Terug naar overzicht


Drs. Caroline Vermeeren

Caroline Vermeeren studeerde in 1986 af als bioloog te Leiden met een specialisatie archeobotanie en palynologie.

Haar huidige werk omhelst naast deze twee richtingen ook de paleo-ecologie. Specialisaties zijn macro- en microfossielen en houtonderzoek.

Haar speciale interesse gaat uit naar houtbewerking en houtgebruik in Europa en Noordoost- Afrika. Zij was deelnemer aan de archeologische expedities naar Berenike en Karanis in Egypte.

Tussen 1986 en 1989 was ze biologieleraar en sinds 1990 verzorgt ze regelmatig colleges archeobotanie (met name hout) aan de universiteiten van Leiden, Groningen en Amsterdam.

Tussen 1987 en 1993 werkte ze free-lance op haar vakgebied voor de universiteiten van Leiden, Amsterdam en Groningen, verschillende gemeentelijke archeologische diensten en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).

Ze nam deel aan internationale werkgroepen over hout en dendrochronologie van Damian Goodburn (Engeland), Prof. Dr. F.H. Schweingruber (Zwitserland) en Dr. E. Jansma (Nederland).

Ze zat in het bestuur van de Association of Environmental Archaeology (AEA, 1995-1998), de Vereniging voor Ondernemers in de Archeologie (VOiA, 1997-2000 en  2003-2006) en was deeltijdlid van de Kwaliteits groep Nederlandse Archeologie (KNA, 1999-2000).

Sinds de oprichting in 1994 is zij een partner in BIAX Consult.

Publicaties Caroline Vermeeren:

1. Vermeeren, C., 1986: A palynological pilot-study of the Henauhof (Federsee), Interne Rapporten Instituut voor Prehistorie Leiden.
2. Vermeeren, C., 1986: Coprolieten uit een Vroeg Middeleeuwse site te Den Haag, Interne Rapporten Instituut voor Prehistorie Leiden.
3. Vermeeren, C., 1988: Botanisch onderzoek aan de Frankenslag, , Interne Rapporten Instituut voor Prehistorie Leiden.
4. Vermeeren, C., 1990: Botanisch onderzoek van middeleeuwse beer¬putten in Kampen, in: H. Clevis & M. Smit (red.), Verscholen in vuil. Archeologische vondsten uit Kampen 1375-1925. Kampen, 139-161.
5. Vermeeren, C., 1991: Cultuurgewassen en onkruiden uit Ittersumer¬broek, in: H. Clevis & A.D. Verlinde (red.), Bronstijdboeren in Ittersumerbroek, Kampen, 93-106.
6. Bakels, C.C., M. Alkemade & C. Vermeeren, 1991: Botanische Untersuchungen in der Rössener Siedlung Maastricht-Randwijck, Niederlande, Archaeo-Physika 13, 35-48.
7. Bakels, C.C., M. Alkemade & C. Vermeeren, 1991: Het pollendiagram Haarlem Zuiderpolder, of wel kunnen prehistorische akkers worden opgespoord via pollenanalyse? Haarlems bodemonderzoek 25.
8. Hagers, J.-K.A., W.A.M. Hessing, L.I. Kooistra, M.T.M. Schaepman & C.E. Vermeeren, 1992: Nederzettingssporen uit de midden-bronstijd in Park Leeuwensteijn, Voorburg (Z-H), Westerheem 41-2, 69-82.
9. Vermeeren, C., 1993: Een beerkuil van het klooster te Windes¬heim, in: H. Clevis & J. de Jong, Archeologie in Zwolle, 133-6.
10. Koot, C. & C. Vermeeren, 1993: Natural food resources and human demand: use of wood in Iron Age houses in the wetlands of Midden-Delfland, Analecta Praehistoria Leidensia 26, 99-110.
11. Brinkkemper, O. & C. Vermeeren, 1993: Het hout van een aantal nederzettingen uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd op Voorne-Putten, BOORbalans 2, 103-120.
12. Brinkkemper, O. & C. Vermeeren, 1994: Mediterrane rijst en Oosterse kruidnagels. Botanische macroresten van een beerkelder uit Kampen (1575-1650), BIAXiaal 3. Amsterdam
13. Vermeeren, C., 1994: Food for thought. Botanisch onderzoek aan het St. Agnietenklooster, een opgraving aan de Zuilingstraat te Den Haag, BIAXiaal 6.
14. Vermeeren, C., 1995: Exotische offers in Ulpia, Ulpia Noviomagus 4.
15. Hänninen, K. & C. Vermeeren, 1995: Giant junipers. Houtonderzoek aan een Midden-Neolithische vindplaats te Wateringen, BIAXiaal 8.
