologisch onderzoek aan de natuurlijke bodem onder het antropogene ophogingspakket, BIAXiaal 383, Zaandam.
18. Linden, M. van der, 2008: Palynologisch onderzoek aan een restgeul van de Oude Rijn en een waterput in Utrecht - Leidsche Rijn (LR57), BIAXiaal 385, Zaandam.
19. Hänninen, K., & M. van der Linden 2009: Onderzoek aan pollen en zaden van een middeleeuwse nederzetting in het plangebied Leidsche Rijn (LR48), BIAXiaal 388, Zaandam.
20. Linden, M. van der, & L. van Beurden 2009: Weert - Kampershoek, archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan sporen uit de Bronstijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen, BIAXiaal 391, Zaandam.
21. Linden, M. van der, 2009: Boxtel in Goede Aarde, archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan sporen uit het Mesolithicum, Neolithicum en de Romeinse tijd, BIAXiaal 392, Zaandam.
22. Linden, M. van der, 2009: Palynologisch onderzoek aan een geulvulling uit Breda-Nieuwstraat, BIAXiaal 402, Zaandam.
23. Linden, M. van der, 2009: Palynologisch onderzoek aan twee 12e eeuwse waterputten uit Ermelo Horst-Noord, BIAXiaal 415, Zaandam.
24. Haaster, H. van, & M. van der Linden 2009: Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden in (vroeg)historisch Harderwijk, de resultaten van het palaeo-ecologisch onderzoek, BIAXiaal 429, Zaandam.
25. Hänninen, K., M. van der Linden & C. Vermeeren 2009: De kruidentuin van Den Haag-Uithofslaan 1 -Zaden, pollen, hout en houtskool van de Romeinse tijd tot 1900 , BIAXiaal 432, Zaandam.
26. Linden, M. van der 2009: Palynologisch onderzoek aan een middeleeuwse akkerlaag en greppel van de Grote Markt te Breda, BIAXiaal 439, Zaandam.
27. Linden, M. van der, J. Roymans & H. Hiddink 2009: Hoogeloon-Kleine Beerze, de resultaten van het eco-archeologisch onderzoek aan een Romeinse dam., BIAXiaal 440, Zaandam.
28. Linden, M. van der, 2009: Eindrapportage van het palynologisch onderzoek aan de organische afzettingen onder en uit een middeleeuwse dijk bij de Kempenbaan in Tilburg, BIAXiaal 447, Zaandam.
29. Linden, M. van der, 2009: Haaren-Wijngaert III. Archeobotanisch onderzoek aan grondsporen uit de IJzertijd en Late-Middeleeuwen., BIAXiaal 448, Zaandam.
30. Linden, M. van der, 2010: Hoogstraten-Minderhout (B) - Rapportage van het palynologisch onderzoek aan twee waterputten uit de Ijzertijd, BIAXiaal 459, Zaandam.
31. Linden, M. van der, & K. Hanninen 2010: Velp-Elswijden (Gem. Rheden) - , BIAXiaal 460, Zaandam.
32. Linden, M. van der, 2010: Halsters Laag - Palynologisch onderzoek aan een veenlaag bij Bergen op Zoom, BIAXiaal 462, Zaandam.
33. Linden, M. van der, 2010: Kosmoslaan-Eindhoven, rapportage van het paleoecologisch onderzoek, BIAXiaal 468, Zaandam.
34. Linden, M. van der, 2010: Schoonebeek - Westerse Bos. Palynologisch onderzoek aan een veenlaag naast een mesolithische vindplaats, BIAXiaal 476, Zaandam.
35. Linden, M. van der, K. Hänninen 2010: Archeobotanisch onderzoek aan Huize Bethanië (Geldrop Mierlo) - Resultaten van het onderzoek aan sporen uit de Ijzertijd/Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen, BIAXiaal 489, Zaandam.
36. Linden, M. van der, 2010: Verlaten donken onder het veen? Paleoecologisch onderzoek aan een veenpakket bij Dinteloord, BIAXiaal 493, Zaandam.
37. Linden, M. van der, 2010: Palynologisch onderzoek aan een veen- en kleipakket uit het Laat-Mesolithicum bij Almere-De Vaart, BIAXiaal 501, Zaandam.
38. Linden, M. van der, 2011: Pollenonderzoek aan een veenlaag onder een twaalfde-eeuwse terp in Krommenie, BIAXiaal 533, Zaandam.
