Terug naar overzicht


Drs. Silke Lange

Silke Lange studeerde archeologie aan het Albert Egges Instituut voor Pre- en Protohistorie aan de Universiteit van Amsterdam, het huidige Amsterdams Archeologisch Centrum. In 1996 is zij afgestudeerd als archeologe in de richting prehistorie van Noordwest Europa. Het onderwerp van haar scriptie was Grafheuvelwegen op de Noordwest-Veluwe.

Tijdens haar studie heeft Silke zich gespecialiseerd in de determinatie van hout uit archeologische context. In 1998 heeft zij het bedrijf Bureau voor Eco-Archeologie samen met een studievriendin opgericht. Tussen 1996 en 2010 werkte zij ook bij het projectenbureau van het AAC en had de functie van projectleider voor Noord-Holland. Zij heeft aan veel opgravingscampagnes meegewerkt en leiding gegeven aan divers archeologisch onderzoek in de regio. In 1999 heeft zij bovendien de opleiding Management van archeologische projecten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam gevolgd.

Vanaf 1997 is Silke nauw betrokken als houtspecialiste bij het archeologische onderzoek in de Leidsche Rijn. Het onderzoek in de Leidsche Rijn heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis over de Limeszone langs de Rijn in Nederland. Het houtspecialistische onderzoek aan hout van Romeinse weg- en oeverbeschoeiingen, van bruggen en wachttorens heeft nieuwe informatie over de houttechnologische kennis, het houtgebruik, import van (bouw)hout, etc. opgeleverd. Ook heeft het onderzoek aangetoond dat jaarringanalyse aan elzenhout een geschikte onderzoeksmethode voor een intra-fasering van structuren kan zijn.

In 2011 werkte Silke samen met Biax Consult aan enkele projecten. Dit beviel zo goed dat zij heeft besloten haar eigen bedrijf op te zeggen en zich bij het team van Biax te voegen. Sinds 1 januari 2012 is Silke partner in Biax Consult te Zaandam.
Daarnaast is Silke als promovenda verbonden aan het Instituut voor Regionale Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Haar promotieonderzoek is gericht op de strandwalarcheologie van Noord-Holland. In deze regio heeft zij in de afgelopen jaren veel veldwerk verricht. Bovendien heeft zij als adviseur van gemeenten in Noord-Holland ervaring opgedaan in de Archeologische Monumentenzorg. In haar proefschrift verwerkt zij haar eigen onderzoeksgegevens en de beschikbare gegevens van vóór en na invoering van het Valetta-verdrag tot een synthese. De titel van het proefschrift in voorbereiding is: Landschafts- und Besiedlungsgeschichte der nordwestlichen Niederlande – das Strandwallgebiet in Ur- und Frühzeitalter.

Recente publicaties:

Lange, S., 2022: Hout uit middeleeuwse en Nieuwetijds sporen van de vindplaats Mierlo, plangebied Luchen (gemeente Geldrop-Mierlo), (BIAXiaal 1487), Zaandam.

Lange, S., 2022: Specialistisch onderzoek aan houtskool uit drie contexten van de vindplaats Echt-Susteren, (BIAXiaal 1503), Zaandam.

Lange, S., 2022: Houtonderzoek aan bouwhout en enkele houten voorwerpen van een Romeinse vindplaats uit de eerste helft van de eerste eeuw na Chr. in Krommenie-’t Hain, (BIAXiaal 1397), Zaandam.

Lange, S., 2022: Onderzoek aan hout uit waterputten uit de ijzertijd, vroege en volle middeleeuwen, en uit de nieuwe tijd van de vindplaats Weert-Laarveld (fase 3), (BIAXiaal 1537), Zaandam.

Lange, S., 2022: Onderzoek aan houtskool uit een kuil binnen een huisplattegrond uit de late ijzertijd te Ede-Parklaan, (BIAXiaal 1545), Zaandam.

Lange, S., 2022: Houten voorwerpen en constructieonderdelen van de vindplaats Nieuwegein-Het Klooster (Romeinse periode tot late middeleeuwen), (BIAXiaal 1567), Zaandam.

Lange, S., 2023: Onderzoek aan houtvondsten van de vindplaats Queeckhovenplein, gemeente Utrecht, (BIAXiaal 1555), Zaandam.