16. Brinkkemper, O., K. Hänninen, P. van Rijn & C. Vermeeren, 1995: Afgedankte luxe. Houten voorwerpen uit beerputten van Tiel-Koornmarkt, BIAXiaal 18.
17. Kooistra, L.I., K. Hänninen, H. van Haaster & C. Vermeeren, 1995: Een boeket uit Dordrecht. Botanische resten uit beer en afval uit de 12e-17e eeuw, BIAXiaal 19.
18. Gotjé, W. & C. Vermeeren, 1995: Haarlem Veerpolder. Oecologisch onderzoek aan een Metaaltijd gyttjalaag en een Steentijd vuurplaats, BIAXiaal 22.
19. Thijssen, J. & C. Vermeeren, 1996. Exotische offers in de Fortunatempel op het Maasplein. In: Graven met Beleid. Gemeentelijk archeologisch onderzoek in Nijmegen 1989-1995. red. H. van Enckevort & J. Thijssen. Uitg. Uniepers Abcoude, 77-81.
20. Vermeeren, C. & O. Brinkkemper, 1996: Botanisch onderzoek aan de opgravingen Den Haag Lozerlaan, 1991 en 1994, BIAXiaal 28.
21. Vermeeren, C., H. van Haaster & W.J. Kuijper, 1996: Vlaardings verleden verkend. Archeobotanisch en malacologisch onderzoek aan monsters uit het centrum van Vlaardingen, BIAXiaal 31.
22. Vermeeren, C., 1996: The Indian Connection. Wood and charcoal from the Roman harbour of Berenike, BIAXiaal 33.
23. Vermeeren, C. & W.J. Kuijper, 1996: Pollen from coprolites and recent droppings: useful for reconstructing vegetation and determining the season of consumption? Analecta Praehistoria Leidensia 26, 213-20. Leiden.
24. Haaster, H. van, K. Hänninen, L.I. Kooistra, J. Schelvis & C. Vermeeren, 1997: Ontginningsboeren op het veen. Zaden, vruchten, hout en ongewervelden van een 12e eeuwse boerderij te Gouda Oostpolder, BIAXiaal 37.
25. Vermeeren, C., O. Brinkkemper, H. van Haaster & J. Schelvis, 1997: Zeventiende eeuwse Zomerkoninkjes. Onderzoek aan botanische macroresten, pollen, endoparasieten en geleedpotigen aan monsters van de opgraving "Den Haag-Rekenkamer", BIAXiaal 41.
26. Hänninen, K. & C. Vermeeren, 1997: Exotische offers. Botanisch onderzoek aan kuilen uit de Romeinse Fortuna-tempel op het Maasplein in Nijmegen, BIAXiaal 51.
27. Raemakers, D.C.M., C.C. Bakels, B. Beerenhout, A.L. van Gijn, K. Hänninen, S. Molenaar, D. Paalman, M. Verbruggen & C. Vermeeren. 1997: Wateringen 4: A settlement of the Middle Neolithic Hazendonk 3 Group in the Dutch Coastal Area. Analecta Praehistorica Leidensia 29,143-191. Leiden.
28. Kooistra, L.I., K. Hänninen, H. van Haaster & C. Vermeeren, 1998: Voedselresten in beer en afval. Botanisch onderzoek aan beerputten, afvalkuilen en ophogingslagen van de steden Dordrecht en Nijmegen uit de 12e -20e eeuw, BIAXiaal 52.
29. Hänninen, K. & C. Vermeeren, 1998: Hout en houtskool van een donk met bewoningssporen uit het midden Neolithicum in Brandwijk (Z.H.), BIAXiaal 61.
30. Vermeeren, C. & L.I. Kooistra, 1998: Archeologie Betuweroute. Hout uit Middeleeuws Malburg te Kerk-Avezaath, BIAXiaal 62.
31. Vermeeren, C., 1998: De dieren- en plantenresten, in: A. Carmiggelt (red.), Romeinse vondsten van de Scheveningse weg, Haagse Oudheidkundige Publicaties 4.
32. Vermeeren, C., 1998: Botanisch onderzoek aan een 15e eeuws monster uit de opgraving Amicitia te Den Haag, BIAXiaal 64.
33. Vermeeren, C., 1998: Evidence for Seasonality from Coprolites and Recent Faeces, Environmental Archaeology 3, 127-8.
34. Vermeeren, C., 1998: Wood and charcoal, in: S.E. Sidebotham & W.Z. Wendrich (eds.), Berenike 1996: Report of the 1996 excavations at Berenike (Egyptian Red Sea Coast) and the survey of the Eastern Desert, 331-48. Leiden.
35. Vermeeren, C., 1998: A lady in the desert. Desiccated wood and charcoal from the 1997 excavations in Roman Berenike, Kalalat and Shenshef (Egypt), BIAXiaal 66.