39. Linden, M. van der, 2011: Bølling/Allerød veenlagen in Amersfoort?, BIAXiaal 541, .
40. Linden, M. van der, 2011: Veenvorming gedurende het Midden-Pleniglaciaal in het Groot Huisven, BIAXiaal 543, Zaandam.
41. Linden, M. van der, & Kooistra, L.I., 2011: Botanisch onderzoek aan sporen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd uit een omgracht hoeventerrein (plangebied Haaren-Wijngaert III West), BIAXiaal 545, Zaandam.
42. Linden, M. van der, 2011: Palynologisch onderzoek aan een venige afvallaag met aardewerk van de Enkelgrafcultuur bij een beekloop nabij Coevorden, BIAXiaal 557, Zaandam.
43. Linden, M. van der, 2011: Palynologisch onderzoek aan een venige afvallaag met aardewerk van de Enkelgrafcultuur bij een beekloop nabij Coevorden, BIAXiaal 557, Zaandam.
44. Linden, M. van der, 2012: Pollenonderzoek aan een beekdal in Breda (Princenhagelaan-Procureursdreef), BIAXiaal 575, Zaandam.
45. Linden, M. van der 2012: Pollenonderzoek aan twee waterkuilen uit de Late-IJzertijd in Amersfoort, BIAXiaal 578, Zaandam.
46. Linden, M. van der & H. van Haaster 2012: Archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan diverse grondsporen te Nieuwstadt (plangebied Elsenewal), BIAXiaal 582, Zaandam.
47. Linden, M. van der & H. van Haaster 2012: Archeobotanisch en palynologisch onderzoek aan diverse grondsporen te Nieuwstadt (plangebied Elsenewal), BIAXiaal 582, Zaandam.

BIAX-notities:

1. Linden, M. van der 2008: Palynologische waardering van twee monsters uit Maastricht. BIAXrapport 213, Zaandam.
2. Linden, M. van der 2008: Evaluatierapport Palynologische waardering Leidsche Rijn vindplaats LR57. BIAXrapport 217, Zaandam.
3. Linden, M. van der 2008: Evaluatierapport Palynologische waardering Leidsche Rijn vindplaats LR57. BIAXrapport 217, Zaandam.
4. Linden, M. van der 2008: Evaluatierapport Palynologische waardering Leidsche Rijn vindplaats LR60. BIAXrapport 218, Zaandam.
5. Linden, M. van der, 2008: Palynologische en botanische waardering van bewoningssporen uit de Late Bronstijd te Lanaken, België. BIAXrapport 224, Zaandam.
6. Linden, M. van der, 2008: Palynologische waardering van grondmonsters uit Oud-Leusden. BIAXrapport 226, Zaandam.
7. Linden, M. van der, 2008: Bepaling van de ouderdom van een veraarde veenlaag uit Den Haag - Vledderstraat. BIAXrapport 229, Zaandam.
8. Linden, M. van der, & L.I. Kooistra 2008: Evaluatierapport palynologisch onderzoek Tilburg-Kempenbaan. BIAXrapport 230, Zaandam.
9. Linden, M. van der, 2009: Quickscan van een veenprofiel uit de Kosmolaan te Eindhoven. Palynologische inventarisatie en 14C-analyse selectieadvies. BIAXrapport 236, Zaandam.
10. Linden, M. van der, 2009: Voortgangsrapportage eco-archeologisch onderzoek Hoogeloon-Kleine Beerze. BIAXrapport 237, Zaandam.
11. Linden, M. van der, 2009: Quickscan van een veenprofiel uit de Kosmolaan te Eindhoven - deel II. Aanvullende palynologische inventarisatie en 14C-analyse selectieadvies. BIAXrapport 240, Zaandam.
12. Linden, M. van der, 2009: Resultaten van het inventariserend pollen- en zadenonderzoek van verschillende contexten uit de binnenstad van Harderwijk. BIAXrapport 248, Zaandam.
13. Linden, M. van der & W. van der Meer 2009: Resultaten van het inventariserend pollen- en macrorestenonderzoek van verschillende contexten uit Amersfoort. BIAXrapport 250, Zaandam.