Lange, S., 2023: Anthracologisch onderzoek aan vier meilerkuilen uit de late ijzertijd en Romeinse periode van de vindplaats Roeselare-Roobaertpark Noord (West-Vlaanderen), (BIAXiaal 1570), Zaandam.

Lange, S., 2023: Houtonderzoek aan vondsten van deellocaties 1246-west en 1247-Huis Rijswijk, Groessen (gemeente Duiven), (BIAXiaal 1575), Zaandam.

Lange, S., 2023: Onderzoek aan houtvondsten van het vroeg-Romeinse legioenskamp van de vindplaats Valkenburg Z.H.-voormalig Marine vliegkamp, (BIAXiaal 1586), Zaandam.

Lange, S., 2023: Onderzoek aan bouwhout uit de vroege ijzertijd, Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode van de vindplaats Vleuten-Haarzicht (gemeente Utrecht), (BIAXiaal 1590), Zaandam.

Lange, S., 2023: Vianen-Badhuisstraat/Weesdijk: archeobotanisch onderzoek aan een zestiende-eeuwse beerput en houtonderzoek aan een dertiende-eeuwse vlechtwerkwand, (BIAXiaal 1591), Zaandam.

Lange, S., 2023: Houtvondsten uit achttiende en negentiende-eeuwse contexten van de vindplaats Foodpark-Veghel zone 3, gemeente Meierijstad, (BIAXiaal 1599), Zaandam.

Lange, S., 2023: Een mogelijke visfuik uit de neolithische periode uit Swifterbant, gemeente Dronten, (BIAXiaal 1614), Zaandam.

Lange, S., 2023: Onderzoek aan houtvondsten van de vindplaats Beuningen-Asdonck (volle middeleeuwen en nieuwe tijd), gemeente Beuningen, (BIAXiaal 1615), Zaandam.

Lange, S., 2023: Hout van de opgraving Olst-Ter Stegestraat (middeleeuwen en nieuwe tijd), (BIAXiaal 1617), Zaandam.

Lange, S., 2023: Twee velgen van karrenwielen uit een nieuwetijds-waterput van de vindplaats Eersel-Heibloem (gemeente Eersel), (BIAXiaal 1619), Zaandam.

Lange, S., 2023: Velgen uit laatmiddeleeuwse en nieuwetijds waterputten van de vindplaats Netersel-Carolus Simplexplein (gemeente Bladel), (BIAXiaal 1626), Zaandam.

Lange, S., 2023: Hout van de vindplaats Nieuwegein-Edisonbaan (1e en 2e eeuw na Chr.), (BIAXiaal 1630), Zaandam.

Assië, C. & S. Lange 2023: Vught-Taalstraat: archeobotanisch onderzoek aan nieuwetijdse sporen en houtvondsten van het Kasteel Spreeuwenburg, (BIAXiaal 1547), Zaandam.

Beurden, L.  van, & S. Lange 2022: Macroresten, pollen en hout van een middeleeuwse motte en grachtsysteem uit Burgh-Haamstede (onderzoeksgebied 1A Daleboutsweg), (BIAXiaal 1535), Zaandam.

Beurden, L. van, L. Kubiak-Martens, S. Lange & T. Oudemans 2023: Hout-, macroresten-, pollen- en residu-onderzoek aan Romeinse sporen en vondsten van de vindplaats ’s-Gravenpolder-’s-Heer Abtskerksezandweg, (BIAXiaal 1520), Zaandam.

Van der Linden, M. & S. Lange 2022: Archeobotanisch onderzoek aan waterputten van een laatmiddeleeuws nederzettingsterrein aangetroffen bij Oosterhout – Zandoogje, (BIAXiaal 1484), Zaandam.

Van der Linden, M., C. Assië & S. Lange 2023: Palynologisch en archeobotanisch onderzoek van Romeinse, laatmiddeleeuwse en nieuwetijdse sporen aangetroffen bij plangebied Utrecht-Linschotensingel, (BIAXiaal 1559), Zaandam.

Verbruggen, F., S. Lange & R.A. Grabowski, 2023: Archeobotanisch onderzoek aan een kuil uit de vroege ijzertijd en een laat-Karolingische waterput te Warnsveld – Rioolbegeleiding 2020-2023, (BIAXiaal 1623), Zaandam.