36. Vermeeren, C., K. Hänninen & P. van Rijn, 1998: Onderzoek aan botanische resten en schelpen uit de 17e-18e eeuwse tuin van huis “Den Hoonaert” te Leidschendam, BIAXiaal 67.
37. Rijn, P. van, K. Hänninen & C. Vermeeren, 1998: Hout van Nijmegen gebundeld. Houtonderzoek van Nijmegen van de Romeinse vindplaats Weurtse Weg en de postmiddeleeuwse opgravingen van Hessenberg, Hezelstraat en Waalkade, BIAXiaal 70.
38. Vermeeren, C., 1999: The use of imported and local wood species at the Roman port of Berenike, Red Sea coast, Egypt, in: M. van der Veen (ed.) The exploitation of plant resources in Ancient Africa, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York.
39. Vermeeren, C. 1999: Lady in the desert: the wood and charcoal, in: S.E. Sidebotham & W.Z. Wendrich (eds.), Berenike 1997: Report of the 1997 excavations at Berenike (Egyptian Red Sea Coast) and the survey of the Eastern Desert. Leiden.
40. Hänninen, K., L.I. Kooistra, P. van Rijn & C. Vermeeren, 1999: Archeologie Betuweroute. Hout en houtskool van een donk uit het Meso- of Neolithicum te Hardinxveld-Polderweg, BIAXiaal 65.
41. Haaster, H. van & C. Vermeeren 1999: Archeobotanisch onderzoek naar de balseming van de Bredase Nassau’s. Biaxiaal 74.
42. Hänninen, K. & C. Vermeeren 1999: Archeologie Betuweroute. Hout van de donk Hardinxveld-de Bruin gedateerd in het Meso- en Neolithicum. Biaxiaal 78.
43. Hänninen, K. & C. Vermeeren, 1999: Archeologie Betuweroute. De laatmesolithische boomstamkano’s van Hardinxveld-de Bruin. Biaxiaal 86.
44. Smeerdijk, D.G.van & C. Vermeeren 1999: Pollenonderzoek aan Bronstijdakkers uit de Hekslootpolder (gemeente Haarlem). Biaxiaal 87.
45. Vermeeren C., 1994/2000: Botanisch onderzoek aan de twee Middeleeuwse terpen te Schipluiden. Biaxiaal 85.
46. Haaster, H. van & C. Vermeeren met medewerking van L. van Beurden, L. Kubiak-Martens & M. van Waijjen 2000: Onderzoek aan macroresten, pollen en artropoden aan monsters van de Romeinse weg in Vleuten-De Meern. Biaxiaal 93.
47. Vermeeren, C. & A. de Hingh, 1994/2000: Houtskoolonderzoek aan monsters uit de Lineaire Bandkeramiek van de opgraving Geleen-Janskamperveld 1991. Biaxiaal 107.
48. Bakels, C.C., R.S. Kok, L.I. Kooistra & C. Vermeeren, 2000: The plantremains from Gouda – Oostpolder, a twelfth century farm in the peatlands of Holland. Vegetation History and Archaeobotany 9, 147-160.
49. Stoepker, H, H. van Enckevort, J. Krist, K. Hänninen, C. Kalee, R. Reijnen, C. Vermeeren, A. Bosman, C. van Driel-Murray, 2000: Venray-Hoogriebroek en Venray-Loobeek. Nederzettingen uit de prehistorie, Romeinse tijd en late Middeleeuwen. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 46. Amersfoort.
50. Louwe Kooimans, L.P., K. Hänninen & C. Vermeeren, 2001: Artefacten van hout, in: L.P. Louwe Kooimans (red.), Hardinxveld-Giessendam De Bruin. Een kampplaats uit het Laat-Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cultuur (5500-4450 v. Chr.). Rapportage Archeologische Monumentenzorg 88, 435-477. Amersfoort.
51. Louwe Kooimans, L.P., C. Vermeeren, & A.M.I. van Waveren, 2000: Artefacten van hout en vezels, in: L.P. Louwe Kooimans (red.), Hardinxveld-Giessendam Polderweg. Een mesolithisch jachtkamp in het rivierengebied (5500-5000 v. Chr.). Rapportage Archeologische Monumentenzorg 83, 379-418. Amersfoort.
52. Vermeeren, C., 2001: Ships in the desert: the wood and charcoal, in: S.E. Sidebotham & W.Z. Wendrich (eds.), Berenike 1998: Report of the 1998 excavations at Berenike (Egyptian Red Sea Coast) and the survey of the Eastern Desert. Leiden.