14. Linden, M. van der, 2009: Horst aan de Maas. Resultaten van de macrobotanische en palynologische inventarisatie van een van een waterput uit de Nieuwe Tijd. BIAXrapport 251, Zaandam.
15. Linden, M. van der, 2009: Moeraskalk in Winterswijk. Resultaten van het inventariserend palynologisch en macologisch onderzoek. BIAXrapport 252, Zaandam.
16. Linden, M. van der, 2009: Verlanding van een laatglaciale maasgeul. Resultaten van het palynologische en het radioactieve koolstofonderzoek aan een veenlaag uit Venlo-Hagerhofweg. BIAXrapport 253, Zaandam.
17. Linden, M. van der & M. van Waijjen 2010: Schoonebeek – Westerse Bos, resultaten van het inventariserend pollenonderzoek. BIAXrapport 257, Zaandam.
18. Linden, M. van der, 2010: Onderzoek aan veenvorming en mesolithische activiteiten te Dinteloord. Voorbereiding op het paleoecologisch onderzoek. BIAXrapport 259, Zaandam.
19. Linden, M. van der, 2010: Den Haag - Westvlietweg. Resultaten van de 14C analyse van de veenlagen. BIAXrapport 261, Zaandam.
20. Linden, M. van der, 2010: Ees (Borger-Odoorn). Resultaten van de palynologische inventarisatie van een mogelijk laatmiddeleeuwse waterput. BIAXrapport 263, Zaandam.
21. Linden, M. van der, & L.I. Kooistra, 2010: Apeldoorn regionaal bedrijventerrein zuid. Resultaten van het palynologisch onderzoek en 14C analyse van diverse veenlagen, BIAXrapport 267, Zaandam.
22. Linden, M. van der, & W. van der Meer 2011: Inventariserend pollen- en zadenonderzoek Lier Duwijck II fase 1. BIAXnotitie 299, Zaandam.
23. Linden, M. van der, 2011: Well-Aijen Hoogwatergeul werkvak II. 14C dateringen en waarderingsresultaten. BIAXnotitie 303, Zaandam.

Populair wetenschappelijke publicaties:
1. van der Linden, M., van Geel, B. (2005) Het middeleeuws milieuarchief van de Noord-Hollandse daliegaten. Westerheem 54 (juni): 114-120.
2. van der Linden, M. (2006) Verstoring in Zuid-Zweeds veenarchief. Natuur Wetenschap & Techniek 74 (5): 58.

In voorbereiding:
3. Yeloff, D., E., van der Linden, M., Brain, S., Chambers, F., Newberry, J., Toms, P., van Geel, B., van der Plicht, J. in prep. Dating recent peat accumulation in European ombrotrophic bogs. Submitted to Quaternary Geochronology.
4. van der Linden , M., Heijmans, M.M.P.H., van Loon., E.E., and van Geel, B., in prep. Historic carbon accumulation in peat deposits from northern Sweden to northern Germany .
5. Charman, D., Beilman, D.W., Blaauw, M. Booth, B., Brewer, S. Chambers, F.I., Christen J.A., Gallego-Sala, A., Harrison, S.P., Hughes, P.D.M., Jackson, S.T., Korhola, A., Mauquoy, D., Mitchell, F.J.G., Prentice, I.C., van der Linden, M., de Vleeschouwer, F., Yu, Z.C., Bauer, I.E., Garneau, M., Karofeld, E., Le Roux, G., Moschen, R., Nichols, J.E., Phadtare, N.R., Rausch, N., Swindles, G.T., Väliranta, M., van Bellen, S., & van Geel, B., Carbon-cycle implications of climate-driven changes in peat accumulation during the last millennium. In review at PNAS.
6. Groot, M.H.M, van der Plicht, J., Hooghiemstra, H., van der Linden, M., Lourens, L.C., Rowe H., Berrio, J.C. & M. Vriend: in prep. Establishing an age model for Pleistocene lake sediments: a comparison of methods in the case study of the Andean Fúquene Basin, Colombia. In review at Quaternary Geochronology
7. Hooghiemstra, H., Groot, M.H.M., Bogotá-Angel, R.V., Vriend, M., van der Linden, M., Berrio, J.C., Lourens, L.J. & other Fúquene Project members , in prep: Submillennial variability in a 284-27 ka vegetational and sedimentary record shows tropical Andean ecosystems mimic climate variability in ice-cores and deep-sea records. Prepared for Episodes.