53. Louwe Kooijmans, L.P., K.Hänninen & C. Vermeeren, 2001: Artefacten van hout, In: L.P. Louwe Kooijmans (red.) Hardinxveld-Giesendam de Bruin. Een kamplaats uit het Laat-Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cuiltuur (5500-4450 v. Chr.). 435-478. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 88. Amersfoort.
54. Brinkkemper, O., H. van Haaster, P. van Rijn & C. Vermeeren, 2002: Archeobotanie, in: P.F.B. Jongste & G.J. van Wijngaarden (reds.), Het erfgoed van Eigenblok. Bewoningssporen uit de Bronstijd teRumpt (gemeente Geldermalsen). Rapportage Archeologische Monumentenzorg 86, 439-558. Amersfoort.
55. Vermeeren, C. & H. van Haaster, 2002: The embalming of the ancestors of the Dutch royal family. Vegetation History and Archaeobotany. 11, 121-126. Springer-Verlag.
56. Vermeeren, C. & R.T.J. Cappers, 1997/2002: Ethnographic and archaeobotanical evidence of local cultivation of plants in Roman Berenike and Shenshef (Red Sea coast, Egypt) , BIAXiaal 140, Zaandam.
57. Vermeeren, C., 2000/2003: Boats in the Desert, the desiccated wood and charcoal from Berenike (1998). Biaxiaal 90.
58. Vermeeren, C., 2003: Resultaten van onderzoek aan middeleeuws hout en houtskool uit de opgraving Bakel. Biaxiaal 155. Zaandam.
59. Vermeeren,C., 2003: Resultaten van onderzocht hout en houtskool uit Oss-De Geer, daterend uit de midden-Bronstijd en de Romeinse tijd. Biaxiaal 157. Zaandam.
60. Vermeeren, C., 2004: Houtonderzoek aan de Bronstijdvindplaats te Zijderveld. Biaxiaal 208. Zaandam.
61. Vermeeren, C., & O.Brinkkemper, 2004: De IJzertijd-kano van Uitgeest: onderzoek van het hout en de bewerkingssporen. Biaxiaal 209. Zaandam.
62. Smeerdijk, D.G. van, K. Hänninen & C. Vermeeren, 2004: Paleobotanisch onderzoek aan materiaal uit drie waterputten uit de Bronstijd van de opgraving Looërenk (gemeente Zutphen). Biaxiaal 215. Zaandam.
63. Vermeeren, C. & O. Brinkkemper, 2005.: Eiken of elzen? De houtkeuze voor ijzertijdboerderijen., in: Nederland in de Prehistorie. 577-581. Bert Bakker.
64. Vermeeren, C. & O. Brinkkemper, 2005: Oak or Alder, the use of wood in the Iron Age farms in the western Netherlands. In: L.P.L. Kooijmans et al(eds). Handbook of Dutch Prehistorie.
65. Vorst, Y. & C. Vermeeren, 2005: Houtskoolonderzoek aan een kuil uit de Late Stein-periode (2900-2500 cal. BC); vindplaats Sittard/Geleen-Hof van Limburg, gemeente Sittard. Biaxiaal 227. Zaandam.
66. Vermeeren, C., 2005: Onderzoek aan hout uit de vroeg-middeleeuwse opgraving Oegstgeest -Rijnfront. Biaxiaal 239. Zaandam.
67. Vermeeren, C., & K. Hänninen, 2005: Hout, zaden en pollen uit Romeins Didam en Wehl. Biaxiaal 244. Zaandam.
68. Vermeeren,C., & Y.Vorst, 2007: Onderzoek naar de bewerkings- en gebruikssporen van de IJzertijd kano uit Vlaardingen Vergulde-Hand West. Biaxiaal 300. Zaandam.
69. Hänninen, K., & C. Vermeeren, 2007: Naaldwijk-Holland College: onderzoek aan zaden, hout en pollen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Biaxiaal 301. Zaandam.
70. Vermeeren,C., 2007: Onderzoek aan zevende eeuws beschoeiingshout uit Oegstgeest Rijnfront-zuid, deelgebied Corpus. Biaxiaal 306. Zaandam.
71. Beurden, L. van, C. Vermeeren & J.T. Zeiler, m.m.v. D.C. Brinkhuizen en L. Smits, 2007: Graan, hout, vee en vis. Botanisch, zoölogisch en fysisch antropologisch onderzoek aan sporen uit de IJzertijd, Romeinse periode en de Middeleeuwen van de vindplaats Ockenburgh (gemeente Den Haag). Ook Archeobone rapport nr. 59. BIAXiaal 325, Zaandam.
72. Vermeeren, C. & B. Gumbert, 2008: Ontellicke boomen” or “countless trees”: reconstructing the late medieval vegetation surrounding the sixteenth century St. Margaretha Convent, Leiden, the Netherlands. Vegetation History and Archaeobotany. 17:93-103. Springer-Verlag.
73. Vermeeren, C., 2008: Middenbeemster: onderzoek aan 17e eeuws houtafval. BIAXiaal 361, Zaandam.
74. Vermeeren, C., 2008: Het Matarómodel, onderzoek naar botanische aspecten van een middeleeuwse scheepsmodel uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam. BIAXiaal 376, Zaandam.
75. Ouden, N. den, & C. Vermeeren, 2008: Enkhuizen-De Fruittuinen. Houten voorwerpen, constructiehout, vlechtwerk, touw en haar uit de Nieuwe Haven (17e-19e eeuw). BIAXiaal 377, Zaandam
76. Vermeeren, C., mmv N. den Ouden & M. Wansleeben, 2009: De takkenpaden in Vlaardingen-Vergulde Hand. Onderzoek naar houtgebruik en mogelijk beheer van bosbestanden rondom Vlaardingen in de IJzertijd. BIAXiaal 393, Zaandam.
77. Meer, W. van der, C. Vermeeren & N. den Ouden, 2009: Archeobotanisch onderzoek aan macroresten, pollen en hout uit middeleeuwse sporen van de vindplaats Leiden-Aalmarktschool. BIAXiaal 399, Zaandam.
78. Vermeeren, C., & H. van Haaster, 2009: Beplantingsvoorstel voor het Romeinse castellum Fectio (Gemeente Bunnik) op basis van historische en archeobotanische gegevens, BIAXiaal 422. Zaandam.
79. Hänninen, K., M. van der Linden & C. Vermeeren, 2009: De kruidentuin van Den Haag-Uithofslaan 1 -Zaden, pollen, hout en houtskool van de Romeinse tijd tot 1900. BIAXiaal 432. Zaandam
80. Vermeeren, C., 2009: Archeobotanie, In: Siemons H. & J.J. Lanzing (red.), Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld, Den Haag. Haagse Oudheidkundige Publicaties 11, 317-347.
81. Vermeeren, C., K. Hänninen & L. van Beurden, 2010: Industrial, medicinal or ornamental plants? Finds of hollyhock (Alcea rosea L.), marigold (Calendula officinalis L.) and Fuller’s teasel (Dipsacus sativus (L.) Honck.) from 15th century The Hague, In: Bakels, Fennema, Out & Vermeeren (red), Of Plants and snails, a collection of papers presented to Wim Kuijper in gratitude of forty years of teaching an identifying. 237-246. Sidestone press.
82. Kooistra, L.I., K. Hänninen, H. van Haaster & C.Vermeeren, 2010: A medieval bouquet from the city of Dordrecht (The Netherlands), In: Bakels, Fennema, Out & Vermeeren (red), Of Plants and snails, a collection of papers presented to Wim Kuijper in gratitude of forty years of teaching an identifying. 127-144. Sidestone press.
83. Brinkkemper, O. & C. Vermeeren, 2011: Onderzoek aan Romeins en Middeleeuws hout uit de opgraving Naaldwijk-Hoogeland, campagne 2007 en 2008, BIAXiaal 488. Zaandam.
84. Vermeeren, C., 2011: Houtbeheer. In: Eijskoot, Brinkkemper & de Ridder (red), Vlaardingen-De Vergulde Hand-West. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 200, 385-395. Amersfoort.
85. Vermeeren, C., 2011: Kano. In: Eijskoot, Brinkkemper & de Ridder (red), Vlaardingen-De Vergulde Hand-West. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 200, 403-410. Amersfoort.
86. Haaster, H. van, & C. Vermeeren, 2011: Archeobotanisch onderzoek op vindplaats Tradepark 58 in Tilburg (Bronstijd-IJzertijd-Nieuwe tijd). BIAXiaal 527. Zaandam.
87. Vermeeren, C., 2012: Houten wagenwielen en een ton uit waterputten van de opgraving Terp Heinis (regio 's-Hertogenbosch). BIAXiaal 619. Zaandam.
88. Lentjes, D. & C. Vermeeren, 2012: Twee middeleeuwse boomstamputten uit Cothen-De Kamp, gemeente Wijk bij Duurstede. BIAXiaal 627. Zaandam.
89. Vermeeren, C. & H. van Haaster, 2013: Onderzoek aan constructiehout en haar uit de opgraving Haarlem Afvalcontainers (HAAC5). BIAXiaal 637. Zaandam.
90. Vermeeren, C., 2013: Onderzoek van een houten voorwerp uit de opgraving Grote Markt te Lier (België). BIAXiaal 638. Zaandam.
91. Vermeeren, C., 2013: Botanisch onderzoek aan de opgraving Susteren-Salvatorplein 1991-1994; een overzicht van verricht onderzoek en advies voor vervolgonderzoek. BIAX-notitie 346. Zaandam.
92. Out, W.A., C. Vermeeren & K. Hänninen, 2013. Branch age and diameter: useful criteria for recognising woodland management in the present and past? Journal of Archaeological Science 40, 4083-4097. Elsevier
93. Vermeeren, C., 2014: Hout uit de opgraving Spui 24-28a, Den Haag, 2012. BIAXiaal 801. Zaandam.
94. Hänninen, K., S. Lange & C. Vermeeren, 2014: Overzicht archeologische literatuur ten bate van kano-reconstructies. BIAX-notitie 360. Zaandam.
95. Vermeeren, C., 2015: Hout uit de opgraving Nijmegen-Lent dijkteruglegging, zone P9/57 (Nld 6), Bronstijd tot Middeleeuwen, BIAXiaal 833. Zaandam.
96. Vermeeren, C., 2016: Hout uit de opgraving Nijmegen-Lent dijkteruglegging, zone H (Nld 8), Nieuwe Tijd. BIAXiaal 879. Zaandam.
97. Vermeeren, C., 2016: Archeobotanisch onderzoek, Hout en houten voorwerpen, in: Koot, C.W., & E.N.A. Heirbaut (red.), Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 5. Kasteel Lent en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 62), 1025-1059.
98. Vermeeren, C., 2016: Archeobotanisch onderzoek, Hout en houten voorwerpen, in: Koot, C.W., & E.N.A. Heirbaut (red.), Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent 6. Schans Knodsenburg, de nieuwetijdse bewoningsgeschiedenis, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 63), 725-737.
99. Vermeeren, C., 2016: Hout uit de opgraving Nijmegen-Lent dijkteruglegging, zone O (Nld 16), middeleeuwen en nieuwe tijd. BIAXiaal 880. Zaandam.
100. Vermeeren, C., 2016: Wood use in Graeco-Roman Karanis (Fayum, Egypt): local origin or import? First results. In: News from the past: Progress in African archaeobotany, proceedings IWAA conference Vienna 2012. Groningen.
101. Vermeeren, C., 2016: Hout uit Hove (België). Waterputten uit de 15e en 16e eeuw. BIAXiaal 929. Zaandam.
102. Kuijper, W.J., C. Vermeeren, J.A. van Franeker & A. Meijboom, 2017:Plantenresten in de magen van noordse stormvogels: graadmeter voor vervuiling. De Levende natuur 118-5. 178-180. Zwolle.
103. Vermeeren, C., & H. van Haaster, 2017: Determinatie van hout, haar, vezels, steen, teer en turf van de scheepswerven aan de Hogendijk te Zaandam. BIAXiaal 938. Zaandam.
104. Out, W.A., K. Hänninen & C. Vermeeren, 2018: Using Branch Age and Diameter to Identify Woodland Management: New Developments. Environmental Archaeology 23 (3); 254-266.
105. Bouchaud, C., C. Newton, M. van der Veen & C. Vermeeren, 2018: Fuelwood and Wood Supplies in the Eastern Desert of Egypt during Roman Times/Approvisionnement en combustible ligneux et en bois dans le desert oriental d’Ä–gypte à l’ époque romaine. In : Brun J-P, T Faucher &B Redon (eds) The Eastern Desert of Egypt during the Greco-Roman Period: Archaeological Reports, Paris (bilans archéologiques. Collection électronique de l’Institut des civilisations du Collège de France, série « Mondes méditerranéens antiques », online)
106. Vermeeren C. & L.I. Kooistra, 2018: Botanisch materiaal uit de Midden-IJzertijd en de Merovingische periode van vindplaats Monster-Molenslag (gemeente Westland). BIAXiaal 1062. Zaandam.
107. Vermeeren C. & P. Baas 2018: The wooden toe prosthesis from a female mummy in Luxor, dating from the early first millennium BC; an attempt to identify the wood based on macrophotographs. BIAXiaal 1067. Zaandam.
108. Haaster, H. van & C. Vermeeren, 2019: Archeobotanisch onderzoek te Lent-Zuiderveld (projecten Zv13 en Zv14). BIAXiaal 1076. Zaandam.
109. Hänninen K., D. Pomstra, A. Verbaas, C. Vermeeren & L. Wolterbeek, 2019: Reconstructie van een IJzertijdkano uit Vlaardingen. BIAXiaal 1101. Zaandam.
110. Vermeeren C., & S. Lange, 2019: Hout uit de opgravingen van de Spoortunnel te Delft, daterend tussen de 12e en 19e eeuw. BIAXiaal 1102. Zaandam.
111. Vermeeren, C. & W. van der Meer, 2019: Bladresten in graven bij de Grote Kerk te Den Haag. BIAXiaal 1130. Zaandam.
112. Vorst, Y. & C. Vermeeren, 2019: Onderzoek aan neolithisch hout uit het gebied Steynhof te Den Haag. BIAXiaal 1131. Zaandam.
113. Hänninen, K., & C. Vermeeren, 2019: Hout uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd uit de opgraving Nijmegen-Zandse Plas. BIAXiaal 1138. Zaandam.
114. Vorst, Y. & C.Vermeeren, 2019: Onderzoek aan houten voorwerpen en constructiehout van Binckhorstlaan 141 te Den Haag. BIAXiaal 1164. Zaandam.
115. Kooistra, L.I., C. Vermeeren, & L. Kubiak-Martens, 2019: Onderzoek aan houtskool, macroresten en palynologisch materiaal van de neolithische vindplaats Steynhof te Den Haag. BIAXiaal 1191. Zaandam.
116. Haaster, H. van & C. Vermeeren, 2019: Archeobotanisch onderzoek op de middeleeuwse vindplaats Pl7 (Lent-Pastoor van Laakstraat) in Nijmegen. BIAXiaal 1213. Zaandam.
117. Beurden, L. & C. Vermeeren, 2019: Botanisch onderzoek aan een achtererf uit de late middeleeuwen/nieuw tijd van vindplaats Soest-Korte Brinkweg. BIAXiaal 1226. Zaandam.
118. Kooistra, L.I., C. Rieffe, T. van Venetië, & C. Vermeeren, 2019: Van forten, schepen en barbecues: houtgebruik in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen in de Haagse regio. IN: R.J. van Zoolingen (red), AB HARENSIS INCVLTIS, artikelen voor Ab Waasdorp, 46-59. Den Haag.
119. Vermeeren C., & E. van Hees, 2019: Wooden objects from the Merovingian site Oegstgeest. BIAXiaal 1257. Zaandam.
120. Vermeeren, C., K. Hänninen, K., E. Bult, E. van Hees, & M. van Zon, 2020: Construction wood from the Merovingian site Oegstgeest. BIAXiaal 1274. Zaandam.
121. Out, W.A., C. Battinger, K. ÄŒufar, O. Lopez Bultó, K. Hänninen, & C. Vermeeren, 2020: Identification of woodland management by analysis of roundwood age and diameter: Neolithic case studies. Forest Ecology and Management 467; Elsevier.
122. Vermeeren, C., & P. van de Peppel, 2020: Delftse gebruiksvoorwerpen van hout: de houtsoorten, verwerkt in Rijkelijkhuizen M. (eds) Houten voorwerpen in Delft, Delft. tevens BIAXnotitie 418. Zaandam.
123. Linden, M. van der, C. Vermeeren & K. Hänninen, 2020: Archeobotanisch onderzoek aan grondsporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd te Lichterveld-Leysafortstraat. BIAXiaal 1310. Zaandam.
124. Vermeeren, C., 2020: Houtdeterminaties van enkele voorwerpen uit de Egyptische collectie van het RMO. BIAXiaal 1346. Zaandam.
125. Doeve, P., & C. Vermeeren, 2020: Hout in onderzoek Smakkelaarsveld 2017, BAAC rapport.
126. Vermeeren, C., 2020: Voorstel voor selectieadvies Oostende-Jozef II straat: waarderend onderzoek aan botanische macroresten en hout. Zaandam.
127. Vermeeren, C. 2020: Voorstel voor selectieadvies Zoetermeer Leidsewallen, waarderend onderzoek aan botanische macroresten en hout. Zaandam.
128. Vermeeren C., & H. van Haaster, 2020: Botanisch onderzoek aan het Haarlemse kasteel Huis ter Kleef (late middeleeuwen-nieuwe tijd). BIAXiaal 1251. Zaandam.
129. Langeveld, B., Vermeeren C., Andeweg R., & K. Moeliker, 2020: Het einde van een oude klimop in het Museumpark. Straatgras 32 (2), 55-57. Rotterdam.
130. Vermeeren C. & L.I. Kooistra, 2020, hfst 11, Botanisch materiaal in: J.P. Bakx (red) Bewoning onder het stuifzand Archeologische opgraving van sporen uit de Midden-IJzertijd en Merovingische periode op het voormalig campingterrein Molenslag in Monster, gemeente Westland. Delftse Archeologische Rapporten (DAR) 134, 263-288, Delft/Leiden. Tevens BIAXiaal 1062
131. Vermeeren, C & E. van Hees, 2021: Wooden objects, in J. de Bruin/C. Bakels/F. Theuws (eds), Oegstgeest. A riverine settlement in the early medieval world system, Bonn (Merovingian archaeology in the Low Countries 7). Tevens BIAXiaal 1257.
132. Vermeeren, C, K. Hänninen, E. Bult, E. van Hees & M. van Zon, 2021: Construction wood, in J. de Bruin/C. Bakels/F. Theuws (eds), Oegstgeest. A riverine settlement in the early medieval world system, Bonn (Merovingian archaeology in the Low Countries 7). Tevens BIAXiaal 1274.
133. Vermeeren C, & L.I. Kooistra, 2021: Een ruitertocht door ruimte en tijd. Het landschap tussen Maas en Rijn in de Vroege, Volle en Late Middeleeuwen, in J.P.Bakx, J de Bruin, J van Horssen & S Jogsma (eds), Delven naar de Middeleeuwen, studies aangeboden aan Epko J. Bult, SPA uitgevers.
134. Vermeeren, C. 2021: Voorstel voor selectieadvies hout Leiden-Afvalcontainers. Zaandam.
135. Vermeeren, C. 2021: Voorstel voor selectieadvies hout Utrecht-Smakkelaarsveld, A-20.0035: waarderend onderzoek hout vnrs. 50 en 103-179. Zaandam.
136. Vermeeren, C. 2021: Een 19e-eeuwse waterpomp uit Voorthuizen-Kromme Akker-zuid. BIAXiaal 1365. Zaandam.
137. Brinkkemper, O., Vermeeren , C., & K. Hänninen, 2009: Archeobotanie in Siemons H. & J.J. Lanzing (red) Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld, Den Haag. HOP 11, 317-346. Samenvoegen met andere
138. Vermeeren, C., in prep.: Archeobotanisch onderzoek – veldwerk en karakteriseringen. in: H. Stoepker (red.), De opgravingen van het klooster te Susteren, Venlo.
139. Kuitems, Margot, Birgitta L. Wallace, Charles Lindsay, Andrea Scifo, Petra Doeve, Kevin Jenkins, Susanne Lindauer, Pınar Erdil, Paul M. Ledger, Véronique Forbes, Caroline Vermeeren, Ronny Friedrich & Michael W. Dee, 2021: Evidence for European presence in the Americas in ad 1021, Nature
140. Veen M.M.A. van, C. Vermeeren, W. van der Meer & S. Y. Comis, 2021: hfst 5, Doodskronen, botanie, hout en textiel in A. Pavlovic & M.M.A. van Veen, Het kerkhof rond de Grote – of St. Jacobskerk in Den Haag HOP 22. Den Haag, tevens biaxiaal 1130
141. Vermeeren C, K. Hänninen & E. van Hees, 2021: Botanisch onderzoek Johan van Oldenbarneveltlaan (JOB18o) te Den Haag. BIAXiaal 1379. Zaandam.
142. Lammertsma, E., K. Hänninen & C.Vermeeren, 2021: Den Haag-Ockenburghstraat, archeobotanisch onderzoek aan een bronstijdvindplaats. BIAXiaal 1387. Zaandam.
143. Vermeeren C., & H. van Haaster, 2021: Archeobotanisch onderzoek aan twee leerlooierijen en een apothekerskuil aan de Westerdijk en Nieuwe Noord in Hoorn. BIAXiaal 1390. Zaandam.
144. Beurden L. van, K. Hänninen & C. Vermeeren 2021: Nijmegen-Rustwat, botanisch onderzoek aan een mogelijk rituele vindplaats uit de bronstijd. BIAXiaal 1394. Zaandam.
145. Vermeeren, C., 2021: Alphen-Hedastraat, botanisch onderzoek aan materiaal uit de Romeinse tijd en de Nieuwe tijd. BIAXiaal 1423. Zaandam.
146. Vermeeren, C., & L. Kubiak-Martens 2021: Voorthuizen-Wikselaarseweg, houtonderzoek aan waterputten uit de ijzertijd tot laat Romeinse tijd. BIAXiaal 1447. Zaandam.
147. Vermeeren, C., 2021: Lieren-Veldbrugweg, houtonderzoek aan palen uit de ijzertijd en waterputten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. BIAXiaal 1448. Zaandam.
148. Assië, C., & C. Vermeeren 2021: Archeobotanisch onderzoek aan twee IJzertijd cultuurlagen van de vindplaats Molenslag te Monster. BIAXiaal 1490. Zaandam.
149. Vermeeren, C., 2022: Voorstel voor selectieadvies hout en houtskool Noordwijk-Sancta Maria. Zaandam.
150. Vermeeren, C., Y. Vorst & M. van Diggelen, 2022: Onderzoek aan Romeins constructiehout uit de Rotterdamsebaan-opgravingen te Den Haag. BIAXiaal 1455. Zaandam.
151. Out, W.A., K. Hänninen, C. Battinger & C. Vermeeren, 2022: Woodland management at the Swedish middle Neolithic site of Alvastra? A new perspective, Vegetation History and Archaeobotany. Springer-Verlag